Het Boek

Psalmen 7

1Een klaaglied van David, dat hij voor de Here zong als reactie op de woorden van Kus (uit de stam Benjamin).

Bij U zoek ik bescherming, Here, mijn God!
U kunt mij redden
uit de handen van hen die mij opjagen.
Laten zij mij niet bespringen,
zoals een leeuw zou doen,
en mij verscheuren en wegslepen
zonder dat iemand mij redt.
Het zou iets anders zijn, Here,
als ik zelf slechte dingen deed,
als ik goed met kwaad vergold
of iemand die mij vertrouwde, oneerlijk behandelde.
Dan zou het terecht zijn
als mijn vijanden mij wilden vernietigen,
mij op de grond smeten
en mijn leven vertrapten in het stof.
Maar zo is het niet, Here!
Stel uw toorn tegenover
de woede van mijn vijanden.
Kom erbij, Here,
en eis het recht voor mij op!
Laat alle mensen voor U aantreden,
verhef U boven hen en spreek recht.
Laat het recht openlijk over mij zegevieren!
Geef mij eerherstel ten overstaan van allen,
want ik ben onschuldig.
10 Zorg toch dat er een einde komt
aan al die slechtheid, Here.
Zegen allen die U oprecht liefhebben.
U, de rechtvaardige God, bent de Enige
die alles doorziet in elk mensenhart.
U beoordeelt motieven en gedachten.
11 God is mijn schild en mijn verdediging.
Hij redt wie eerlijk en oprecht is.
12 God is een rechter
die altijd eerlijk vonnist.
Dag in, dag uit wordt zijn toorn opgewekt
door slechte mensen.
13 Hij zal zijn zwaard scherpen en hen verslaan,
tenzij zij zich bekeren.
Hij spant zijn boog en legt aan.
14 Er liggen dodelijke pijlen op,
die uit vuur bestaan.
15 De zondaar beraamt een slecht plan,
werkt het uit tot in alle duistere details
en zo ontstaan leugen en bedrog.
16 Hij valt zelf in de kuil
die hij voor een ander groef.
17 Het geweld dat hij tegen anderen beraamde,
zal als een boemerang op hem terugslaan,
zijn boosheid komt op zijn eigen hoofd neer.
18 Ik prijs de Here en ben vol dankbaarheid
omdat Hij goed en rechtvaardig is.
Ik zal de naam van de Here lofprijzen.
Hij is Here, de Allerhoogste.

Ang Pulong Sang Dios

Salmo 7

Husto Permi ang Ginahimo sang Dios

1Ginoo nga akon Dios,
sa imo ako nagapangayo sang proteksyon.
Luwasa ako sa mga nagasalakay sa akon,
kay kon indi, basi patyon nila ako
pareho sang paggus-ab sang leon sa iya biktima,
kag wala sing may makaluwas sa akon.
Ginoo nga akon Dios,
kon nakahimo gid man ako sing malain sa akon isigkatawo,
ukon ginbalusan ko sing malain ang maayo nga ginhimo sang akon abyan,
ukon gin-agawan ko sang mga pagkabutang ang akon mga kaaway nga wala man lang sing kabangdanan,
pabay-i nga salakayon ako sang akon mga kaaway kag pierdihon.
Pabay-i nga tapak-tapakon nila ako hasta nga mapatay, kag bayaan ang akon bangkay sa duta.

Sige na, Ginoo nga akon Dios,
ipakita ang imo kaakig sa akon mga kaaway nga naugot gid sa akon,
kay hustisya man ang ginapangita mo.
Tipuna sa imo palibot ang tanan nga katawhan,
kag dumalahan mo sila halin sa langit.
Ikaw, Ginoo, ang nagahukom sa mga katawhan.
Pamatud-i nga wala ako sing sala,
kay nakahibalo ka man nga matarong ako
kag wala ako sing may ginhimo nga malain.
Tapnaa ang kalautan nga ginahimo sang malaot nga mga tawo,
kag pakamaayuha ang mga matarong,
kay matarong ka nga Dios,
kag ginausisa mo ang amon mga hunahuna kag tagipusuon.
10 Ikaw, O Dios, ang nagaprotektar sa akon.[a]
Ginaluwas mo ang mga nagakabuhi sing husto.
11 Matarong ka nga manughukom,
kag adlaw-adlaw akig ka sa mga malaot.
12-13 Kon indi sila maghinulsol sa ila mga sala handa ka nga magsilot sa ila.
Daw pareho ka sa soldado nga handa na ang iya makamamatay nga mga armas.
Nabaid na niya ang iya espada kag ginabinat na niya ang pana nga may nagadabdab nga baslay.[b]

14 Ang malain nga mga tawo nagahunahuna sing malain kag kagamo,
amo gani nga nagapangdaya sila.
15-16 Pero tan-awa bala, ang pagpanggamo kag pagpamintas nga ila ginahimo nagabalik sa ila.
Pareho lang nga nagakutkot sila sang buho para mahulog ang iban,
pero sila mismo ang mahulog.

17 Pasalamatan ko ikaw Ginoo, tungod sang imo pagkamatarong.
Kantahan ko ikaw sang mga pagdayaw, Labing Mataas nga Dios.

Notas al pie

  1. 7:10 nagaprotektar sa akon: sa literal, akon taming.
  2. 7:12-13 pana… baslay: sa English, bow… arrows.