Het Boek

Psalmen 7

1Een klaaglied van David, dat hij voor de Here zong als reactie op de woorden van Kus (uit de stam Benjamin).

Bij U zoek ik bescherming, Here, mijn God!
U kunt mij redden
uit de handen van hen die mij opjagen.
Laten zij mij niet bespringen,
zoals een leeuw zou doen,
en mij verscheuren en wegslepen
zonder dat iemand mij redt.
Het zou iets anders zijn, Here,
als ik zelf slechte dingen deed,
als ik goed met kwaad vergold
of iemand die mij vertrouwde, oneerlijk behandelde.
Dan zou het terecht zijn
als mijn vijanden mij wilden vernietigen,
mij op de grond smeten
en mijn leven vertrapten in het stof.
Maar zo is het niet, Here!
Stel uw toorn tegenover
de woede van mijn vijanden.
Kom erbij, Here,
en eis het recht voor mij op!
Laat alle mensen voor U aantreden,
verhef U boven hen en spreek recht.
Laat het recht openlijk over mij zegevieren!
Geef mij eerherstel ten overstaan van allen,
want ik ben onschuldig.
10 Zorg toch dat er een einde komt
aan al die slechtheid, Here.
Zegen allen die U oprecht liefhebben.
U, de rechtvaardige God, bent de Enige
die alles doorziet in elk mensenhart.
U beoordeelt motieven en gedachten.
11 God is mijn schild en mijn verdediging.
Hij redt wie eerlijk en oprecht is.
12 God is een rechter
die altijd eerlijk vonnist.
Dag in, dag uit wordt zijn toorn opgewekt
door slechte mensen.
13 Hij zal zijn zwaard scherpen en hen verslaan,
tenzij zij zich bekeren.
Hij spant zijn boog en legt aan.
14 Er liggen dodelijke pijlen op,
die uit vuur bestaan.
15 De zondaar beraamt een slecht plan,
werkt het uit tot in alle duistere details
en zo ontstaan leugen en bedrog.
16 Hij valt zelf in de kuil
die hij voor een ander groef.
17 Het geweld dat hij tegen anderen beraamde,
zal als een boemerang op hem terugslaan,
zijn boosheid komt op zijn eigen hoofd neer.
18 Ik prijs de Here en ben vol dankbaarheid
omdat Hij goed en rechtvaardig is.
Ik zal de naam van de Here lofprijzen.
Hij is Here, de Allerhoogste.

Nkwa Asem

Nnwom 7

Atemmu mpaebɔ

1O Awurade, me Nyankopɔn, meba wo nkyɛn sɛ bɔ me ho ban. Gye me fi wɔn a wɔtaa me no nsam. Na wɔansoa me ankɔ sɛ obi a gyata akyere no a obiara rentumi nnye me nkwa na wɔatetew me mu asinasin. O Awurade me Nyankopɔn, sɛ mayɛ obi bɔne, anaasɛ mayi obi ama, anaasɛ mayɛ obi a ɔne me te yiye bɔne a, anaa mebɔ me tamfo korɔn kwa a, anaa mayɛ eyinom mu bi a, ma m’atamfo ntaa me nkyere me; ma wontwa me nhwe fam na wonkum me na wonnyaw me funu wɔ fam.

Sɔre wɔ w’abufuw mu, O Awurade! Sɔre tia m’atamfo abufuw. Ma wo ho so na boa me. Atɛntrenee na wohwehwɛ; enti ma nnipa nyinaa mmetwa wo ho nhyia na fi soro di wɔn so. Wone adasamma temmufo; enti O Awurade, di ma me efisɛ, wunim me mu fann.

Woyɛ Onyankopɔn ɔtreneeni a wubu yɛn adwene ne yɛn apɛde atɛn. Siw nnebɔneyɛfo kwan na hyira atreneefo.

10 Onyankopɔn yɛ me hwɛfo. Ogye wɔn a wotie n’asɛm nkwa.

11 Onyankopɔn yɛ ɔtemmufo treneeni a daa obu nnebɔneyɛfo fɔ. 12 Na sɛ wɔansesa wɔn akwan a, Onyankopɔn bɛsew ne nkrante. Okuntun ne tadua mu siesie no. 13 Ɔfa n’akode a ɛyɛ hu de ne bɛmma a ɛredɛw no sɔn wɔn so.

14 Sɛɛ na nnebɔneyɛfo dwen bɔne ho; wodwen ɔhaw ho na wɔaso nnaadaa mu. 15 Na firi a wosum afoforo no, wɔn ara na eyi wɔn. 16 Enti wɔn ankasa wɔn bɔne na ɛtwe wɔn aso na wɔn basabasayɛ apira wɔn.

17 Meda Awurade ase wɔ n’atɛntrenee ho. Meto ayeyi nnwom ma Awurade, Ɔsorosoroni no.