Het Boek

Psalmen 72:1-20

1Een psalm van Salomo.

O God, doe recht aan de koning

en toon uw rechtvaardigheid aan zijn zoon.

2Laat hij rechtvaardig over uw volk regeren

en zuiver rechtspreken, ook over de armen.

3Laten de bergen de vrede voor het volk aandragen

en de heuvels spreken over de zuivere rechtspraak.

4Laat de koning de armsten uit de samenleving

hun rechten geven en hen werkelijk helpen.

Maar laat hij de onderdrukker veroordelen.

5Laat ieder,

zolang de zon schijnt

en de maan ʼs nachts aan de hemel staat,

ontzag voor U hebben.

Van generatie op generatie.

6Laat de koning zijn als een milde regenbui

die neerdaalt op de akkers en de aarde bevochtigt.

7Laat onder zijn regering

de oprechte mens tot bloei komen

en laat er altijd vrede zijn.

8Laat hem heersen van oost tot west

en van noord tot zuid.

9Laten de nomaden in de woestijn

zich voor hem buigen

en zijn tegenstanders

voorover in het stof vallen.

10Laten de koningen uit Tarsis en de andere buurlanden

hem geschenken brengen.

De koningen van Seba en Saba

moeten hem belasting betalen.

11Laten alle koningen

zich voor hem buigen

en alle volken

aan hem onderworpen zijn.

12De koning zal zeker

de arme die om hulp roept, bevrijden

en ook de armzalige

die door niemand wordt geholpen.

13Hij zal zich ontfermen

over ieder die klein en arm is,

hen allen nabij zijn en bevrijden.

14Elke vorm van onderdrukking en geweld

zal hij voor hen wegnemen.

Zij zullen kostbaar zijn in zijn ogen.

15De koning zal grote voorspoed kennen.

Men zal hem goud uit Seba brengen.

Ook zal men voor hem bidden, dag in, dag uit.

De hele dag door zal men hem het goede toewensen.

16Het land zal overvloedige graanoogsten kennen.

Op de bergen bloeien de gewassen met rijke vruchten,

net als op de Libanon.

De mensen in de stad bloeien

als de gewassen op aarde.

17De naam van de koning zal niet worden vergeten.

Zolang de zon haar licht op aarde geeft,

zal men zijn naam kennen.

Laten alle volken

elkaar het beste wensen met zijn naam en hem eren.

18Alle lof en eer is voor de Here God,

de God van Israël, tot in eeuwigheid.

Alleen Hij doet wonderen.

19Voor eeuwig zal zijn heerlijke naam

worden geloofd en geprezen.

Laat de hele aarde vol zijn met zijn aanwezigheid.

Ja, laat het zo zijn. Amen.

20Hier eindigen de gebeden van David, de zoon van Isaï.

New American Standard Bible

Psalm 72

The Reign of the Righteous King.

A Psalm of Solomon.

1Give the king Your judgments, O God,
And Your righteousness to the king’s son.
[a]May [b]he judge Your people with righteousness
And [c]Your afflicted with justice.
[d]Let the mountains bring [e]peace to the people,
And the hills, in righteousness.
[f]May he vindicate the [g]afflicted of the people,
Save the children of the needy
And crush the oppressor.

[h]Let them fear You while the sun endures,
And [i]as long as the moon, throughout all generations.
[j]May he come down like rain upon the mown grass,
Like showers that water the earth.
In his days [k]may the righteous flourish,
And abundance of peace till the moon is no more.

May he also rule from sea to sea
And from the River to the ends of the earth.
[l]Let the nomads of the desert bow before him,
And his enemies lick the dust.
10 [m]Let the kings of Tarshish and of the [n]islands bring presents;
The kings of Sheba and Seba offer [o]gifts.
11 [p]And let all kings bow down before him,
All nations serve him.

12 For he will deliver the needy when he cries for help,
The [q]afflicted also, and him who has no helper.
13 He will have compassion on the poor and needy,
And the [r]lives of the needy he will save.
14 He will [s]rescue their [t]life from oppression and violence,
And their blood will be precious in his sight;
15 So may he live, and may the gold of Sheba be given to him;
And let [u]them pray for him continually;
Let [v]them bless him all day long.

16 May there be abundance of grain in the earth on top of the mountains;
Its fruit will wave like the cedars of Lebanon;
And may those from the city flourish like vegetation of the earth.
17 May his name endure forever;
May his name [w]increase [x]as long as the sun shines;
And let men bless themselves by him;
Let all nations call him blessed.

18 Blessed be the Lord God, the God of Israel,
Who alone works wonders.
19 And blessed be His glorious name forever;
And may the whole earth be filled with His glory.
Amen, and Amen.

20 The prayers of David the son of Jesse are ended.

Notas al pie

 1. Psalm 72:2 Or He will judge
 2. Psalm 72:2 Many of the pronouns in this Psalm may be rendered He since the typical reference is to the Messiah
 3. Psalm 72:2 Or Your humble
 4. Psalm 72:3 Or The mountains will bring
 5. Psalm 72:3 Or prosperity
 6. Psalm 72:4 Or He will vindicate
 7. Psalm 72:4 Or humble
 8. Psalm 72:5 Or They will fear
 9. Psalm 72:5 Lit before the moon
 10. Psalm 72:6 Or He will come down
 11. Psalm 72:7 Or the righteous will flourish
 12. Psalm 72:9 Or The nomads...will bow
 13. Psalm 72:10 Or The kings...will bring
 14. Psalm 72:10 Or coastlands
 15. Psalm 72:10 Or tribute
 16. Psalm 72:11 Or All kings will bow down
 17. Psalm 72:12 Or humble
 18. Psalm 72:13 Lit souls
 19. Psalm 72:14 Lit redeem
 20. Psalm 72:14 Lit soul
 21. Psalm 72:15 Lit him
 22. Psalm 72:15 Lit him
 23. Psalm 72:17 Or sprout forth
 24. Psalm 72:17 Lit before the sun