Het Boek

Psalmen 76:1-13

1Een psalm van Asaf. Een lied voor de koordirigent. Te begeleiden met snaarinstrumenten.

2Iedereen in Juda kent God.

Heel Israël eert en verheerlijkt Hem.

3Zijn huis staat immers in Jeruzalem

en Hij woont op de berg Sion.

4Daar heeft Hij de wapens van de vijand vernietigd.

5De geweldige bergen kunnen zich niet met U meten

in pracht en heerlijkheid.

6U versloeg de sterke vijanden.

Zij sliepen gewoon in.

Geen van al die dappere krijgers had nog kracht

om tegen U op te staan.

7Toen U Zich liet zien, God van Jakob,

konden noch paarden noch strijdwagens

meer iets beginnen.

8U bent groot en beroemd,

niemand kan in leven blijven

als uw toorn ontbrandt.

9Vanuit de hemel hebt U geoordeeld

en de aarde werd helemaal stil van ontzag.

10Toen stond God op als rechter

en bevrijdde al de oprechte mensen op aarde.

11Werkelijk, zelfs uw tegenstanders moeten U eer brengen.

U houdt ze in toom.

12Doe uw geloften aan de Here, uw God.

Kom ze ook na.

Iedereen moet Hem offers en gaven brengen,

want Hij is beroemd en gevreesd.

13God verslaat alle tegenstanders,

allen vrezen Hem.

Swedish Contemporary Bible

Psaltaren 76:1-13

Psalm 76

Guds triumf

1För körledaren, till stränginstrument. En psalm av Asaf, en sång.

2Gud är känd i Juda,

och hans namn är stort i Israel.

3Hans tält är i Salem,

hans boning på Sion.

4Där bröt han sönder blixtrande pilar,

sköldar och svärd, krigsvapen. Séla

5Strålande är du,

mer majestätisk än bergen med rikt byte76:5 Enligt Septuaginta m.fl. …än de eviga bergen..

6De modiga kämparna ligger plundrade,

de har somnat för gott.

Ingen krigare kan lyfta sin hand.

7Vid din tillrättavisning, Jakobs Gud,

stupade både häst och ryttare.

8Du är den som ska fruktas,

för vem kan stå inför dig när du är vred?

9Från himlen låter du din dom höras,

och jorden förskräcks och blir stilla,

10när Gud står upp för att döma

och rädda alla förtryckta på jorden. Séla

11Människornas vrede vänds till ditt pris,

och du kuvar det som återstår av den.76:11 Innebörden i versens sista del är osäker i grundtexten.

12Ge löften åt Herren, er Gud, och uppfyll dem.

Låt alla grannfolk komma med gåvor

till honom som ska fruktas.

13Han gör furstarna ödmjuka,

och han är fruktad av jordens kungar.