Het Boek

Psalmen 80:1-20

1Een psalm voor de koordirigent. Te zingen op de wijs van: ‘De Leliën.’ Deze psalm is door Asaf gemaakt, als een getuigenis.

2Luister, Herder van Israël,

U leidt immers uw geliefde volk als een kudde schapen.

U woont boven de engelen.

Kom in al uw stralende heerlijkheid naar ons toe.

3Laat uw kracht

de stammen Efraïm, Benjamin en Manasse

voorgaan en red ons.

4O God, maak ons volk weer tot een eenheid.

Laat uw licht schijnen,

want dan zullen wij worden bevrijd.

5Here, God van de hemelse legers,

blijft uw toorn nog lang gericht tegen uw volk,

ondanks onze gebeden?

6Hun tranen doorweekten het brood dat zij aten

en mengden zich met het water dat zij dronken.

7De omringende landen ruziën spottend over ons,

onze tegenstanders steken de gek met ons.

8O God van de hemelse legers,

maak ons volk weer tot een eenheid.

Laat uw licht over ons schijnen,

dan zullen wij bevrijd worden.

9U hebt in Egypte ons volk als een wijnstok uitgegraven,

daarna hebt U hier de volken verdreven

en ons in dit land geplant.

10U hebt dit land, deze grond, voor ons klaargemaakt,

zodat wij ons er thuis voelden

en ons er als volk konden vestigen.

11Wij hebben ons genesteld op de bergen

en in de schaduw van de bomen gezeten,

de bomen die U hebt geplant.

12Het volk zwermde uit naar alle kanten,

tot aan de Eufraat toe.

13Waarom hebt U onze grenzen opengezet?

Nu worden wij steeds aangevallen.

14Vreemde volken vallen ons aan

en plunderen ons.

15O God van de hemelse legers,

kom toch bij ons terug.

Kijk vanuit de hemel op ons neer,

let erop hoe het met uw volk is.

16Wij zijn het volk

dat U naar dit land hebt gebracht,

dankzij U

zijn wij ook een groot volk geworden.

17Alsof wij vuilnis zijn,

worden wij bedreigd door branden,

als U ons helpt,

kan de tegenstander niets meer doen.

18Bescherm het volk van uw keuze,

de mensen die U tot een groot volk hebt gemaakt.

19Dan zullen wij U niet meer verlaten.

Als U ons bevrijdt,

zullen wij U zoeken, loven en prijzen.

20Here, God van de hemelse legers,

maak ons volk weer tot een eenheid.

Laat uw licht over ons schijnen,

dan zullen wij bevrijd worden.

Nova Versão Internacional

Salmos 80:1-19

Salmo 80

Para o mestre de música. De acordo com a melodia Os Lírios da Aliança. Salmo da família de Asafe.

1Escuta-nos, Pastor de Israel,

tu, que conduzes José como um rebanho;

tu, que tens o teu trono sobre os querubins,

manifesta o teu esplendor

2diante de Efraim, Benjamim e Manassés.

Desperta o teu poder e vem salvar-nos!

3Restaura-nos, ó Deus!

Faze resplandecer sobre nós o teu rosto,80.3 Isto é, mostra-nos a tua bondade; também nos versículos 7 e 19.

para que sejamos salvos.

4Ó Senhor, Deus dos Exércitos,

até quando arderá a tua ira

contra as orações do teu povo?

5Tu o alimentaste com pão de lágrimas

e o fizeste beber copos de lágrimas.

6Fizeste de nós um motivo de disputas entre as nações vizinhas,

e os nossos inimigos caçoam de nós.

7Restaura-nos, ó Deus dos Exércitos;

faze resplandecer sobre nós o teu rosto,

para que sejamos salvos.

8Do Egito trouxeste uma videira;

expulsaste as nações e a plantaste.

9Limpaste o terreno,

ela lançou raízes e encheu a terra.

10Os montes foram cobertos pela sua sombra

e os mais altos cedros pelos seus ramos.

11Seus ramos se estenderam até o Mar80.11 Isto é, o Mediterrâneo.

e os seus brotos até o Rio80.11 Isto é, o Eufrates..

12Por que derrubaste as suas cercas,

permitindo que todos os que passam apanhem as suas uvas?

13Javalis da floresta a devastam

e as criaturas do campo dela se alimentam.

14Volta-te para nós, ó Deus dos Exércitos!

Dos altos céus olha e vê!

Toma conta desta videira,

15da raiz que a tua mão direita plantou,

do filho80.15 Ou ramo que para ti fizeste crescer!

16Tua videira foi derrubada;

como lixo foi consumida pelo fogo.

Pela tua repreensão perece o teu povo!80.16 Ou Pela tua repreensão faze perecer os que a derrubaram e a queimaram como lixo!

17Repouse a tua mão sobre aquele que puseste à tua mão direita,

o filho do homem que para ti fizeste crescer.

18Então não nos desviaremos de ti;

vivifica-nos, e invocaremos o teu nome.

19Restaura-nos, ó Senhor, Deus dos Exércitos;

faze resplandecer sobre nós o teu rosto,

para que sejamos salvos.