Het Boek

Psalmen 7:1-18

1Een klaaglied van David, dat hij voor de Here zong als reactie op de woorden van Kus (uit de stam Benjamin).

2Bij U zoek ik bescherming, Here, mijn God!

U kunt mij redden

uit de handen van hen die mij opjagen.

3Laten zij mij niet bespringen,

zoals een leeuw zou doen,

en mij verscheuren en wegslepen

zonder dat iemand mij redt.

4Het zou iets anders zijn, Here,

als ik zelf slechte dingen deed,

5als ik goed met kwaad vergold

of iemand die mij vertrouwde, oneerlijk behandelde.

6Dan zou het terecht zijn

als mijn vijanden mij wilden vernietigen,

mij op de grond smeten

en mijn leven vertrapten in het stof.

7Maar zo is het niet, Here!

Stel uw toorn tegenover

de woede van mijn vijanden.

Kom erbij, Here,

en eis het recht voor mij op!

8Laat alle mensen voor U aantreden,

verhef U boven hen en spreek recht.

9Laat het recht openlijk over mij zegevieren!

Geef mij eerherstel ten overstaan van allen,

want ik ben onschuldig.

10Zorg toch dat er een einde komt

aan al die slechtheid, Here.

Zegen allen die U oprecht liefhebben.

U, de rechtvaardige God, bent de Enige

die alles doorziet in elk mensenhart.

U beoordeelt motieven en gedachten.

11God is mijn schild en mijn verdediging.

Hij redt wie eerlijk en oprecht is.

12God is een rechter

die altijd eerlijk vonnist.

Dag in, dag uit wordt zijn toorn opgewekt

door slechte mensen.

13Hij zal zijn zwaard scherpen en hen verslaan,

tenzij zij zich bekeren.

Hij spant zijn boog en legt aan.

14Er liggen dodelijke pijlen op,

die uit vuur bestaan.

15De zondaar beraamt een slecht plan,

werkt het uit tot in alle duistere details

en zo ontstaan leugen en bedrog.

16Hij valt zelf in de kuil

die hij voor een ander groef.

17Het geweld dat hij tegen anderen beraamde,

zal als een boemerang op hem terugslaan,

zijn boosheid komt op zijn eigen hoofd neer.

18Ik prijs de Here en ben vol dankbaarheid

omdat Hij goed en rechtvaardig is.

Ik zal de naam van de Here lofprijzen.

Hij is Here, de Allerhoogste.

Ang Pulong Sang Dios

Salmo 7:1-17

Salmo 7Salmo 7 Ang titulo sa Hebreo: Ang “shiggaion” ni David parte sa kay Cush nga miyembro sang tribo ni Benjamin, nga ginkanta niya sa Ginoo.

Husto Permi ang Ginahimo sang Dios

1Ginoo nga akon Dios,

sa imo ako nagapangayo sang proteksyon.

Luwasa ako sa mga nagasalakay sa akon,

2kay kon indi, basi patyon nila ako

pareho sang paggus-ab sang leon sa iya biktima,

kag wala sing may makaluwas sa akon.

3Ginoo nga akon Dios,

kon nakahimo gid man ako sing malain sa akon isigkatawo,

4ukon ginbalusan ko sing malain ang maayo nga ginhimo sang akon abyan,

ukon gin-agawan ko sang mga pagkabutang ang akon mga kaaway nga wala man lang sing kabangdanan,

5pabay-i nga salakayon ako sang akon mga kaaway kag pierdihon.

Pabay-i nga tapak-tapakon nila ako hasta nga mapatay, kag bayaan ang akon bangkay sa duta.

6Sige na, Ginoo nga akon Dios,

ipakita ang imo kaakig sa akon mga kaaway nga naugot gid sa akon,

kay hustisya man ang ginapangita mo.

7Tipuna sa imo palibot ang tanan nga katawhan,

kag dumalahan mo sila halin sa langit.

8Ikaw, Ginoo, ang nagahukom sa mga katawhan.

Pamatud-i nga wala ako sing sala,

kay nakahibalo ka man nga matarong ako

kag wala ako sing may ginhimo nga malain.

9Tapnaa ang kalautan nga ginahimo sang malaot nga mga tawo,

kag pakamaayuha ang mga matarong,

kay matarong ka nga Dios,

kag ginausisa mo ang amon mga hunahuna kag tagipusuon.

10Ikaw, O Dios, ang nagaprotektar sa akon.7:10 nagaprotektar sa akon: sa literal, akon taming.

Ginaluwas mo ang mga nagakabuhi sing husto.

11Matarong ka nga manughukom,

kag adlaw-adlaw akig ka sa mga malaot.

12-13Kon indi sila maghinulsol sa ila mga sala handa ka nga magsilot sa ila.

Daw pareho ka sa soldado nga handa na ang iya makamamatay nga mga armas.

Nabaid na niya ang iya espada kag ginabinat na niya ang pana nga may nagadabdab nga baslay.7:12-13 pana… baslay: sa English, bow… arrows.

14Ang malain nga mga tawo nagahunahuna sing malain kag kagamo,

amo gani nga nagapangdaya sila.

15-16Pero tan-awa bala, ang pagpanggamo kag pagpamintas nga ila ginahimo nagabalik sa ila.

Pareho lang nga nagakutkot sila sang buho para mahulog ang iban,

pero sila mismo ang mahulog.

17Pasalamatan ko ikaw Ginoo, tungod sang imo pagkamatarong.

Kantahan ko ikaw sang mga pagdayaw, Labing Mataas nga Dios.