Het Boek

Psalmen 75:1-11

1Een psalm van Asaf. Een lied voor de koordirigent. Te zingen op de wijs van: ‘Verderf niet.’

2Wij loven en prijzen uw naam, o God,

want uw naam is onder ons.

Er wordt veel gesproken

over alle wonderen die U doet.

3‘Wanneer Ik de tijd daarvoor gekomen acht,

zal Ik volmaakt rechtspreken.

4Al schudt de aarde op haar grondvesten

en wankelen alle mensen,

toch heb Ik haar vast neergezet op haar pilaren.

5Ik heb de trotse mensen gewaarschuwd:

“Wees niet hoogmoedig”

en zei tegen de ongelovigen:

“Wees niet koppig,

6gedraag u niet weerbarstig tegenover Mij

en wees niet trots.”

7Want uw waarde wordt niet bepaald

door een invloed van deze aarde,

niet uit dit of dat land of uit die woestijn.’

8God is de Rechter.

De een wordt door Hem teruggewezen

en op zijn plaats gezet,

de ander wordt door Hem geprezen

en hooggeacht.

9In de hand van de Here bevindt zich een beker.

Daarin bruist de rijk gemengde wijn.

God schenkt die beker helemaal leeg,

tot op de bodem toe.

Alle ongelovigen op deze aarde moeten daaruit drinken.

10Maar ik?

Ik wil alles wat ik over God weet, bekendmaken.

Ik wil lofliederen zingen voor de God van Jakob.

11Alle koppigheid en hoogmoed van de ongelovigen

doe ik ver van mij.

Maar oprechte mensen

zullen in ere worden hersteld.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 75:1-10

Psalmul 75

Pentru dirijor. De cântat ca și „Nu distruge!“ Un psalm al lui Asaf. O cântare.

1Ție Îți aducem mulțumire, Dumnezeule,

Îți aducem mulțumire căci Numele Tău este aproape,

astfel că oamenii mărturisesc minunile Tale!

2„Când voi hotărî că a sosit vremea,

Eu, zice Domnul, voi judeca cu nepărtinire!

3Când lumea se clatină, cu toți locuitorii ei,

Eu sunt Cel Care îi întăresc stâlpii.“ Selah

4Le‑am zis lăudăroșilor: „Nu vă lăudați!“,

iar celor răi: „Nu ridicați cornul!“4 Vezi nota de la 18:2 (și în v. 5 și 10).

5Nu vă ridicați cornul în înălțime

și nu vorbiți cu atâta trufie,

6căci nici de la răsărit, nici de la apus

și nici din pustie nu vine înălțarea,

7ci Dumnezeu este Cel Ce judecă!

El coboară și tot El înalță!

8Căci în mâna Domnului se află un potir;

vinul spumegă în el, complet amestecat8 Vin amestecat cu mirodenii, rezultând o băutură amețitoare..

Când El varsă din potir,

toți cei răi de pe pământ îi beau până și drojdiile.

9Eu însă voi vesti pururi aceste lucruri;

voi cânta spre lauda Dumnezeului lui Iacov!

10Voi tăia toate coarnele celor răi,

dar coarnele celui drept vor fi înălțate.