Het Boek

Psalmen 71:1-24

1Bij U kan ik wegschuilen, Here.

Stel mij nooit teleur.

2Verlos mij door uw rechtvaardigheid.

Luister naar mij en bevrijd mij.

3U bent voor mij als een rots, waarin ik wonen kan,

als een huis waar ik met vertrouwen naartoe ga.

U stelt mij dat huis ter beschikking,

zodat ik veilig kan wonen.

Want U bent mijn bevrijder en mijn rots.

4O God, verlos mij

uit de handen van de ongelovigen,

uit de beklemmende greep van de gewelddadige misdadigers.

5Ik verwacht alles van U.

Almachtige Here, van kindsbeen af

heb ik alleen op U vertrouwd.

6Toen mijn moeder mij nog verwachtte,

steunde ik al op U.

Vanaf die tijd hebt U mij al geholpen.

Al mijn lofliederen zijn alleen voor U.

7Velen dachten dat ik die wonderen zelf deed,

maar U was degene tot wie ik altijd vluchtte.

8Ik kan alleen maar liederen tot uw eer zingen,

de hele dag spreek ik over uw grootheid.

9Stuur mij niet weg

nu ik ouder ben geworden.

Zult U mij niet verlaten

nu ik minder kracht overheb?

10Ik heb U nodig,

want mijn tegenstanders hebben het over mij,

zij die mij willen doden, overleggen met elkaar.

11Zij zeggen: ‘God heeft hem in de steek gelaten.

Laten we hem opjagen en grijpen,

er is toch niemand die hem te hulp komt.’

12Och mijn God, blijf niet zo ver van mij af staan,

haast U toch mij te helpen.

13Laat hen die mij naar het leven staan,

voor schut staan en vernietigd worden.

Laat hen die mijn ondergang voor ogen hebben,

zelf te schande gemaakt en bespot worden.

14Ik blijf U verwachten,

ik zal alleen maar meer en meer U de eer geven.

15Ik zal spreken over uw rechtvaardigheid en recht,

dag in, dag uit vertellen hoe U bevrijdt.

Ik kan er niet over ophouden.

16Overal waar ik kom, zal ik spreken

over de macht en majesteit van de Almachtige Here.

Alleen over uw rechtvaardigheid zal ik vertellen.

17O God, sinds ik een kind was,

hebt U mij alles geleerd,

tot op de dag van vandaag

vertel ik anderen over uw wonderen.

18Nu ben ik oud en grijs,

mijn God, laat mij nu niet in de steek!

Ik zal deze nieuwe generatie

vertellen over uw macht.

Wie het maar horen wil,

vertel ik over uw kracht.

19Uw rechtvaardigheid en recht

zijn oneindig, o God.

U hebt grote dingen tot stand gebracht.

Wie kan zich met U meten, o God?

20U hebt mij door heel veel moeilijke omstandigheden

en problemen laten gaan,

maar ik weet dat U mij uit al die situaties zult bevrijden.

U zult mij weer helemaal in ere herstellen.

21Wilt U komen en mij troosten?

Wilt U mij weer aanzien geven?

22Dan zal ik met de harp lofliederen voor U zingen,

want U bent trouw, mijn God.

Ik zal psalmen voor U zingen bij de citer,

voor U, die de Heilige van Israël bent.

23Ik zal jubelen en psalmen voor U zingen.

U hebt mij innerlijk bevrijd.

24De hele dag door zal ik spreken

over uw rechtvaardigheid.

En de mensen die uit waren op mijn ondergang,

zullen zich diep schamen en afdruipen.

Swedish Contemporary Bible

Psaltaren 71:1-24

Psalm 71

Den åldrandes bön om hjälp

(Ps 30:2-4)

1Till dig, Herre, tar jag min tillflykt,

låt mig aldrig komma på skam.

2Befria mig och befria mig i din rättfärdighet.

Lyssna till mig och rädda mig.

3Var en klippa för mig, en tillflykt,

dit jag alltid får komma,

du som har gett en befallning om min räddning,

du min klippa och min borg.

4Befria mig, min Gud, ur de ondas grepp,

ur de orättfärdiga och grymma människornas våld.

5Du är mitt hopp, Herre, min Gud,

min förtröstan alltsedan jag var ung.

6Sedan jag föddes har du varit mitt stöd;

du har lett mig sedan min tillblivelse i moderlivet.

Jag vill alltid prisa dig.

7Jag har blivit ett tecken för många,

men du är min starka tillflykt.

8Min mun fylls av din lovprisning,

din ära dagen lång.

9Förkasta mig inte på ålderns höst.

Överge mig inte när mina krafter avtar.

10Mina fiender talar mot mig,

de som vill ta mitt liv gör en konspiration.

11De säger: ”Gud har övergett honom!

Jaga honom, grip honom!

Det finns ingen som kan rädda honom.”

12Gud, var inte så långt borta!

Skynda till min hjälp, min Gud!

13Låt mina motståndare komma på skam och förgås.

Låt dem höljas i förakt och vanära som vill skada mig.

14Jag ska alltid hoppas på dig

och prisa dig mer och mer.

15Jag vill förkunna din rättfärdighet,

dagen lång din räddning,

även om jag inte fattar vidden av den71:15 Grundtextens innebörd är osäker i versens sista del..

16Jag ska komma och berätta om min Herres, Herrens, väldiga kraft,

din, endast din, rättfärdighet.

17Gud, du har varit min lärare från min ungdom,

och fortfarande förkunnar jag dina underverk.

18Överge mig inte, Gud, nu när jag är gammal och gråhårig.

Låt mig förkunna din kraft för nästa generation,

din makt för dem som ska komma.

19Din rättfärdighet, Gud, når upp till skyarna.

Gud, du som har gjort stora ting,

vem är som du?

20Du har ställt mig inför mycket och bittert lidande,

men du ger mig ändå liv på nytt

och lyfter mig upp ur djupen.

21Du upprättar mig igen

och möter mig med ny tröst.

22Jag vill prisa dig till harpa

för din trofasthet, min Gud,

och lovsjunga dig till lyra,

du Israels Helige.

23Jag vill jubla och lovsjunga dig,

för du har friköpt mig.

24Dagen lång vill jag berätta om din rättfärdighet,

för de som ville mig ont

har förödmjukats och kommit på skam.