Het Boek

Psalmen 75

1Een psalm van Asaf. Een lied voor de koordirigent. Te zingen op de wijs van: ‘Verderf niet.’

Wij loven en prijzen uw naam, o God,
want uw naam is onder ons.
Er wordt veel gesproken
over alle wonderen die U doet.

Wanneer Ik de tijd daarvoor gekomen acht,
zal Ik volmaakt rechtspreken.
Al schudt de aarde op haar grondvesten
en wankelen alle mensen,
toch heb Ik haar vast neergezet op haar pilaren.
Ik heb de trotse mensen gewaarschuwd:
‘Wees niet hoogmoedig’
en zei tegen de ongelovigen:
‘Wees niet koppig,
gedraag u niet weerbarstig tegenover Mij
en wees niet trots.’
Want uw waarde wordt niet bepaald
door een invloed van deze aarde,
niet uit dit of dat land of uit die woestijn.

God is de Rechter.
De een wordt door Hem teruggewezen
en op zijn plaats gezet,
de ander wordt door Hem geprezen
en hooggeacht.
In de hand van de Here bevindt zich een beker.
Daarin bruist de rijk gemengde wijn.
God schenkt die beker helemaal leeg,
tot op de bodem toe.
Alle ongelovigen op deze aarde moeten daaruit drinken.
10 Maar ik?
Ik wil alles wat ik over God weet, bekendmaken.
Ik wil lofliederen zingen voor de God van Jakob.
11 Alle koppigheid en hoogmoed van de ongelovigen
doe ik ver van mij.
Maar oprechte mensen
zullen in ere worden hersteld.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 75

Psalmul 75

Pentru dirijor. De cântat ca şi „Nu nimici!“ Un psalm al lui Asaf. Un cântec.

Ţie Îţi aducem mulţumire, Dumnezeule,
    Îţi aducem mulţumire căci Numele Tău este aproape,
        astfel că oamenii mărturisesc minunile Tale!

„Când voi hotărî că a sosit vremea,
    Eu, zice Domnul, voi judeca cu nepărtinire!
Când lumea se clatină, cu toţi locuitorii ei,
    Eu sunt Cel Care îi întăresc stâlpii.“Sela
Le-am spus lăudăroşilor: „Nu vă mai lăudaţi!“,
    iar celor răi: „Nu vă mai făliţi!“[a]
Nu vă mai semeţiţi privirea[b]
    şi nu mai vorbiţi cu atâta trufie,
căci nici de la răsărit, nici de la apus
    şi nici din pustie nu vine înălţarea,
ci Dumnezeu este Cel Ce judecă!
    El smereşte şi tot El înalţă!
În mâna Domnului se află un potir;
    vinul spumegă în el, complet amestecat[c].
Când El varsă din potir,
    toţi cei răi de pe pământ
        îi beau până şi rămăşiţele.

Eu însă voi vesti pururi aceste lucruri;
    voi cânta Dumnezeului lui Iacov!
10 Voi doborî puterea tuturor celor răi,
    dar puterea celui drept va fi înălţată.[d]

Notas al pie

  1. Psalmii 75:4 Lit.: Nu vă mai ridicaţi cornul, cornul simbolizând puterea
  2. Psalmii 75:5 Lit.: Nu vă mai ridicaţi cornul, cornul simbolizând puterea
  3. Psalmii 75:8 Vin amestecat cu mirodenii, rezultând o băutură ameţitoare
  4. Psalmii 75:10 Lit.: Voi tăia coarnele tuturor celor răi, / dar coarnele celui drept vor fi înălţate, cornul fiind în concepţia antică un simbol al puterii sau al unui conducător puternic