Het Boek

Psalmen 7

1Een klaaglied van David, dat hij voor de Here zong als reactie op de woorden van Kus (uit de stam Benjamin).

Bij U zoek ik bescherming, Here, mijn God!
U kunt mij redden
uit de handen van hen die mij opjagen.
Laten zij mij niet bespringen,
zoals een leeuw zou doen,
en mij verscheuren en wegslepen
zonder dat iemand mij redt.
Het zou iets anders zijn, Here,
als ik zelf slechte dingen deed,
als ik goed met kwaad vergold
of iemand die mij vertrouwde, oneerlijk behandelde.
Dan zou het terecht zijn
als mijn vijanden mij wilden vernietigen,
mij op de grond smeten
en mijn leven vertrapten in het stof.
Maar zo is het niet, Here!
Stel uw toorn tegenover
de woede van mijn vijanden.
Kom erbij, Here,
en eis het recht voor mij op!
Laat alle mensen voor U aantreden,
verhef U boven hen en spreek recht.
Laat het recht openlijk over mij zegevieren!
Geef mij eerherstel ten overstaan van allen,
want ik ben onschuldig.
10 Zorg toch dat er een einde komt
aan al die slechtheid, Here.
Zegen allen die U oprecht liefhebben.
U, de rechtvaardige God, bent de Enige
die alles doorziet in elk mensenhart.
U beoordeelt motieven en gedachten.
11 God is mijn schild en mijn verdediging.
Hij redt wie eerlijk en oprecht is.
12 God is een rechter
die altijd eerlijk vonnist.
Dag in, dag uit wordt zijn toorn opgewekt
door slechte mensen.
13 Hij zal zijn zwaard scherpen en hen verslaan,
tenzij zij zich bekeren.
Hij spant zijn boog en legt aan.
14 Er liggen dodelijke pijlen op,
die uit vuur bestaan.
15 De zondaar beraamt een slecht plan,
werkt het uit tot in alle duistere details
en zo ontstaan leugen en bedrog.
16 Hij valt zelf in de kuil
die hij voor een ander groef.
17 Het geweld dat hij tegen anderen beraamde,
zal als een boemerang op hem terugslaan,
zijn boosheid komt op zijn eigen hoofd neer.
18 Ik prijs de Here en ben vol dankbaarheid
omdat Hij goed en rechtvaardig is.
Ik zal de naam van de Here lofprijzen.
Hij is Here, de Allerhoogste.

New International Version

Psalm 7

Psalm 7[a]

A shiggaion[b] of David, which he sang to the Lord concerning Cush, a Benjamite.

Lord my God, I take refuge in you;
    save and deliver me from all who pursue me,
or they will tear me apart like a lion
    and rip me to pieces with no one to rescue me.

Lord my God, if I have done this
    and there is guilt on my hands—
if I have repaid my ally with evil
    or without cause have robbed my foe—
then let my enemy pursue and overtake me;
    let him trample my life to the ground
    and make me sleep in the dust.[c]

Arise, Lord, in your anger;
    rise up against the rage of my enemies.
    Awake, my God; decree justice.
Let the assembled peoples gather around you,
    while you sit enthroned over them on high.
    Let the Lord judge the peoples.
Vindicate me, Lord, according to my righteousness,
    according to my integrity, O Most High.
Bring to an end the violence of the wicked
    and make the righteous secure—
you, the righteous God
    who probes minds and hearts.

10 My shield[d] is God Most High,
    who saves the upright in heart.
11 God is a righteous judge,
    a God who displays his wrath every day.
12 If he does not relent,
    he[e] will sharpen his sword;
    he will bend and string his bow.
13 He has prepared his deadly weapons;
    he makes ready his flaming arrows.

14 Whoever is pregnant with evil
    conceives trouble and gives birth to disillusionment.
15 Whoever digs a hole and scoops it out
    falls into the pit they have made.
16 The trouble they cause recoils on them;
    their violence comes down on their own heads.

17 I will give thanks to the Lord because of his righteousness;
    I will sing the praises of the name of the Lord Most High.

Notas al pie

  1. Psalm 7:1 In Hebrew texts 7:1-17 is numbered 7:2-18.
  2. Psalm 7:1 Title: Probably a literary or musical term
  3. Psalm 7:5 The Hebrew has Selah (a word of uncertain meaning) here.
  4. Psalm 7:10 Or sovereign
  5. Psalm 7:12 Or If anyone does not repent, / God