Het Boek

Psalmen 72

1Een psalm van Salomo.

O God, doe recht aan de koning
en toon uw rechtvaardigheid aan zijn zoon.
Laat hij rechtvaardig over uw volk regeren
en zuiver rechtspreken, ook over de armen.
Laten de bergen de vrede voor het volk aandragen
en de heuvels spreken over de zuivere rechtspraak.
Laat de koning de armsten uit de samenleving
hun rechten geven en hen werkelijk helpen.
Maar laat hij de onderdrukker veroordelen.
Laat ieder,
zolang de zon schijnt
en de maan ʼs nachts aan de hemel staat,
ontzag voor U hebben.
Van generatie op generatie.
Laat de koning zijn als een milde regenbui
die neerdaalt op de akkers en de aarde bevochtigt.
Laat onder zijn regering
de oprechte mens tot bloei komen
en laat er altijd vrede zijn.
Laat hem heersen van oost tot west
en van noord tot zuid.
Laten de nomaden in de woestijn
zich voor hem buigen
en zijn tegenstanders
voorover in het stof vallen.
10 Laten de koningen uit Tarsis en de andere buurlanden
hem geschenken brengen.
De koningen van Seba en Saba
moeten hem belasting betalen.
11 Laten alle koningen
zich voor hem buigen
en alle volken
aan hem onderworpen zijn.
12 De koning zal zeker
de arme die om hulp roept, bevrijden
en ook de armzalige
die door niemand wordt geholpen.
13 Hij zal zich ontfermen
over ieder die klein en arm is,
hen allen nabij zijn en bevrijden.
14 Elke vorm van onderdrukking en geweld
zal hij voor hen wegnemen.
Zij zullen kostbaar zijn in zijn ogen.
15 De koning zal grote voorspoed kennen.
Men zal hem goud uit Seba brengen.
Ook zal men voor hem bidden, dag in, dag uit.
De hele dag door zal men hem het goede toewensen.
16 Het land zal overvloedige graanoogsten kennen.
Op de bergen bloeien de gewassen met rijke vruchten,
net als op de Libanon.
De mensen in de stad bloeien
als de gewassen op aarde.
17 De naam van de koning zal niet worden vergeten.
Zolang de zon haar licht op aarde geeft,
zal men zijn naam kennen.
Laten alle volken
elkaar het beste wensen met zijn naam en hem eren.
18 Alle lof en eer is voor de Here God,
de God van Israël, tot in eeuwigheid.
Alleen Hij doet wonderen.
19 Voor eeuwig zal zijn heerlijke naam
worden geloofd en geprezen.
Laat de hele aarde vol zijn met zijn aanwezigheid.
Ja, laat het zo zijn. Amen.
20 Hier eindigen de gebeden van David, de zoon van Isaï.

Amplified Bible

Psalm 72

The Reign of the Righteous King.

A Psalm of Solomon.

1Give the king [knowledge of] Your judgments, O God,
And [the spirit of] Your righteousness to the king’s son [to guide all his ways].

May he judge Your people with righteousness,
And Your afflicted with justice.

The mountains will bring peace and prosperity to the people,
And the hills, in [the establishment of] righteousness.

May he bring justice to the poor among the people,
Save the children of the needy
And crush the oppressor,


Let them fear You [with awe-inspired reverence and worship You with obedience] while the sun endures,
And as long as the moon [reflects light], throughout all generations.

May he come down like rain on the mown grass,
Like showers that water the earth.

In his days may the righteous flourish,
And peace abound until the moon is no more.


May he also rule from sea to sea
And from the River [Euphrates] to the ends of the earth.

The nomads of the desert will bow before him,
And his enemies will [a]lick the dust.
10 
The kings of Tarshish and of the islands will bring offerings;
The kings of Sheba and Seba will offer gifts.
11 
Yes, all kings will bow down before him,
All nations will serve him.

12 
For he will rescue the needy when he cries for help,
The afflicted and abused also, and him who has no helper.
13 
He will have compassion on the poor and needy,
And he will save the lives of the needy.
14 
He will redeem their life from oppression and fraud and violence,
And their blood will be precious in His sight.
15 
So may he live, and may the gold of Sheba be given to him;
And let them pray for him continually;
Let them bless and praise him all day long.

16 
There will be an abundance of grain in the soil on the top of the [b]mountains;
Its fruit will wave like [the cedars of] Lebanon,
And those of the city will flourish like grass of the earth.
17 
May his name endure forever;
May his name continue as long as the sun;
And let men bless themselves by him;
Let all nations call him blessed.

18 
Blessed be the Lord God, the God of Israel,
Who alone does wonderful things.
19 
Blessed be His glorious name forever;
And may the whole earth be filled with His glory.
Amen and Amen.

20 
The prayers of David son of Jesse are ended.

Notas al pie

  1. Psalm 72:9 I.e. lay themselves face down in submission.
  2. Psalm 72:16 I.e. the most barren part of the land.