Het Boek

Psalmen 79:1-13

1Een psalm van Asaf.

O God, ongelovigen zijn bij ons binnengedrongen

en hebben uw heiligdom, de tempel, onteerd.

Zij hebben Jeruzalem vernield.

2De dode lichamen van uw dienaren

hebben zij als voedsel aan de vogels gegeven.

De wilde dieren hebben de lijken

van uw volgelingen te eten gekregen.

3Zij hebben hun bloed als water laten weglopen rondom Jeruzalem.

Niemand heeft hen begraven.

4De omwonenden spreken smalend over ons.

Onze buren bespotten ons en maken ons belachelijk.

5Hoelang moet dit nog duren, Here?

Hoelang zal uw toorn op ons blijven?

Uw jaloezie branden als een vuur?

6Vier uw toorn maar bot op de volken die U niet willen kennen,

over de landen waar men U niet eert en aanroept.

7Die hebben uw volk onder de voet gelopen

en Jeruzalem verwoest.

8Laat de zonden van onze voorouders

niet op onze hoofden neerkomen,

kom naar ons toe met uw vergeving en liefde,

wij zijn zo zwak geworden.

9O God die ons bevrijdt,

help ons toch ter wille van U Zelf.

Verlos ons

en doe onze zonden weg ter wille van uw naam.

10Dan kunnen de heidenen tenminste niet zeggen:

‘Waar blijft hun God nu?’

Toon ons hoe U wraak neemt op deze heidenen

wegens de dood van uw volgelingen.

11Luister naar het zuchten van de gevangenen,

red hen die ten dode zijn opgeschreven,

red hen door uw sterke arm.

12Straf de buurlanden zevenvoudig

voor de spot die zij met U dreven, Here.

13En wij—uw volk, dat door U wordt geleid—

zullen U altijd loven en prijzen.

Onze kinderen en kleinkinderen

zullen spreken over uw grootheid.

New Russian Translation

Псалтирь 79:1-20

Псалом 79

1Дирижеру хора. На мелодию «Лилия свидетельства». Псалом Асафа.

2Услышь нас, Пастырь Израиля,

Ты, Который водит Иосифа, как овец,

восседающий на херувимах, воссияй!

3Пред Ефремом, Вениамином и Манассией

пробуди силу Свою,

приди и спаси нас!

4Боже, восстанови нас!

Да воссияет лицо Твое,

и будем спасены.

5О Господь, Бог Сил,

как долго еще будешь гневаться

на молитвы Своего народа?

6Напитал Ты нас слезами, как хлебом,

напоил нас ими сполна,

7сделал нас причиной раздора соседей,

и враги наши насмехаются над нами.

8Бог Сил, восстанови нас!

Да воссияет лицо Твое,

и будем спасены.

9Из Египта Ты перенес виноградную лозу,

изгнал народы и посадил ее,

10очистил для нее место.

Принялись ее корни,

и она наполнила землю.

11Горы покрылись ее тенью,

и могучие кедры79:11 Могучие кедры – или: «кедры Божии». – ее ветвями.

12Она пустила свои ветви до моря79:12 То есть до Средиземного моря.

и побеги свои – до реки Евфрат.

13Для чего разрушил Ты ее ограды,

так что все проходящие мимо обрывают ее плоды?

14Лесной кабан подрывает ее,

и дикие звери объедают ее.

15Бог Сил, возвратись к нам!

Взгляни с неба и посмотри на нас!

И сохрани этот виноград,

16что посадила правая рука Твоя,

и сына79:16 Возможное значение: «поросль»., которого Ты сделал сильным для Себя.

17Твой виноград пожжен огнем, обсечен,

от Твоего гнева погибает народ Твой.

18Да будет рука Твоя над тем,

кто от Тебя по правую руку,

над сыном человека,

которого Ты сделал сильным для Себя.

19Тогда мы не отступим от Тебя;

возврати нас к жизни,

и мы будем призывать имя Твое.

20О Господь, Бог Сил, восстанови нас!

Да воссияет Твое лицо, и будем спасены.