Het Boek

Psalmen 81:1-17

1Een psalm van Asaf voor de koordirigent. Te begeleiden met het muziekinstrument uit Gat.

2Jubel over God, Hij is onze kracht.

Loof en prijs de God van Jakob.

3Zing een lied met de tamboerijn.

Laat harp en citer meeklinken.

4Blaas op de trompet

wanneer het nieuwe maan is

en ook bij volle maan,

want God denkt aan u.

5Dat is een voorschrift in Israël,

de God van Jakob heeft deze regel ingesteld.

6Hij stelde dit in toen het volk Egypte verliet,

toen Hij hen uitleidde.

Onvermoede woorden hoor ik:

7‘Ik heb de last van hun schouders genomen,

zij hoefden geen manden meer te sjouwen.

8In uw moeilijkheden hebt u Mij geroepen

en Ik heb u bevrijd.

Ik gaf u antwoord

vanuit de schuilhoeken van de donder.

Bij het water van Meriba

heb Ik u op de proef gesteld.

9Luister, mijn volk!

Ik wil u op het hart drukken, Israël,

dat u altijd naar Mij moet luisteren.

10Er mag bij u geen afgod te vinden zijn,

het is u verboden te buigen voor een heidense afgod.

11Ik ben de Here, Ik ben uw God.

Ik heb u uit Egypte weggevoerd.

Alles wat u nodig hebt, geef Ik u.

12Mijn volk heeft echter niet naar Mij geluisterd,

de Israëlieten kwamen tegen Mij in opstand.

13Ik heb hen hun eigen gang laten gaan,

eigenwijs als zij zijn.

Zij zijn de weg gegaan

die zij voor zichzelf hadden uitgestippeld.

14Ach, luisterde mijn volk maar naar Mij!

Bewandelde het volk Israël mijn wegen maar!

15Ik ben bereid hun tegenstanders te vernietigen

en Mij tegen hun vijanden te keren.’

16De mensen die niet in de Here geloven,

zouden net doen alsof zij Hem eerden.

Er zou aan hun straf geen einde komen.

17Hij zou hun het mooiste koren als voedsel geven.

‘Inderdaad, Ik zou u zoveel honing hebben gegeven

dat u niet meer op kon.’

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 81:1-16

Psalmul 81

Pentru dirijor. De cântat în ghititTitlu. Vezi Ps. 8.. Al lui Asaf.

1Strigați de bucurie către Dumnezeu, Tăria noastră!

Strigați de veselie către Dumnezeul lui Iacov!

2Înălțați o cântare, sunați din tamburine,

din lira cea plăcută și din harfă2 Ebr.: nebel, instrument cu coarde asemănător lirei, având 12 coarde și un ton grav..

3Suflați din trâmbiță3 Vezi nota de la Ps. 47:5. la lună nouă3 Vezi Num. 28:11-15.,

la lună plină, în ziua sărbătorii noastre.

4Căci aceasta este o hotărâre pentru Israel,

o judecată din partea Dumnezeului lui Iacov.

5Mărturia aceasta i‑a dat‑o lui Iosif,

când a ieșit împotriva țării Egiptului.

Atunci am auzit un glas pe care nu‑l cunoșteam:

6„I‑am îndepărtat povara de pe umăr,

mâinile lui nu mai țin coșul.

7La necaz ai strigat, iar Eu te‑am salvat;

ți‑am răspuns de lângă locul tainic al tunetului,

te‑am încercat la apele Meriba. Selah

8Ascultă, poporul Meu, și te voi sfătui!

O, Israel, de M‑ai asculta!

9Să nu se găsească la tine niciun dumnezeu străin!

Să nu te închini niciunui zeu!

10Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău!

Eu te‑am adus din țara Egiptului!

Deschide‑ți gura și ți‑o voi umple!

11Dar poporul Meu n‑a ascultat de glasul Meu,

Israel nu M‑a dorit.

12Atunci i‑am lăsat în voia inimii lor încăpățânate;

au trăit după propriile lor sfaturi.

13O, dacă M‑ar asculta poporul Meu,

dacă ar umbla Israel pe căile Mele!

14Imediat i‑aș supune pe dușmanii săi

și Mi‑aș întoarce mâna împotriva vrăjmașilor săi.

15Cei ce‑L urăsc pe Domnul ar da înapoi în fața Lui.

Fie‑le pedeapsa15 Lit.: timpul. pe vecie!

16Pe Israel însă l‑aș hrăni cu cel mai bun grâu

și l‑aș sătura cu miere din stâncă!“