Het Boek

Psalmen 70

1Een lied van David voor de koordirigent. Bij het gedenkoffer.

O God, kom mij snel bevrijden!
Help mij toch, Here!
Laat de mensen die mij willen ombrengen,
beschaamd staan,
laten zij die mij in het ongeluk willen storten,
terugdeinzen en beschaamd staan.
Laten zij die mij uitlachen,
maar weglopen van schaamte.
Laat allen die U zoeken,
juichen en jubelen, zich in U verblijden.
Laten zij die U en uw redding liefhebben,
voortdurend U loven en grootmaken.
O God, ik zit in grote moeilijkheden
en ben een arm mens.
Kom toch snel naar mij toe.
Alleen U kunt mij helpen en verlossen.
Kom snel, Here,
en wacht niet langer!

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 70

Psalmul 70

Pentru dirijor. Al lui David. O aducere-aminte.

Binevoieşte, Dumnezeule, de mă izbăveşte!
    Doamne, vino degrabă în ajutorul meu!
Să se facă de râs şi să rămână de ruşine
    cei ce caută să-mi ia viaţa!
Să dea înapoi şi să fie umiliţi
    cei ce-mi doresc răul!
Să se întoarcă din pricina ruşinii lor
    cei ce zic: „Ha! Ha!“
Să tresalte de veselie şi să se bucure în Tine
    toţi cei ce Te caută!
Cei ce iubesc mântuirea Ta
    să zică mereu: „Mărit să fie Dumnezeu!“
Cât despre mine, eu sunt sărman şi lipsit;
    Dumnezeule, vino degrabă la mine!
Tu eşti ajutorul şi izbăvitorul meu!
    Doamne, nu întârzia!