Het Boek

Psalmen 72

1Een psalm van Salomo.

O God, doe recht aan de koning
en toon uw rechtvaardigheid aan zijn zoon.
Laat hij rechtvaardig over uw volk regeren
en zuiver rechtspreken, ook over de armen.
Laten de bergen de vrede voor het volk aandragen
en de heuvels spreken over de zuivere rechtspraak.
Laat de koning de armsten uit de samenleving
hun rechten geven en hen werkelijk helpen.
Maar laat hij de onderdrukker veroordelen.
Laat ieder,
zolang de zon schijnt
en de maan ʼs nachts aan de hemel staat,
ontzag voor U hebben.
Van generatie op generatie.
Laat de koning zijn als een milde regenbui
die neerdaalt op de akkers en de aarde bevochtigt.
Laat onder zijn regering
de oprechte mens tot bloei komen
en laat er altijd vrede zijn.
Laat hem heersen van oost tot west
en van noord tot zuid.
Laten de nomaden in de woestijn
zich voor hem buigen
en zijn tegenstanders
voorover in het stof vallen.
10 Laten de koningen uit Tarsis en de andere buurlanden
hem geschenken brengen.
De koningen van Seba en Saba
moeten hem belasting betalen.
11 Laten alle koningen
zich voor hem buigen
en alle volken
aan hem onderworpen zijn.
12 De koning zal zeker
de arme die om hulp roept, bevrijden
en ook de armzalige
die door niemand wordt geholpen.
13 Hij zal zich ontfermen
over ieder die klein en arm is,
hen allen nabij zijn en bevrijden.
14 Elke vorm van onderdrukking en geweld
zal hij voor hen wegnemen.
Zij zullen kostbaar zijn in zijn ogen.
15 De koning zal grote voorspoed kennen.
Men zal hem goud uit Seba brengen.
Ook zal men voor hem bidden, dag in, dag uit.
De hele dag door zal men hem het goede toewensen.
16 Het land zal overvloedige graanoogsten kennen.
Op de bergen bloeien de gewassen met rijke vruchten,
net als op de Libanon.
De mensen in de stad bloeien
als de gewassen op aarde.
17 De naam van de koning zal niet worden vergeten.
Zolang de zon haar licht op aarde geeft,
zal men zijn naam kennen.
Laten alle volken
elkaar het beste wensen met zijn naam en hem eren.
18 Alle lof en eer is voor de Here God,
de God van Israël, tot in eeuwigheid.
Alleen Hij doet wonderen.
19 Voor eeuwig zal zijn heerlijke naam
worden geloofd en geprezen.
Laat de hele aarde vol zijn met zijn aanwezigheid.
Ja, laat het zo zijn. Amen.
20 Hier eindigen de gebeden van David, de zoon van Isaï.

Bibelen på hverdagsdansk

Salme 72

Lovprisning af den ideelle konge

1En sang til Salomon.[a]

Gud, hjælp kongen at regere, som du ville have gjort,
    lær ham at være retfærdig som dig.
Må han lede dit folk på den rette måde
    og være villig til at hjælpe de hjælpeløse.

Da skal bjergene forkynde fred for folket
    og højene genlyde af retfærdighed.
Da skal han forsvare de svage,
    komme de magtesløse til hjælp
        og uskadeliggøre alle tyrannerne.
Da vil folket give dig[b] ære fra slægt til slægt,
    så længe solen og månen skinner på jorden.

Hans retfærdige styre vil bringe velsignelse
    som regnen, der væder jorden.
Under hans ledelse vil retfærdigheden vokse sig stærk,
    freden vil herske, så længe månen hersker på nattehimlen.
Hans rige skal strække sig fra hav til hav,
    fra Eufratfloden til verdens ende.
Fjerne nationer vil bøje sig for ham,
    hans fjender falde næsegrus i støvet.
10 Kongerne fra Tarshish og de fjerne lande skal svare ham skat,
    Sabas og Sebas regenter vil komme med deres gaver.
11 Alle konger vil underordne sig ham,
    alle folkeslag vil love ham troskab.

12 Han redder hver fattig, som råber om hjælp
    og fører de hjælpeløses sag.
13 Han har medlidenhed med de svage
    og redder de magtesløse fra overgreb.
14 Han frier dem fra vold og tyranni,
    for i hans øjne har de stor værdi.

15 Kongen længe leve!
    Han belønnes med guld fra Saba.
Folk vil bede for ham uafbrudt
    og velsigne ham dagen lang.
16 Der bliver overflod af korn i landet,
    det bølger hen over bakker og dale.
Frugttræerne skal trives som i Libanons plantager,
    kornet vokse tæt som græsset på marken.
17 Hans navn skal være kendt for evigt,
    så længe solen bliver i sin bane.
Alle folkeslag skal velsignes gennem ham
    og se ham som den, der er velsignet af Gud.

18 Lovet være Herren, Israels Gud,
    for kun han kan gøre sådanne undere.
19 Han er værdig til al vor lovsang for evigt.
    Må hans herlighed fylde al jorden.

Amen, amen.

20 Her slutter Davids, Isajs søns, bønner.[c]

Notas al pie

  1. 72,1 Selv om denne sang ikke direkte citeres i NT, anses den af både jøder og kristne for at være messiansk.
  2. 72,5 Det vil sige Gud. LXX har en anden tekst: „Han skal leve, så længe solen og månen er til.”
  3. 72,20 Bogen med salmer er sikkert redigeret flere gange gennem tiden, og det er uklart, hvornår denne sætning er fra.