Het Boek

Psalmen 81:1-17

1Een psalm van Asaf voor de koordirigent. Te begeleiden met het muziekinstrument uit Gat.

2Jubel over God, Hij is onze kracht.

Loof en prijs de God van Jakob.

3Zing een lied met de tamboerijn.

Laat harp en citer meeklinken.

4Blaas op de trompet

wanneer het nieuwe maan is

en ook bij volle maan,

want God denkt aan u.

5Dat is een voorschrift in Israël,

de God van Jakob heeft deze regel ingesteld.

6Hij stelde dit in toen het volk Egypte verliet,

toen Hij hen uitleidde.

Onvermoede woorden hoor ik:

7‘Ik heb de last van hun schouders genomen,

zij hoefden geen manden meer te sjouwen.

8In uw moeilijkheden hebt u Mij geroepen

en Ik heb u bevrijd.

Ik gaf u antwoord

vanuit de schuilhoeken van de donder.

Bij het water van Meriba

heb Ik u op de proef gesteld.

9Luister, mijn volk!

Ik wil u op het hart drukken, Israël,

dat u altijd naar Mij moet luisteren.

10Er mag bij u geen afgod te vinden zijn,

het is u verboden te buigen voor een heidense afgod.

11Ik ben de Here, Ik ben uw God.

Ik heb u uit Egypte weggevoerd.

Alles wat u nodig hebt, geef Ik u.

12Mijn volk heeft echter niet naar Mij geluisterd,

de Israëlieten kwamen tegen Mij in opstand.

13Ik heb hen hun eigen gang laten gaan,

eigenwijs als zij zijn.

Zij zijn de weg gegaan

die zij voor zichzelf hadden uitgestippeld.

14Ach, luisterde mijn volk maar naar Mij!

Bewandelde het volk Israël mijn wegen maar!

15Ik ben bereid hun tegenstanders te vernietigen

en Mij tegen hun vijanden te keren.’

16De mensen die niet in de Here geloven,

zouden net doen alsof zij Hem eerden.

Er zou aan hun straf geen einde komen.

17Hij zou hun het mooiste koren als voedsel geven.

‘Inderdaad, Ik zou u zoveel honing hebben gegeven

dat u niet meer op kon.’

Akuapem Twi Contemporary Bible

Nnwom 81:1-16

Dwom 81

Asaf dwom.

1Monto ahurusi dwom mma Onyankopɔn yɛn ahoɔden;

mommɔ ose mma Yakob Nyankopɔn no!

2Momma nnwom no so na monwosow akasaa.

Mommɔ sanku ne bɛnta dɛdɛ no.

3Monhyɛn mmentia ɔsram foforo da no,

ne ne kurokumatwa mu, yɛn Aponto da no;

4Eyi yɛ Israelfo ahyɛde,

Yakob Nyankopɔn mmara.

5Otintimii sɛ nhyehyɛe maa Yosef

bere a ɔsɔre tiaa Misraim no,

faako a yɛtee kasa a yɛnte ase no.

6Ɔka se, “Miyii adesoa no fii wɔn mmati so,

ne wɔn nsa fii kɛntɛn ho.

7Mo ahohiahia mu mofrɛɛ me na migyee mo,

migyee mo so wɔ aprannaa mu;

mesɔɔ mo hwɛɛ wɔ Meriba nsu ho.

8“Me nkurɔfo, muntie me kɔkɔbɔ yi,

Israel, sɛ mubetie me a!

9Ɛnsɛ sɛ munya anyame foforo bi wɔ mo mu;

ɛnsɛ sɛ mokotow ananafo anyame.

10Mene Awurade, mo Nyankopɔn a

miyii mo fii Misraim asase so no.

Mummue mo anom tɛtrɛɛ na mɛhyɛ mu ma.

11“Nanso me nkurɔfo rentie me;

Israel remmrɛ ne ho ase mma me.

12Enti migyaa wɔn maa wɔn komaden

sɛ wɔnyɛ nea wɔpɛ biara.

13“Sɛ me nkurɔfo tie me,

na Israel nantew mʼakwan so a,

14anka medi wɔn atamfo so ama wɔn ntɛm

na mama me basa so atia wɔn a wokyi wɔn!

15Wɔn a wɔtan Awurade no de osuro bɛkotow no,

na wɔn asotwe to rentwa da.

16Nanso wɔde atoko mu atoko papa bɛma mo adi;

mede ɔbotan mu wo bɛma mo amee.”