Het Boek

Psalmen 7:1-18

1Een klaaglied van David, dat hij voor de Here zong als reactie op de woorden van Kus (uit de stam Benjamin).

2Bij U zoek ik bescherming, Here, mijn God!

U kunt mij redden

uit de handen van hen die mij opjagen.

3Laten zij mij niet bespringen,

zoals een leeuw zou doen,

en mij verscheuren en wegslepen

zonder dat iemand mij redt.

4Het zou iets anders zijn, Here,

als ik zelf slechte dingen deed,

5als ik goed met kwaad vergold

of iemand die mij vertrouwde, oneerlijk behandelde.

6Dan zou het terecht zijn

als mijn vijanden mij wilden vernietigen,

mij op de grond smeten

en mijn leven vertrapten in het stof.

7Maar zo is het niet, Here!

Stel uw toorn tegenover

de woede van mijn vijanden.

Kom erbij, Here,

en eis het recht voor mij op!

8Laat alle mensen voor U aantreden,

verhef U boven hen en spreek recht.

9Laat het recht openlijk over mij zegevieren!

Geef mij eerherstel ten overstaan van allen,

want ik ben onschuldig.

10Zorg toch dat er een einde komt

aan al die slechtheid, Here.

Zegen allen die U oprecht liefhebben.

U, de rechtvaardige God, bent de Enige

die alles doorziet in elk mensenhart.

U beoordeelt motieven en gedachten.

11God is mijn schild en mijn verdediging.

Hij redt wie eerlijk en oprecht is.

12God is een rechter

die altijd eerlijk vonnist.

Dag in, dag uit wordt zijn toorn opgewekt

door slechte mensen.

13Hij zal zijn zwaard scherpen en hen verslaan,

tenzij zij zich bekeren.

Hij spant zijn boog en legt aan.

14Er liggen dodelijke pijlen op,

die uit vuur bestaan.

15De zondaar beraamt een slecht plan,

werkt het uit tot in alle duistere details

en zo ontstaan leugen en bedrog.

16Hij valt zelf in de kuil

die hij voor een ander groef.

17Het geweld dat hij tegen anderen beraamde,

zal als een boemerang op hem terugslaan,

zijn boosheid komt op zijn eigen hoofd neer.

18Ik prijs de Here en ben vol dankbaarheid

omdat Hij goed en rechtvaardig is.

Ik zal de naam van de Here lofprijzen.

Hij is Here, de Allerhoogste.

Persian Contemporary Bible

مزامير 7:1-17

فرياد دادخواهی

1ای خداوند، خدای من، به تو پناه می‌آورم؛ مرا از دست تعقيب‌كنندگانم نجات ده، 2و گرنه آنها همچون شير مرا می‌درند و تكه‌تكه می‌كنند بدون آنكه كسی بتواند به نجاتم بشتابد.

3ای خداوند، خدای من، اگر به كسی ظلم كرده‌ام، 4اگر خوبی را با بدی تلافی نموده‌ام و يا به ناحق دشمن خود را غارت كرده‌ام، 5آنگاه بگذار دشمن مرا تعقيب نموده، به دام اندازد و زندگی‌ام را تباه سازد.

6ای خداوند، برخيز و با غضبت در مقابل خشم دشمنانم بايست! ای خدای من، برخيز و عدالت را برقرار نما. 7همهٔ قومها را نزد خود جمع كن و از بالا بر ايشان داوری فرما. 8ای خداوند كه داور همهٔ مردم هستی، پاكی و بی‌گناهی مرا ببين و حكم بده. 9ای خدای عادل كه از افكار و دلهای ما باخبری، بديها را از بين ببر و نيكان را استوار ساز.

10خدا سپر من است و از من محافظت می‌كند. او كسانی را كه دلشان پاک و راست است، نجات می‌بخشد. 11خدا داور عادل است. او هر روز بر بدكاران خشمگين می‌شود. 12اگر آنها به سوی خدا بازگشت نكنند، او شمشيرش را تيز خواهد كرد. خدا كمان خود را كشيده و آماده كرده است. 13او سلاحهای مرگبار و تيرهای آتشين خود را به دست گرفته است.

14وجود اشخاص گناهكار پر از شرارت و ظلم است و اعمالشان نادرست. 15آنها برای ديگران چاه می‌كنند، اما خود در آن می‌افتند 16و در دام بدانديشی و ظلم خود گرفتار می‌شوند.

17خداوند را به خاطر عدالتش می‌ستايم و در وصف او كه متعال است می‌سرايم.