Het Boek

Psalmen 72:1-20

1Een psalm van Salomo.

O God, doe recht aan de koning

en toon uw rechtvaardigheid aan zijn zoon.

2Laat hij rechtvaardig over uw volk regeren

en zuiver rechtspreken, ook over de armen.

3Laten de bergen de vrede voor het volk aandragen

en de heuvels spreken over de zuivere rechtspraak.

4Laat de koning de armsten uit de samenleving

hun rechten geven en hen werkelijk helpen.

Maar laat hij de onderdrukker veroordelen.

5Laat ieder,

zolang de zon schijnt

en de maan ʼs nachts aan de hemel staat,

ontzag voor U hebben.

Van generatie op generatie.

6Laat de koning zijn als een milde regenbui

die neerdaalt op de akkers en de aarde bevochtigt.

7Laat onder zijn regering

de oprechte mens tot bloei komen

en laat er altijd vrede zijn.

8Laat hem heersen van oost tot west

en van noord tot zuid.

9Laten de nomaden in de woestijn

zich voor hem buigen

en zijn tegenstanders

voorover in het stof vallen.

10Laten de koningen uit Tarsis en de andere buurlanden

hem geschenken brengen.

De koningen van Seba en Saba

moeten hem belasting betalen.

11Laten alle koningen

zich voor hem buigen

en alle volken

aan hem onderworpen zijn.

12De koning zal zeker

de arme die om hulp roept, bevrijden

en ook de armzalige

die door niemand wordt geholpen.

13Hij zal zich ontfermen

over ieder die klein en arm is,

hen allen nabij zijn en bevrijden.

14Elke vorm van onderdrukking en geweld

zal hij voor hen wegnemen.

Zij zullen kostbaar zijn in zijn ogen.

15De koning zal grote voorspoed kennen.

Men zal hem goud uit Seba brengen.

Ook zal men voor hem bidden, dag in, dag uit.

De hele dag door zal men hem het goede toewensen.

16Het land zal overvloedige graanoogsten kennen.

Op de bergen bloeien de gewassen met rijke vruchten,

net als op de Libanon.

De mensen in de stad bloeien

als de gewassen op aarde.

17De naam van de koning zal niet worden vergeten.

Zolang de zon haar licht op aarde geeft,

zal men zijn naam kennen.

Laten alle volken

elkaar het beste wensen met zijn naam en hem eren.

18Alle lof en eer is voor de Here God,

de God van Israël, tot in eeuwigheid.

Alleen Hij doet wonderen.

19Voor eeuwig zal zijn heerlijke naam

worden geloofd en geprezen.

Laat de hele aarde vol zijn met zijn aanwezigheid.

Ja, laat het zo zijn. Amen.

20Hier eindigen de gebeden van David, de zoon van Isaï.

New International Reader's Version

Psalm 72:1-20

Psalm 72

A psalm of Solomon.

1God, give the king the ability to judge fairly.

He is your royal son. Help him to do what is right.

2May he rule your people in the right way.

May he be fair to those among your people who are hurting.

3May the mountains and the hills produce rich crops,

because the people will do what is right.

4May the king stand up for those who are hurting.

May he save the children of those who are in need.

May he crush those who treat others badly.

5May the king rule as long as the sun shines

and the moon gives its light.

May he rule for all time to come.

6May he be like rain falling on the fields.

May he be like showers watering the earth.

7May godly people do well as long as he rules.

May they have more than they need as long as the moon lasts.

8May the king rule from sea to sea.

May his kingdom reach from the Euphrates River to the ends of the earth.

9May the desert tribes bow down to him.

May his enemies lick the dust.

10May the kings of Tarshish and of places far away

bring him gifts.

May the kings of Sheba and Seba

give him presents.

11May all kings bow down to him.

May all nations serve him.

12The king will save needy people who cry out to him.

He will save those who are hurting and have no one else to help.

13He will take pity on those who are weak and in need.

He will save them from death.

14He will save them from people who treat others badly.

He will save them from people who do mean things to them.

Their lives are very special to him.

15May the king live a long time!

May gold from Sheba be given to him.

May people always pray for him.

May they ask the Lord to bless him all day long.

16May there be plenty of grain everywhere in the land.

May it sway in the wind on the tops of the hills.

May the crops grow well, like those in Lebanon.

May they grow like the grass of the field.

17May the king’s name be remembered forever.

May his fame last as long as the sun shines.

Then all nations will be blessed because of him.

They will call him blessed.

18Give praise to the Lord God, the God of Israel.

Only he can do wonderful things.

19Give praise to his glorious name forever.

May his glory fill the whole earth.

Amen and Amen.

20The prayers of David, the son of Jesse, end here.