Het Boek

Psalmen 76:1-13

1Een psalm van Asaf. Een lied voor de koordirigent. Te begeleiden met snaarinstrumenten.

2Iedereen in Juda kent God.

Heel Israël eert en verheerlijkt Hem.

3Zijn huis staat immers in Jeruzalem

en Hij woont op de berg Sion.

4Daar heeft Hij de wapens van de vijand vernietigd.

5De geweldige bergen kunnen zich niet met U meten

in pracht en heerlijkheid.

6U versloeg de sterke vijanden.

Zij sliepen gewoon in.

Geen van al die dappere krijgers had nog kracht

om tegen U op te staan.

7Toen U Zich liet zien, God van Jakob,

konden noch paarden noch strijdwagens

meer iets beginnen.

8U bent groot en beroemd,

niemand kan in leven blijven

als uw toorn ontbrandt.

9Vanuit de hemel hebt U geoordeeld

en de aarde werd helemaal stil van ontzag.

10Toen stond God op als rechter

en bevrijdde al de oprechte mensen op aarde.

11Werkelijk, zelfs uw tegenstanders moeten U eer brengen.

U houdt ze in toom.

12Doe uw geloften aan de Here, uw God.

Kom ze ook na.

Iedereen moet Hem offers en gaven brengen,

want Hij is beroemd en gevreesd.

13God verslaat alle tegenstanders,

allen vrezen Hem.

New Russian Translation

Псалтирь 76:1-21

Псалом 76

1Дирижеру хора: Идутуну76:1 Ср. 1 Пар. 16:41, 42.. Псалом Асафа.

2Я о помощи взывал к Богу;

я взывал к Богу, и Он услышал меня76:2 Или: «я взывал к Богу, и Он услышит меня»..

3В день бедствия моего искал я Владыку;

всю ночь напролет я простирал руки мои.

Душа моя не могла найти утешения.

4Я вспомнил о Тебе, Боже, и застонал;

я размышлял, и изнемогал дух мой. Пауза

5Ты не давал мне сомкнуть глаз;

я был ошеломлен и не мог говорить.

6Я думал о днях древних,

о годах давних.

7Вспоминал ночью песни свои,

размышлял в сердце своем

и духом своим испытывал:

8неужели Владыка навсегда отверг нас

и больше не будет милостив?

9Навсегда ли исчезла Его милость,

и навек ли пресеклось слово Его?

10Забыл ли Бог миловать,

удержал ли в гневе любовь Свою? Пауза

11И сказал я: «Вот боль моя –

Всевышний более не заступается за нас»76:11 Смысл этого места в еврейском тексте неясен..

12Буду вспоминать о делах Господа;

буду помнить чудеса Твои древние.

13Я буду размышлять о всех делах Твоих,

о деяниях Твоих думать.

14Твой путь, Боже, свят!

Какой бог так велик, как наш Бог?

15Ты – Бог, чудеса творящий;

Ты явил Свое могущество среди народов.

16Рукой Своей Ты избавил народ Твой –

сынов Иакова и Иосифа. Пауза

17Тебя увидели воды, Боже,

Тебя увидели воды и испугались,

содрогнулись бездны.

18Тучи излили воды,

небо разразилось громом,

и стрелы Твои летали.

19Раскаты грома Твоего были в вихре,

и молнии озарили вселенную;

земля содрогалась и тряслась.

20Путь Твой пролегал через море,

и тропа Твоя – через воды глубокие,

хотя следов Твоих не было видно.

21Как стадо, вел Ты Свой народ

рукою Моисея и Аарона.