Het Boek

Psalmen 70

1Een lied van David voor de koordirigent. Bij het gedenkoffer.

O God, kom mij snel bevrijden!
Help mij toch, Here!
Laat de mensen die mij willen ombrengen,
beschaamd staan,
laten zij die mij in het ongeluk willen storten,
terugdeinzen en beschaamd staan.
Laten zij die mij uitlachen,
maar weglopen van schaamte.
Laat allen die U zoeken,
juichen en jubelen, zich in U verblijden.
Laten zij die U en uw redding liefhebben,
voortdurend U loven en grootmaken.
O God, ik zit in grote moeilijkheden
en ben een arm mens.
Kom toch snel naar mij toe.
Alleen U kunt mij helpen en verlossen.
Kom snel, Here,
en wacht niet langer!

New Living Translation

Psalm 70

Psalm 70

For the choir director: A psalm of David, asking God to remember him.

Please, God, rescue me!
    Come quickly, Lord, and help me.
May those who try to kill me
    be humiliated and put to shame.
May those who take delight in my trouble
    be turned back in disgrace.
Let them be horrified by their shame,
    for they said, “Aha! We’ve got him now!”
But may all who search for you
    be filled with joy and gladness in you.
May those who love your salvation
    repeatedly shout, “God is great!”
But as for me, I am poor and needy;
    please hurry to my aid, O God.
You are my helper and my savior;
    O Lord, do not delay.