Het Boek

Psalmen 73

1Een psalm van Asaf.

God is zeker goed voor zijn volk Israël,
Hij is goed voor alle mensen die een zuiver hart bezitten.
Wat mijzelf betreft:
bijna had ik het rechte pad verlaten,
bijna was ik uitgegleden.
Dat komt doordat ik jaloers was op de trotse mensen,
toen ik zag hoe voorspoedig de ongelovigen leefden.
Zij lijken geen problemen te kennen,
ook lichamelijk niet:
zij zien er gezond en weldoorvoed uit.
Zij weten niet wat zorgen zijn
en niemand legt hun een strobreed in de weg.
Daarom dragen zij hun trots als een halsketting
en pronken zij met geweld alsof het dure kleren zijn.
Hun gezicht is pafferig van het vet.
Zij verbeelden zich van alles.
Zij steken overal de spot mee
en spreken kwaadaardig
over het onderdrukken van andere mensen.
Hun taal is gezwollen, trots en uit de hoogte.
Zij zetten een grote mond op tegen God
en verachten de mensen.
10 Het volk houdt rekening met hen
en zij profiteren ervan.
11 Zij zeggen: ‘God kan niet alles weten.
De Allerhoogste heeft wel iets anders te doen
dan Zich met ons te bemoeien.’
12 Kijk, zo leven nu de ongelovigen.
Zonder zorgen worden zij alleen maar rijker en rijker.
13 Voor niets heb ik zuiver geleefd,
mij ver gehouden van onrecht.
14 De hele dag word ik gekweld,
elke morgen voel ik mijn straf.
15 Als ik echter net zo had gehandeld en gesproken,
hoorde ik niet meer bij U.
16 Ik heb mij het hoofd gebroken hoe dit mogelijk was.
In mijn ogen was het onbegrijpelijk en onaanvaardbaar.
17 Maar uiteindelijk ging ik Gods huis binnen
en zag hoe het met de ongelovigen afliep.
18 Werkelijk, U laat hen op gladde wegen lopen en uitglijden.
U laat hen ten slotte ineenstorten en een ruïne worden.
19 In een oogwenk veranderen zij
en bekijkt ieder hen met afgrijzen.
Dan zijn ze weg, omgekomen door rampen.
20 Zoals een droom na het ontwaken niet echt blijkt te zijn,
zo ontkent U, Here, hun bestaan
als U erbij wordt betrokken.
21 Toen bitterheid in mijn hart opkwam
en ik opstandig en geprikkeld was,
22 reageerde ik als een dwaas zonder inzicht.
Ik gedroeg mij onredelijk tegenover U.
23 Toch zal ik altijd bij U blijven,
U houdt mij stevig vast.
24 Door uw raadgevingen zal ik mij laten leiden
en wanneer ik eenmaal sterf,
mag ik in uw heerlijkheid bij U komen.
25 Wie of wat heb ik, buiten U, nog nodig?
Als ik U heb, heb ik verder niets nodig
en verlang ik niets meer.
Noch op aarde, noch in de hemel.
26 Al zou ik geestelijk en lichamelijk bezwijken,
mijn hart vertrouwt op God,
Hij is mijn rots.
Voor eeuwig houdt Hij mij vast.
27 Het is duidelijk: wie niet met U leven,
gaan hun ondergang tegemoet.
U vernietigt ieder die U verlaat en andere goden dient.
28 En ik? Ik ben gelukkig als ik dicht bij God ben.
De Almachtige Here is mijn toevluchtsoord.
Ik wil iedereen over uw werk vertellen.

New Living Translation

Psalm 73

Book three (Psalms 73–89)

Psalm 73

A psalm of Asaph.

Truly God is good to Israel,
    to those whose hearts are pure.
But as for me, I almost lost my footing.
    My feet were slipping, and I was almost gone.
For I envied the proud
    when I saw them prosper despite their wickedness.
They seem to live such painless lives;
    their bodies are so healthy and strong.
They don’t have troubles like other people;
    they’re not plagued with problems like everyone else.
They wear pride like a jeweled necklace
    and clothe themselves with cruelty.
These fat cats have everything
    their hearts could ever wish for!
They scoff and speak only evil;
    in their pride they seek to crush others.
They boast against the very heavens,
    and their words strut throughout the earth.
10 And so the people are dismayed and confused,
    drinking in all their words.
11 “What does God know?” they ask.
    “Does the Most High even know what’s happening?”
12 Look at these wicked people—
    enjoying a life of ease while their riches multiply.

13 Did I keep my heart pure for nothing?
    Did I keep myself innocent for no reason?
14 I get nothing but trouble all day long;
    every morning brings me pain.

15 If I had really spoken this way to others,
    I would have been a traitor to your people.
16 So I tried to understand why the wicked prosper.
    But what a difficult task it is!
17 Then I went into your sanctuary, O God,
    and I finally understood the destiny of the wicked.
18 Truly, you put them on a slippery path
    and send them sliding over the cliff to destruction.
19 In an instant they are destroyed,
    completely swept away by terrors.
20 When you arise, O Lord,
    you will laugh at their silly ideas
    as a person laughs at dreams in the morning.

21 Then I realized that my heart was bitter,
    and I was all torn up inside.
22 I was so foolish and ignorant—
    I must have seemed like a senseless animal to you.
23 Yet I still belong to you;
    you hold my right hand.
24 You guide me with your counsel,
    leading me to a glorious destiny.
25 Whom have I in heaven but you?
    I desire you more than anything on earth.
26 My health may fail, and my spirit may grow weak,
    but God remains the strength of my heart;
    he is mine forever.

27 Those who desert him will perish,
    for you destroy those who abandon you.
28 But as for me, how good it is to be near God!
    I have made the Sovereign Lord my shelter,
    and I will tell everyone about the wonderful things you do.