Het Boek

Psalmen 71:1-24

1Bij U kan ik wegschuilen, Here.

Stel mij nooit teleur.

2Verlos mij door uw rechtvaardigheid.

Luister naar mij en bevrijd mij.

3U bent voor mij als een rots, waarin ik wonen kan,

als een huis waar ik met vertrouwen naartoe ga.

U stelt mij dat huis ter beschikking,

zodat ik veilig kan wonen.

Want U bent mijn bevrijder en mijn rots.

4O God, verlos mij

uit de handen van de ongelovigen,

uit de beklemmende greep van de gewelddadige misdadigers.

5Ik verwacht alles van U.

Almachtige Here, van kindsbeen af

heb ik alleen op U vertrouwd.

6Toen mijn moeder mij nog verwachtte,

steunde ik al op U.

Vanaf die tijd hebt U mij al geholpen.

Al mijn lofliederen zijn alleen voor U.

7Velen dachten dat ik die wonderen zelf deed,

maar U was degene tot wie ik altijd vluchtte.

8Ik kan alleen maar liederen tot uw eer zingen,

de hele dag spreek ik over uw grootheid.

9Stuur mij niet weg

nu ik ouder ben geworden.

Zult U mij niet verlaten

nu ik minder kracht overheb?

10Ik heb U nodig,

want mijn tegenstanders hebben het over mij,

zij die mij willen doden, overleggen met elkaar.

11Zij zeggen: ‘God heeft hem in de steek gelaten.

Laten we hem opjagen en grijpen,

er is toch niemand die hem te hulp komt.’

12Och mijn God, blijf niet zo ver van mij af staan,

haast U toch mij te helpen.

13Laat hen die mij naar het leven staan,

voor schut staan en vernietigd worden.

Laat hen die mijn ondergang voor ogen hebben,

zelf te schande gemaakt en bespot worden.

14Ik blijf U verwachten,

ik zal alleen maar meer en meer U de eer geven.

15Ik zal spreken over uw rechtvaardigheid en recht,

dag in, dag uit vertellen hoe U bevrijdt.

Ik kan er niet over ophouden.

16Overal waar ik kom, zal ik spreken

over de macht en majesteit van de Almachtige Here.

Alleen over uw rechtvaardigheid zal ik vertellen.

17O God, sinds ik een kind was,

hebt U mij alles geleerd,

tot op de dag van vandaag

vertel ik anderen over uw wonderen.

18Nu ben ik oud en grijs,

mijn God, laat mij nu niet in de steek!

Ik zal deze nieuwe generatie

vertellen over uw macht.

Wie het maar horen wil,

vertel ik over uw kracht.

19Uw rechtvaardigheid en recht

zijn oneindig, o God.

U hebt grote dingen tot stand gebracht.

Wie kan zich met U meten, o God?

20U hebt mij door heel veel moeilijke omstandigheden

en problemen laten gaan,

maar ik weet dat U mij uit al die situaties zult bevrijden.

U zult mij weer helemaal in ere herstellen.

21Wilt U komen en mij troosten?

Wilt U mij weer aanzien geven?

22Dan zal ik met de harp lofliederen voor U zingen,

want U bent trouw, mijn God.

Ik zal psalmen voor U zingen bij de citer,

voor U, die de Heilige van Israël bent.

23Ik zal jubelen en psalmen voor U zingen.

U hebt mij innerlijk bevrijd.

24De hele dag door zal ik spreken

over uw rechtvaardigheid.

En de mensen die uit waren op mijn ondergang,

zullen zich diep schamen en afdruipen.

Japanese Contemporary Bible

詩篇 71:1-24

71

1主よ。あなたは私の隠れ場です。

私がくずおれないよう、お守りください。

2不正を憎まれる方よ、この訴えに耳を傾け、

救いの手を差し伸べてください。

3私を守る大きな岩となり、

いつでも私をかくまい、

あらゆる攻撃から守ってください。

4ああ神よ、不正をする残忍な者どもの手から、

逃れさせてください。

5ああ主よ、あなただけが頼りです。

私は幼いころからあなたに信頼してきました。

6そうです、産声を上げた瞬間から、

あなたは私のそばにいて、

いつも助けてくださいました。

ですから、私はいつもあなたをほめたたえるのです。

7あなたの強力な守りのおかげで、

私は人々が目をみはるほどの成功を収めたのです。

8ああ神よ。私は一日中、あなたがしてくださった

数々のことを思い起こしては、

あなたを賛美し、栄誉をたたえています。

9私は年老いて体力も衰えています。

どうか、お見捨てにならないでください。

10敵はひそひそと話しています。

11「神もあいつを見限ったのだ。もうじゃまは入らない。

今度こそ、打ち倒すことができる。」

12ああ神よ、そんなに離れた所にいないでください。

急いで来て助けてください。

13敵を痛めつけ、恥をかかせてください。

14あなたが助けてくださると信じて待ちます。

ますますあなたをほめたたえます。

15何度、あなたが、危ない目から助けてくださったか、

数えきれないくらいです。

会う人ごとに、あなたの恵み深さと、

日々とぎれることのない思いやりとを告げましょう。

16主なる神の力をおびて歩き回り、

正しくて恵み深いお方はあなただけだと伝えましょう。

17ああ、子どもの時から私を助けてくださった神よ。

私は機会あるごとに、あなたのすばらしいわざを、

人々に伝えてきました。

18私は年をとり、髪は白くなりましたが、

どうか見捨てないでください。

神のすばらしい奇跡を

次の世代に伝えさせてください。

19神よ。あなたの力と恵みは天の天にまで届きます。

あなたほどすばらしいことをなさった神が、

ほかにあるでしょうか。

20あなたは私に難題を与え、

苦しみもがくようになさいました。

しかし、あなたは地中深くから私を引き上げ、

再び生き返らせてくださいます。

21そして、以前にもまさる名誉を与え、

再び御顔を見せて慰めてくださるのです。

22ああ、イスラエルのきよい神よ。

私は楽器をかなでてほめ歌を歌い、

あなたがどれほど約束に忠実なお方であるかを、

告げ知らせます。

23あなたに救い出していただいた私は、歓声を上げて、

感謝の賛歌を歌います。

24一日中、あなたの公正なさばきと温情とを、

人々に伝えます。

私に害を加えようとした者はみな、恥じ入り、

すっかり面目を失ったからです。