Het Boek

Psalmen 8

1Een psalm van David voor de koordirigent. Te begeleiden met het muziekinstrument uit Gath.

Here, onze God,
de majesteit en glorie van uw naam
vullen de gehele aarde
en de hemelen vloeien ervan over.
U hebt de kleine kinderen geleerd
U volmaakt te prijzen.
Hun voorbeeld zal uw vijanden
en hen die op wraak zinnen,
beschaamd doen staan
en tot zwijgen brengen!
Als ik ʼs nachts omhoog kijk naar de hemel
en het werk van uw handen zie,
de maan en de sterren,
die U hun plaats gegeven hebt,
wat is dan de mens,
dat U zoveel om hem geeft?
Wat is een mensenkind
dat U Zich om hem bekommert?
En U hebt hem een plaats vlak onder Uzelf gegeven,
U hebt hem gekroond met heerlijkheid en eer.
U hebt hem zelfs het beheer gegeven
over alles wat U hebt gemaakt,
alles staat onder zijn gezag:
alle schapen en runderen
en andere dieren in het veld,
de vogels in de lucht
en de vissen en andere wezens in de zee.
10 O Here, onze God,
de majesteit en glorie van uw naam
vullen de hele aarde!

King James Version

Psalm 8

1O Lord, our Lord, how excellent is thy name in all the earth! who hast set thy glory above the heavens.

Out of the mouth of babes and sucklings hast thou ordained strength because of thine enemies, that thou mightest still the enemy and the avenger.

When I consider thy heavens, the work of thy fingers, the moon and the stars, which thou hast ordained;

What is man, that thou art mindful of him? and the son of man, that thou visitest him?

For thou hast made him a little lower than the angels, and hast crowned him with glory and honour.

Thou madest him to have dominion over the works of thy hands; thou hast put all things under his feet:

All sheep and oxen, yea, and the beasts of the field;

The fowl of the air, and the fish of the sea, and whatsoever passeth through the paths of the seas.

O Lord our Lord, how excellent is thy name in all the earth!