Het Boek

Psalmen 7:1-18

1Een klaaglied van David, dat hij voor de Here zong als reactie op de woorden van Kus (uit de stam Benjamin).

2Bij U zoek ik bescherming, Here, mijn God!

U kunt mij redden

uit de handen van hen die mij opjagen.

3Laten zij mij niet bespringen,

zoals een leeuw zou doen,

en mij verscheuren en wegslepen

zonder dat iemand mij redt.

4Het zou iets anders zijn, Here,

als ik zelf slechte dingen deed,

5als ik goed met kwaad vergold

of iemand die mij vertrouwde, oneerlijk behandelde.

6Dan zou het terecht zijn

als mijn vijanden mij wilden vernietigen,

mij op de grond smeten

en mijn leven vertrapten in het stof.

7Maar zo is het niet, Here!

Stel uw toorn tegenover

de woede van mijn vijanden.

Kom erbij, Here,

en eis het recht voor mij op!

8Laat alle mensen voor U aantreden,

verhef U boven hen en spreek recht.

9Laat het recht openlijk over mij zegevieren!

Geef mij eerherstel ten overstaan van allen,

want ik ben onschuldig.

10Zorg toch dat er een einde komt

aan al die slechtheid, Here.

Zegen allen die U oprecht liefhebben.

U, de rechtvaardige God, bent de Enige

die alles doorziet in elk mensenhart.

U beoordeelt motieven en gedachten.

11God is mijn schild en mijn verdediging.

Hij redt wie eerlijk en oprecht is.

12God is een rechter

die altijd eerlijk vonnist.

Dag in, dag uit wordt zijn toorn opgewekt

door slechte mensen.

13Hij zal zijn zwaard scherpen en hen verslaan,

tenzij zij zich bekeren.

Hij spant zijn boog en legt aan.

14Er liggen dodelijke pijlen op,

die uit vuur bestaan.

15De zondaar beraamt een slecht plan,

werkt het uit tot in alle duistere details

en zo ontstaan leugen en bedrog.

16Hij valt zelf in de kuil

die hij voor een ander groef.

17Het geweld dat hij tegen anderen beraamde,

zal als een boemerang op hem terugslaan,

zijn boosheid komt op zijn eigen hoofd neer.

18Ik prijs de Here en ben vol dankbaarheid

omdat Hij goed en rechtvaardig is.

Ik zal de naam van de Here lofprijzen.

Hij is Here, de Allerhoogste.

Tagalog Contemporary Bible

Salmo 7:1-17

Salmo 77 Salmo 7 Ang unang mga salita sa Hebreo: Ang “shiggaion” ni David tungkol kay Cush na mula sa angkan ni Benjamin. Inawit niya ito sa Panginoon. Ang “shiggaion” maaaring isang uri ng awit.

Palaging Tama ang Ginagawa ng Dios

1Panginoon kong Dios, nanganganlong ako sa inyo.

Iligtas nʼyo ako sa mga umuusig sa akin.

2Baka patayin nila ako,

katulad ng pagluray ng leon sa kanyang mga biktima,

kung walang magliligtas sa akin.

3Panginoon kong Dios, kung talagang ginawa ko ang mga kasalanang ito –

4kung ginantihan ko nga ng masama ang ginawang mabuti ng aking kaibigan,

o kung sinamsam ko ang mga ari-arian ng aking mga kaaway nang walang dahilan,

5hayaan nʼyong usigin ako ng aking mga kaaway at talunin.

Hayaan nʼyong tapakan nila ako hanggang sa mamatay, at pabayaan sa lupa ang aking bangkay.

6Sige na po, O Panginoon kong Dios,

ipakita nʼyo ang inyong galit sa aking mga kaaway,

dahil nais nʼyo rin ang katarungan.

7Tipunin nʼyo ang lahat ng bansa sa palibot nʼyo,

at pamahalaan nʼyo sila mula sa langit.

8Kayo Panginoon ang humahatol sa lahat ng tao.

Patunayan nʼyo sa kanila na mali ang kanilang mga paratang laban sa akin,

dahil alam nʼyo na akoʼy matuwid,

at namumuhay nang wasto.

9Pigilan nʼyo ang kasamaang ginagawa ng mga tao,

at pagpalain nʼyo ang mga matuwid,

dahil kayo ay Dios na matuwid,

at sinisiyasat nʼyo ang aming mga pusoʼt isipan.

10Kayo, O Dios, ang nag-iingat sa akin.

Inililigtas nʼyo ang mga namumuhay nang matuwid.

11Kayo ang matuwid na hukom, at sa araw-araw ay ipinapakita nʼyo ang inyong galit sa masasama.

12-13Kung ayaw nilang magsisi sa kanilang mga kasalanan,

ikaw namaʼy nakahandang silaʼy parusahan.

Katulad nʼyo ay isang sundalong nakahanda na ang mga nakamamatay na sandata.

Nahasa na niya ang kanyang espada,

at nakaumang na ang palasong nagbabaga.

14Mapag-isip sila ng gulo at kasamaan,

kaya nakakapanloko sila ng kapwa.

15-16Pero sila mismo ang mapapahamak sa kanilang binabalak na panggugulo at karahasan.

Ang katulad nila ay humuhukay ng bitag para mahulog ang iba,

pero sila rin ang mahuhulog sa hinukay nila.

17Pinasasalamatan ko kayo Panginoon, dahil matuwid kayo.

Aawitan ko kayo ng mga papuri, Kataas-taasang Dios.