Het Boek

Psalmen 8:1-10

1Een psalm van David voor de koordirigent. Te begeleiden met het muziekinstrument uit Gat.

2Here, onze God,

de majesteit en glorie van uw naam

vullen de gehele aarde

en de hemelen vloeien ervan over.

3U hebt de kleine kinderen geleerd

U volmaakt te prijzen.

Hun voorbeeld zal uw vijanden

en hen die op wraak zinnen,

beschaamd doen staan

en tot zwijgen brengen!

4Als ik ʼs nachts omhoogkijk naar de hemel

en het werk van uw handen zie,

de maan en de sterren,

die U hun plaats gegeven hebt,

5wat is dan de mens,

dat U zoveel om hem geeft?

Wat is een mensenkind

dat U Zich om hem bekommert?

6En U hebt hem een plaats vlak onder Uzelf gegeven,

U hebt hem gekroond met heerlijkheid en eer.

7U hebt hem zelfs het beheer gegeven

over alles wat U hebt gemaakt,

alles staat onder zijn gezag:

8alle schapen en runderen

en andere dieren in het veld,

9de vogels in de lucht

en de vissen en andere wezens in de zee.

10O Here, onze God,

de majesteit en glorie van uw naam

vullen de hele aarde!

Swedish Contemporary Bible

Psaltaren 8:1-10

Psalm 8

Guds storhet och makt och människans ställning i skapelsen

1För körledaren, enligt gittit.8:1 Grundtextens innebörd är osäker; gittit kan syfta på vinpressen (så enligt Septuaginta), och psalmen har kanske sjungits vid vinskörden. En psalm av David.

2Herre, vår Herre,

hur majestätiskt är inte ditt namn över hela jorden!

Din härlighet når högre än alla himlar!

3Ut ur munnarna på barn och spädbarn har du instiftat makt

för att tysta ovännen och hämnaren.8:3 Grundtexten är svårförståelig, och ”makt” har i Septuaginta tolkats som lovsång (se Matt 21:16 där texten citeras ur Septuaginta).

4När jag ser din himmel, dina fingrars verk,

månen och stjärnorna, som du har satt där uppe,

5vad är då en människa, att du tänker på henne,

en människoson8:5 Eller ett människobarn, här syftande på människan som skapad av Gud. Människoson blir i Nya Testamentet en benämning som Jesus använder om sig själv, (t.ex. Matt 16:27f.), och i Heb 2 tillämpas texten direkt på honom., att du lägger märke till honom?

6Du gjorde honom lite lägre än Gud8:6 Jfr Heb 2:6-7 där texten citeras ur Septuaginta; t.ex. änglar i st.f. ”Gud”. Det hebreiska ordet elohim (Gud, gud, gudar) används ibland även i andra betydelser, se t.ex. fotnot till 2 Mos 22:8, beroende på sammanhanget.

och krönte honom med härlighet och ära.

7Du satte honom att härska över allt du har skapat,

du lade allt under hans fötter,

8får, oxar, vilda djur,

9himlens fåglar, havets fiskar

och allt som vandrar på havets stigar.

10Herre, vår Herre,

hur majestätiskt är inte ditt namn över hela jorden!