Het Boek

Psalmen 81:1-17

1Een psalm van Asaf voor de koordirigent. Te begeleiden met het muziekinstrument uit Gat.

2Jubel over God, Hij is onze kracht.

Loof en prijs de God van Jakob.

3Zing een lied met de tamboerijn.

Laat harp en citer meeklinken.

4Blaas op de trompet

wanneer het nieuwe maan is

en ook bij volle maan,

want God denkt aan u.

5Dat is een voorschrift in Israël,

de God van Jakob heeft deze regel ingesteld.

6Hij stelde dit in toen het volk Egypte verliet,

toen Hij hen uitleidde.

Onvermoede woorden hoor ik:

7‘Ik heb de last van hun schouders genomen,

zij hoefden geen manden meer te sjouwen.

8In uw moeilijkheden hebt u Mij geroepen

en Ik heb u bevrijd.

Ik gaf u antwoord

vanuit de schuilhoeken van de donder.

Bij het water van Meriba

heb Ik u op de proef gesteld.

9Luister, mijn volk!

Ik wil u op het hart drukken, Israël,

dat u altijd naar Mij moet luisteren.

10Er mag bij u geen afgod te vinden zijn,

het is u verboden te buigen voor een heidense afgod.

11Ik ben de Here, Ik ben uw God.

Ik heb u uit Egypte weggevoerd.

Alles wat u nodig hebt, geef Ik u.

12Mijn volk heeft echter niet naar Mij geluisterd,

de Israëlieten kwamen tegen Mij in opstand.

13Ik heb hen hun eigen gang laten gaan,

eigenwijs als zij zijn.

Zij zijn de weg gegaan

die zij voor zichzelf hadden uitgestippeld.

14Ach, luisterde mijn volk maar naar Mij!

Bewandelde het volk Israël mijn wegen maar!

15Ik ben bereid hun tegenstanders te vernietigen

en Mij tegen hun vijanden te keren.’

16De mensen die niet in de Here geloven,

zouden net doen alsof zij Hem eerden.

Er zou aan hun straf geen einde komen.

17Hij zou hun het mooiste koren als voedsel geven.

‘Inderdaad, Ik zou u zoveel honing hebben gegeven

dat u niet meer op kon.’

Ang Pulong Sa Dios

Salmo 81:1-16

Salmo 8181:0 Salmo 81 Ang ulohan sa Hebreo: Ang awit alang sa maestro sa mga mag-aawit. Gamita ang instrumento nga “gittith.” Sulat kini ni Asaf.

Pagdayeg sa Kaayo sa Dios

1Pag-awit kamo sa kalipay ngadto sa Dios nga naghatag kanatog kusog.

Panghugyaw kamo ngadto sa Dios ni Jacob!

2Sugdi ninyo ang pag-awit;

patingoga ang tamborin ug tukara ang maanindot pamation nga mga instrumento nga may mga kuwerdas.

3Patingoga ninyo ang budyong sa pagsaulog sa Pista sa Pagsugod sa Bulan ug sa kasaulogan nga himuon nato inigtakdol sa bulan.

4Kay mao kini ang tulumanon alang sa mga taga-Israel.

Lagda kini sa Dios ni Jacob.

5Gihatag niya kini nga pagtulon-an ngadto sa mga kaliwat ni Jose sa dihang gisulong niya ang81:5 gisulong niya ang: o, migawas sila sa. Ehipto.

Nakadungog ako ug tingog nga wala ko mailhi. Miingon kini,

6Giluwas ko kamo gikan sa pagkaulipon;

gikuha ko ang mabug-at ninyo nga mga dad-onon ug palas-onon.

7Sa dihang anaa kamo sa kalisod, nanawag kamo kanako ug giluwas ko kamo.

Gikan sa mga dag-om gitubag ko kamo.

Gisulayan ko kamo didto sa tuboran sa Meriba.

8“Mga katawhan kong mga Israelinhon, pamati kay pahimangnoan ko kamo.

Hinaut nga mamati kamo kanako!

9Kinahanglan nga dili kamo magbaton ug laing dios;

ayaw gayod kamo pagsimba ug mga dios-dios.

10Ako ang Ginoo nga inyong Dios nga nagpagawas kaninyo gikan sa Ehipto.

Pangayo kamo kanako ug hatagan ko kamo sa inyong gikinahanglan.

11“Apan kamong mga Israelinhon nga akong katawhan, wala kamo namati ug mituman kanako.

12Busa gipasagdan ko kamo sa inyong pagkagahig ulo, ug sa pagtuman sa inyong gusto.

13Kon mamati lang unta kamo ug mosunod sa akong mga pamaagi,

14silotan ug pildihon ko dayon ang inyong mga kaaway.

15Mokulo sa kahadlok ang mga nagadumot kanako.

Ang ilang silot walay kataposan.

16Apan kamong akong katawhan pakan-on ug busgon ko sa labing maayong trigo ug dugos.”