Het Boek

Psalmen 7:1-18

1Een klaaglied van David, dat hij voor de Here zong als reactie op de woorden van Kus (uit de stam Benjamin).

2Bij U zoek ik bescherming, Here, mijn God!

U kunt mij redden

uit de handen van hen die mij opjagen.

3Laten zij mij niet bespringen,

zoals een leeuw zou doen,

en mij verscheuren en wegslepen

zonder dat iemand mij redt.

4Het zou iets anders zijn, Here,

als ik zelf slechte dingen deed,

5als ik goed met kwaad vergold

of iemand die mij vertrouwde, oneerlijk behandelde.

6Dan zou het terecht zijn

als mijn vijanden mij wilden vernietigen,

mij op de grond smeten

en mijn leven vertrapten in het stof.

7Maar zo is het niet, Here!

Stel uw toorn tegenover

de woede van mijn vijanden.

Kom erbij, Here,

en eis het recht voor mij op!

8Laat alle mensen voor U aantreden,

verhef U boven hen en spreek recht.

9Laat het recht openlijk over mij zegevieren!

Geef mij eerherstel ten overstaan van allen,

want ik ben onschuldig.

10Zorg toch dat er een einde komt

aan al die slechtheid, Here.

Zegen allen die U oprecht liefhebben.

U, de rechtvaardige God, bent de Enige

die alles doorziet in elk mensenhart.

U beoordeelt motieven en gedachten.

11God is mijn schild en mijn verdediging.

Hij redt wie eerlijk en oprecht is.

12God is een rechter

die altijd eerlijk vonnist.

Dag in, dag uit wordt zijn toorn opgewekt

door slechte mensen.

13Hij zal zijn zwaard scherpen en hen verslaan,

tenzij zij zich bekeren.

Hij spant zijn boog en legt aan.

14Er liggen dodelijke pijlen op,

die uit vuur bestaan.

15De zondaar beraamt een slecht plan,

werkt het uit tot in alle duistere details

en zo ontstaan leugen en bedrog.

16Hij valt zelf in de kuil

die hij voor een ander groef.

17Het geweld dat hij tegen anderen beraamde,

zal als een boemerang op hem terugslaan,

zijn boosheid komt op zijn eigen hoofd neer.

18Ik prijs de Here en ben vol dankbaarheid

omdat Hij goed en rechtvaardig is.

Ik zal de naam van de Here lofprijzen.

Hij is Here, de Allerhoogste.

Akuapem Twi Contemporary Bible

Nnwom 7:1-17

Dwom 7

Dawid adesrɛ dwom a Benyaminni Kus nsɛm nti ɔto maa Awurade.

1Awurade me Nyankopɔn,

miguan toa wo;

Gye me fi wɔn a wɔtaa me nyinaa nsam,

2anyɛ saa a wɔbɛtetew me mu sɛ gyata

na wɔatetew me mu asinasin a

obiara rentumi nnye me.

3Awurade me Nyankopɔn, sɛ mayɛ eyi

na sɛ afɔdi aba me so a,

4sɛ mayɛ bɔne atia nea ɔne me te yiye,

anaasɛ mabɔ me tamfo korɔn kwa a,

5ɛno de ma mʼatamfo ntaa me na wɔmmɛto me;

ma wontiatia me so wɔ fam,

na wɔmma me funu nna mfutuma mu.

6Sɔre wɔ wʼabufuw mu, Awurade!

Sɔre tia mʼatamfo abufuw.

Nyan, me Nyankopɔn; hyɛ atɛntrenee mmara.

7Ma nnipadɔm mmetwa wo ho nhyia.

Fi ɔsoro hɔ di wɔn so;

8ma Awurade mmu nnipa no atɛn.

Bu me atɛn, Awurade sɛnea me trenee te,

sɛnea me nokwaredi te, Ao, Ɔsorosoroni.

9Onyankopɔn treneeni,

wo a wohwehwɛ adwene ne koma mu,

fa amumɔyɛfo basabasayɛ bra awiei

na ma atreneefo nnya bammɔ.

10Me nkatabo ne Ɔsorosoro Nyankopɔn

nea ogye koma mu treneeni no.

11Onyankopɔn yɛ otemmufo treneeni,

Onyame a ɔda nʼabufuwhyew adi da biara.

12Sɛ wansesa nʼadwene a,

ɔbɛsew nʼafoa ano;

obekuntun ne tadua na ɔde bɛmma ahyɛ mu.

13Wasiesie nʼakode a ɛyɛ hu;

ayɛ ne bɛmma a ɛredɛw no krado.

14Nea onyinsɛn amumɔyɛ

na basabasayɛ ahyɛ no ma no, ɔwo nnaadaa.

15Nea otu tokuru, na oyi mu dɔte no

hwe tokuru a watu no mu.

16Ɔhaw a ɔde ba no dan bɔ nʼankasa so;

ne basabasayɛ bɔ nʼankasa ti so.

17Mede aseda bɛma Awurade,

ne trenee nti,

na mato ayeyi dwom ayi Awurade, Ɔsorosoroni no din ayɛ.