Het Boek

Psalmen 79

1Een psalm van Asaf.

O God, ongelovigen zijn bij ons binnengedrongen
en hebben uw heiligdom, de tempel, onteerd.
Zij hebben Jeruzalem vernield.
De dode lichamen van uw dienaren
hebben zij als voedsel aan de vogels gegeven.
De wilde dieren hebben de lijken
van uw volgelingen te eten gekregen.
Zij hebben hun bloed als water laten weglopen rondom Jeruzalem.
Niemand heeft hen begraven.
De omwonenden spreken smalend over ons.
Onze buren bespotten ons en maken ons belachelijk.
Hoelang moet dit nog duren, Here?
Hoelang zal uw toorn op ons blijven?
Uw jaloezie branden als een vuur?
Vier uw toorn maar bot op de volken die U niet willen kennen,
over de landen waar men U niet eert en aanroept.
Die hebben uw volk onder de voet gelopen
en Jeruzalem verwoest.
Laat de zonden van onze voorouders
niet op onze hoofden neerkomen,
kom naar ons toe met uw vergeving en liefde,
wij zijn zo zwak geworden.
O God die ons bevrijdt,
help ons toch ter wille van U Zelf.
Verlos ons
en doe onze zonden weg ter wille van uw naam.
10 Dan kunnen de heidenen tenminste niet zeggen:
waar blijft hun God nu?
Toon ons hoe U wraak neemt op deze heidenen
wegens de dood van uw volgelingen.
11 Luister naar het zuchten van de gevangenen,
red hen die ten dode zijn opgeschreven,
red hen door uw sterke arm.
12 Straf de buurlanden zevenvoudig
voor de spot die zij met U dreven, Here.
13 En wij—uw volk, dat door U wordt geleid—
zullen U altijd loven en prijzen.
Onze kinderen en kleinkinderen
zullen spreken over uw grootheid.

New International Version

Psalm 79

Psalm 79

A psalm of Asaph.

O God, the nations have invaded your inheritance;
    they have defiled your holy temple,
    they have reduced Jerusalem to rubble.
They have left the dead bodies of your servants
    as food for the birds of the sky,
    the flesh of your own people for the animals of the wild.
They have poured out blood like water
    all around Jerusalem,
    and there is no one to bury the dead.
We are objects of contempt to our neighbors,
    of scorn and derision to those around us.

How long, Lord? Will you be angry forever?
    How long will your jealousy burn like fire?
Pour out your wrath on the nations
    that do not acknowledge you,
on the kingdoms
    that do not call on your name;
for they have devoured Jacob
    and devastated his homeland.

Do not hold against us the sins of past generations;
    may your mercy come quickly to meet us,
    for we are in desperate need.
Help us, God our Savior,
    for the glory of your name;
deliver us and forgive our sins
    for your name’s sake.
10 Why should the nations say,
    “Where is their God?”

Before our eyes, make known among the nations
    that you avenge the outpoured blood of your servants.
11 May the groans of the prisoners come before you;
    with your strong arm preserve those condemned to die.
12 Pay back into the laps of our neighbors seven times
    the contempt they have hurled at you, Lord.
13 Then we your people, the sheep of your pasture,
    will praise you forever;
from generation to generation
    we will proclaim your praise.