Het Boek

Psalmen 7

1Een klaaglied van David, dat hij voor de Here zong als reactie op de woorden van Kus (uit de stam Benjamin).

Bij U zoek ik bescherming, Here, mijn God!
U kunt mij redden
uit de handen van hen die mij opjagen.
Laten zij mij niet bespringen,
zoals een leeuw zou doen,
en mij verscheuren en wegslepen
zonder dat iemand mij redt.
Het zou iets anders zijn, Here,
als ik zelf slechte dingen deed,
als ik goed met kwaad vergold
of iemand die mij vertrouwde, oneerlijk behandelde.
Dan zou het terecht zijn
als mijn vijanden mij wilden vernietigen,
mij op de grond smeten
en mijn leven vertrapten in het stof.
Maar zo is het niet, Here!
Stel uw toorn tegenover
de woede van mijn vijanden.
Kom erbij, Here,
en eis het recht voor mij op!
Laat alle mensen voor U aantreden,
verhef U boven hen en spreek recht.
Laat het recht openlijk over mij zegevieren!
Geef mij eerherstel ten overstaan van allen,
want ik ben onschuldig.
10 Zorg toch dat er een einde komt
aan al die slechtheid, Here.
Zegen allen die U oprecht liefhebben.
U, de rechtvaardige God, bent de Enige
die alles doorziet in elk mensenhart.
U beoordeelt motieven en gedachten.
11 God is mijn schild en mijn verdediging.
Hij redt wie eerlijk en oprecht is.
12 God is een rechter
die altijd eerlijk vonnist.
Dag in, dag uit wordt zijn toorn opgewekt
door slechte mensen.
13 Hij zal zijn zwaard scherpen en hen verslaan,
tenzij zij zich bekeren.
Hij spant zijn boog en legt aan.
14 Er liggen dodelijke pijlen op,
die uit vuur bestaan.
15 De zondaar beraamt een slecht plan,
werkt het uit tot in alle duistere details
en zo ontstaan leugen en bedrog.
16 Hij valt zelf in de kuil
die hij voor een ander groef.
17 Het geweld dat hij tegen anderen beraamde,
zal als een boemerang op hem terugslaan,
zijn boosheid komt op zijn eigen hoofd neer.
18 Ik prijs de Here en ben vol dankbaarheid
omdat Hij goed en rechtvaardig is.
Ik zal de naam van de Here lofprijzen.
Hij is Here, de Allerhoogste.

New American Standard Bible

Psalm 7

The Lord Implored to Defend the Psalmist against the Wicked.

A [a]Shiggaion of David, which he sang to the Lord [b]concerning Cush, a Benjamite.

1O Lord my God, in You I have taken refuge;
Save me from all those who pursue me, and deliver me,
Or he will tear [c]my soul like a lion,
[d]Dragging me away, while there is none to deliver.

O Lord my God, if I have done this,
If there is injustice in my hands,
If I have rewarded evil to [e]my friend,
Or have plundered [f]him who without cause was my adversary,
Let the enemy pursue [g]my soul and overtake [h]it;
And let him trample my life down to the ground
And lay my glory in the dust. [i]Selah.

Arise, O Lord, in Your anger;
Lift up Yourself against the rage of my adversaries,
And arouse Yourself [j]for me; You have appointed judgment.
Let the assembly of the peoples encompass You,
And over [k]them return on high.
The Lord judges the peoples;
[l]Vindicate me, O Lord, according to my righteousness and my integrity that is in me.
O let the evil of the wicked come to an end, but establish the righteous;
For the righteous God tries the hearts and [m]minds.
10 My shield is [n]with God,
Who saves the upright in heart.
11 God is a righteous judge,
And a God who has indignation every day.

12 If [o]a man does not repent, He will sharpen His sword;
He has bent His bow and [p]made it ready.
13 He has also prepared [q]for Himself deadly weapons;
He makes His arrows fiery shafts.
14 Behold, he travails with wickedness,
And he conceives mischief and brings forth falsehood.
15 He has dug a pit and hollowed it out,
And has fallen into the hole which he made.
16 His mischief will return upon his own head,
And his violence will descend upon [r]his own pate.

17 I will give thanks to the Lord according to His righteousness
And will sing praise to the name of the Lord Most High.

Notas al pie

 1. Psalm 7:1 I.e. Dithyrambic rhythm; or wild passionate song
 2. Psalm 7:1 Or concerning the words of
 3. Psalm 7:2 Or me
 4. Psalm 7:2 Or Rending it in pieces, while
 5. Psalm 7:4 Lit him who was at peace with me
 6. Psalm 7:4 Or my adversary without cause
 7. Psalm 7:5 Or me
 8. Psalm 7:5 Or me
 9. Psalm 7:5 Selah may mean: Pause, Crescendo or Musical interlude
 10. Psalm 7:6 One ancient version reads O my God
 11. Psalm 7:7 Lit it
 12. Psalm 7:8 Lit Judge
 13. Psalm 7:9 Lit kidneys, figurative for inner man
 14. Psalm 7:10 Lit upon
 15. Psalm 7:12 Lit he
 16. Psalm 7:12 Lit fixed it
 17. Psalm 7:13 Or His deadly weapons
 18. Psalm 7:16 I.e. the crown of his own head