Het Boek

Psalmen 72:1-20

1Een psalm van Salomo.

O God, doe recht aan de koning

en toon uw rechtvaardigheid aan zijn zoon.

2Laat hij rechtvaardig over uw volk regeren

en zuiver rechtspreken, ook over de armen.

3Laten de bergen de vrede voor het volk aandragen

en de heuvels spreken over de zuivere rechtspraak.

4Laat de koning de armsten uit de samenleving

hun rechten geven en hen werkelijk helpen.

Maar laat hij de onderdrukker veroordelen.

5Laat ieder,

zolang de zon schijnt

en de maan ʼs nachts aan de hemel staat,

ontzag voor U hebben.

Van generatie op generatie.

6Laat de koning zijn als een milde regenbui

die neerdaalt op de akkers en de aarde bevochtigt.

7Laat onder zijn regering

de oprechte mens tot bloei komen

en laat er altijd vrede zijn.

8Laat hem heersen van oost tot west

en van noord tot zuid.

9Laten de nomaden in de woestijn

zich voor hem buigen

en zijn tegenstanders

voorover in het stof vallen.

10Laten de koningen uit Tarsis en de andere buurlanden

hem geschenken brengen.

De koningen van Seba en Saba

moeten hem belasting betalen.

11Laten alle koningen

zich voor hem buigen

en alle volken

aan hem onderworpen zijn.

12De koning zal zeker

de arme die om hulp roept, bevrijden

en ook de armzalige

die door niemand wordt geholpen.

13Hij zal zich ontfermen

over ieder die klein en arm is,

hen allen nabij zijn en bevrijden.

14Elke vorm van onderdrukking en geweld

zal hij voor hen wegnemen.

Zij zullen kostbaar zijn in zijn ogen.

15De koning zal grote voorspoed kennen.

Men zal hem goud uit Seba brengen.

Ook zal men voor hem bidden, dag in, dag uit.

De hele dag door zal men hem het goede toewensen.

16Het land zal overvloedige graanoogsten kennen.

Op de bergen bloeien de gewassen met rijke vruchten,

net als op de Libanon.

De mensen in de stad bloeien

als de gewassen op aarde.

17De naam van de koning zal niet worden vergeten.

Zolang de zon haar licht op aarde geeft,

zal men zijn naam kennen.

Laten alle volken

elkaar het beste wensen met zijn naam en hem eren.

18Alle lof en eer is voor de Here God,

de God van Israël, tot in eeuwigheid.

Alleen Hij doet wonderen.

19Voor eeuwig zal zijn heerlijke naam

worden geloofd en geprezen.

Laat de hele aarde vol zijn met zijn aanwezigheid.

Ja, laat het zo zijn. Amen.

20Hier eindigen de gebeden van David, de zoon van Isaï.

Japanese Contemporary Bible

詩篇 72:1-20

72

1ああ神よ。王が、あなたが行うように政治を行い、

王子が神を恐れて暮らすように、助けてください。

2王が、神の民にはもちろんのこと、

貧しい人にも公平であるように、助けてください。

3王のすぐれた治世を反映して、

山や丘には草木が生い茂りますように。

4王の手で貧しい者や困っている者が手厚く保護され、

虐待する者たちは容赦なく

懲らしめられるようにしてください。

5貧しい者や困っている者が、

太陽や月が空にかかっている限り永久に、

いつも神に対して敬虔でありますように。

6約束された王子は、牧草地に降る春の雨のように

おだやかに、世を治めますように。

地を潤す夕立のように、

人々を豊かにしますように。

7彼の治世においては、正しい者が栄え、

永遠に平和を楽しみますように。

8その支配は東の海から西の海に至るまで、

ユーフラテス川から地の果てにまで及びますように。

9砂漠の遊牧民は彼の前にひれ伏し、

敵はひざまずくでしょう。

10タルシシュや地中海に浮かぶ島々の首長、

シェバやセバの王侯はみな、貢ぎ物を納めるでしょう。

11それどころか、全地の王が頭を下げ、

すべての人が彼に仕えるでしょう。

12彼は、身寄りのない者や貧しい者を援護します。

13弱っている者や困っている者を見ると、

いても立ってもいられず、助け上げるのです。

14彼は、虐待されたり痛めつけられたりしている人を、

黙って見過ごしにはできません。

彼にとって、このような者たちのいのちは

とても大切なものなのです。

15彼は長生きし、シェバから黄金を贈られます。

絶えず称賛を受け、

民も一日中祝福を祈ってくれます。

16どうか、平野ばかりか高原にも、

豊作の恵みをもたらしてください。

レバノンのような実り多い地にしてください。

青々とした野原のように、

町を人々であふれさせてください。

17この方の名は太陽のように永遠にあがめられます。

すべての人はこの方によって祝福され、

世界中の国々がこの方をほめたたえます。

18イスラエルの神に栄光がありますように。

この方こそすばらしいことをしてくださるのです。

19栄光に輝くこの方の御名を、

永遠にほめたたえなさい。

主の栄光が全世界を照らしますように。

アーメン。アーメン。

20(エッサイの子ダビデの賛歌は、ここで終わります。)