Het Boek

Psalmen 70:1-6

1Een lied van David voor de koordirigent. Bij het gedenkoffer.

2O God, kom mij snel bevrijden!

Help mij toch, Here!

3Laat de mensen die mij willen ombrengen,

beschaamd staan,

laten zij die mij in het ongeluk willen storten,

terugdeinzen en beschaamd staan.

4Laten zij die mij uitlachen,

maar weglopen van schaamte.

5Laat allen die U zoeken,

juichen en jubelen, zich in U verblijden.

Laten zij die U en uw redding liefhebben,

voortdurend U loven en grootmaken.

6O God, ik zit in grote moeilijkheden

en ben een arm mens.

Kom toch snel naar mij toe.

Alleen U kunt mij helpen en verlossen.

Kom snel, Here,

en wacht niet langer!

Swedish Contemporary Bible

Psaltaren 70:1-6

Psalm 70

Bön om hjälp

(Ps 40:14-18)

1För körledaren. Av David, till påminnelse.

2Gud, befria mig!

Herre, skynda dig och kom till min hjälp!

3Låt skam och vanära komma över dem

som är ute efter mitt liv.

Låt dem som vill min olycka

vända tillbaka i förnedring.

4Låt dem som nu hånskrattar ”haha, haha”

vända tillbaka i skam.

5Men låt alla som söker dig glädjas och jubla i dig,

låt dem som älskar din räddning alltid säga: ”Gud är stor!”

6Jag är betryckt och fattig,

skynda till mig, Gud!

Du är min hjälp och befriare,

Herre, dröj inte!