Het Boek

Psalmen 7

1Een klaaglied van David, dat hij voor de Here zong als reactie op de woorden van Kus (uit de stam Benjamin).

Bij U zoek ik bescherming, Here, mijn God!
U kunt mij redden
uit de handen van hen die mij opjagen.
Laten zij mij niet bespringen,
zoals een leeuw zou doen,
en mij verscheuren en wegslepen
zonder dat iemand mij redt.
Het zou iets anders zijn, Here,
als ik zelf slechte dingen deed,
als ik goed met kwaad vergold
of iemand die mij vertrouwde, oneerlijk behandelde.
Dan zou het terecht zijn
als mijn vijanden mij wilden vernietigen,
mij op de grond smeten
en mijn leven vertrapten in het stof.
Maar zo is het niet, Here!
Stel uw toorn tegenover
de woede van mijn vijanden.
Kom erbij, Here,
en eis het recht voor mij op!
Laat alle mensen voor U aantreden,
verhef U boven hen en spreek recht.
Laat het recht openlijk over mij zegevieren!
Geef mij eerherstel ten overstaan van allen,
want ik ben onschuldig.
10 Zorg toch dat er een einde komt
aan al die slechtheid, Here.
Zegen allen die U oprecht liefhebben.
U, de rechtvaardige God, bent de Enige
die alles doorziet in elk mensenhart.
U beoordeelt motieven en gedachten.
11 God is mijn schild en mijn verdediging.
Hij redt wie eerlijk en oprecht is.
12 God is een rechter
die altijd eerlijk vonnist.
Dag in, dag uit wordt zijn toorn opgewekt
door slechte mensen.
13 Hij zal zijn zwaard scherpen en hen verslaan,
tenzij zij zich bekeren.
Hij spant zijn boog en legt aan.
14 Er liggen dodelijke pijlen op,
die uit vuur bestaan.
15 De zondaar beraamt een slecht plan,
werkt het uit tot in alle duistere details
en zo ontstaan leugen en bedrog.
16 Hij valt zelf in de kuil
die hij voor een ander groef.
17 Het geweld dat hij tegen anderen beraamde,
zal als een boemerang op hem terugslaan,
zijn boosheid komt op zijn eigen hoofd neer.
18 Ik prijs de Here en ben vol dankbaarheid
omdat Hij goed en rechtvaardig is.
Ik zal de naam van de Here lofprijzen.
Hij is Here, de Allerhoogste.

New Living Translation

Psalm 7

Psalm 7

A psalm[a] of David, which he sang to the Lord concerning Cush of the tribe of Benjamin.

I come to you for protection, O Lord my God.
    Save me from my persecutors—rescue me!
If you don’t, they will maul me like a lion,
    tearing me to pieces with no one to rescue me.
O Lord my God, if I have done wrong
    or am guilty of injustice,
if I have betrayed a friend
    or plundered my enemy without cause,
then let my enemies capture me.
    Let them trample me into the ground
    and drag my honor in the dust. Interlude

Arise, O Lord, in anger!
    Stand up against the fury of my enemies!
    Wake up, my God, and bring justice!
Gather the nations before you.
    Rule over them from on high.
    The Lord judges the nations.
Declare me righteous, O Lord,
    for I am innocent, O Most High!
End the evil of those who are wicked,
    and defend the righteous.
For you look deep within the mind and heart,
    O righteous God.

10 God is my shield,
    saving those whose hearts are true and right.
11 God is an honest judge.
    He is angry with the wicked every day.

12 If a person does not repent,
    God[b] will sharpen his sword;
    he will bend and string his bow.
13 He will prepare his deadly weapons
    and shoot his flaming arrows.

14 The wicked conceive evil;
    they are pregnant with trouble
    and give birth to lies.
15 They dig a deep pit to trap others,
    then fall into it themselves.
16 The trouble they make for others backfires on them.
    The violence they plan falls on their own heads.

17 I will thank the Lord because he is just;
    I will sing praise to the name of the Lord Most High.

Notas al pie

  1. 7:Title Hebrew A shiggaion, probably indicating a musical setting for the psalm.
  2. 7:12 Hebrew he.