Het Boek

Psalmen 69:1-37

1Een lied van David voor de koordirigent. Te zingen op de wijs van: ‘De Lelies.’

2Bevrijd mij, o God,

want het water stijgt mij naar de lippen.

3Ik zak weg in het moeras en kan er niet staan.

Ik sta in water waar ik de bodem niet kan voelen

en het stroomt over mijn hoofd.

4Ik ben moe van het roepen

en mijn keel is schor.

Mijn ogen zijn moe van het uitkijken naar mijn God.

5De mensen die mij haten, zijn niet te tellen,

het zijn er meer dan de haren op mijn hoofd.

En er is geen reden voor hun haat.

Mijn tegenstanders, die mij willen vernietigen,

zijn zo machtig.

Ik moet hun teruggeven

wat ik niet van hen heb geroofd.

6O God, U kent mij,

een klein en dwaas mens.

U ziet al mijn zonden.

Niets is voor U verborgen.

7Laten uw volgelingen niet door mij

hun vertrouwen in U kwijtraken,

Oppermachtige Here,

U die Heer bent over de hemelse legers.

O God, laten de mensen die U zoeken,

niet door mijn toedoen in U beschaamd worden.

8Ter wille van U verdraag ik de schande.

Ik bedek mijn gezicht uit schaamte.

9Mijn vrienden kennen mij niet meer

en mijn broers herkennen mij niet.

10Van mijzelf blijft niets over,

omdat ik alles geef voor uw huis.

De beledigingen van hen die U haten,

kwamen op mij terecht.

11Ik huilde terwijl mijn hele hart zich op U richtte,

maar het werd mij als schande aangerekend.

12Ik trok rouwkleding aan,

maar zij lachten mij uit.

13De leiders van de stad praten met elkaar over mij

en tijdens drinkgelagen drijven zij de spot met mij.

14Maar ik zal op de juiste tijd tot U bidden, Here,

o God, geef mij uw trouwe hulp

als een antwoord daarop in uw goedheid en liefde.

15Trek mij uit dit moeras, voordat ik zink.

Red mij van mijn haters en uit dit diepe water.

16Zorg toch dat het water mij niet boven het hoofd stijgt,

dat ik niet naar de bodem word getrokken en verdrink.

17Geef mij antwoord, Here,

want ik weet hoe groot uw goedheid en trouw zijn.

Kom naar mij toe met uw liefdevolle ontferming.

18Verberg U niet voor mij,

ik ben uw dienaar en ik ben vreselijk bang.

Antwoord mij toch snel!

19Kom naar mij toe en bevrijd mij.

Verlos mij, zodat mijn tegenstanders beschaamd staan.

20U ziet toch hoe ik word bespot,

hoe beschaamd ik ben en tot schande gemaakt.

U weet precies wie mij dit allemaal aandoen.

21De spot breekt mijn hart

en ik ben nog maar heel zwak.

Ik verwachtte medelijden te ontmoeten,

maar vond het niet.

Tevergeefs wachtte ik op iemand die mij troostte.

22Zij gaven mij gif te eten

en lieten mij, toen ik dorst had, azijn drinken.

23Laat het lekkere eten een valstrik voor hen worden

en laat hun tafelgenoten hen verraden.

24Verslechter hun ogen,

zodat zij niets meer kunnen zien.

Geef dat hun heupen verzwakken,

zodat zij niet meer kunnen lopen.

25Stort uw toorn over hen uit,

laat de gloed daarvan hen vernietigen.

26Verander hun woonplaats in een woestenij

en maak hun tenten onbewoond.

27Want wie door U wordt geslagen,

wordt door hen achtervolgd.

Zij sturen verhalen de wereld in

over het verdriet van hen die door U werden getroffen.

28Laat hun schuld maar hand over hand toenemen,

zodat zij geen aanspraak kunnen maken op uw gerechtigheid.

29Verwijder hun namen uit uw boek,

waarin ieder vermeld staat die bij U hoort.

Zorg dat hun naam niet naast die van een gelovige staat.

30Ik verkeer in grote ellende en groot verdriet.

Laat uw heil mij beschermen, o God.

31Ik zal een loflied zingen

en de naam van God prijzen.

Ik zal Hem roemen door de liederen

die ik tot zijn eer zing.

32Dat zal de Here meer vreugde geven

dan een rund of een stier met horens en hoeven.

33Zij die zich dankbaar aan God onderwerpen,

zullen het zien en zich erover verheugen.

U die God zoekt, zult er nieuwe moed uit putten.

34Want de Here luistert wel

naar de armen die Hem aanroepen

en Hij ziet niet neer

op de mensen die gevangenzitten.

35Laat de hele schepping,

hemel, aarde en zeeën,

Hem eer brengen en prijzen.

36Want God zal Jeruzalem bevrijden

en de steden van Juda weer opbouwen.

Dan zullen zij weer daarin wonen

en het land opnieuw bezitten.

37De kinderen van zijn dienaren zullen het land erven

en het zal worden bewoond door mensen

die zijn naam liefhebben.

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 69:1-36

สดุดี 69

(ถึงหัวหน้านักร้อง ทำนอง “ลิลลี่” บทประพันธ์ของดาวิด)

1ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงช่วยข้าพระองค์ด้วยเถิด

เพราะน้ำท่วมถึงคอข้าพระองค์แล้ว

2ข้าพระองค์จมดิ่งลงในตมลึก

ซึ่งไม่มีที่ให้หยั่งเท้า

ข้าพระองค์จมอยู่ในห้วงน้ำลึก

กระแสน้ำท่วมมิดข้าพระองค์

3ข้าพระองค์วิงวอนร่ำร้องขอความช่วยเหลือจนอ่อนล้า

คอของข้าพระองค์แห้งผาก

ตาของข้าพระองค์หม่นหมอง

เฝ้าแต่มองหาพระเจ้าของข้าพระองค์

4คนที่เกลียดชังข้าพระองค์โดยไม่มีสาเหตุ

มีมากกว่าผมบนศีรษะของข้าพระองค์เสียอีก

ศัตรูผู้มุ่งทำลายล้างข้าพระองค์โดยไม่มีสาเหตุมีมากมายยิ่งนัก

ข้าพระองค์ถูกบีบบังคับให้คืนสิ่งที่ข้าพระองค์ไม่ได้ขโมยมา

5ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ทรงทราบดีว่าข้าพระองค์โง่เขลา

ความผิดของข้าพระองค์ไม่อาจซ่อนไว้จากพระองค์

6ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระยาห์เวห์ผู้ทรงฤทธิ์

ขออย่าให้ผู้ที่หวังในพระองค์ต้องอับอายเพราะข้าพระองค์

ข้าแต่พระเจ้าแห่งอิสราเอล

ขออย่าให้บรรดาผู้แสวงหาพระองค์

ต้องอดสูเพราะข้าพระองค์

7เพราะข้าพระองค์ต้องทนต่อคำเยาะเย้ยถากถางเพราะเห็นแก่พระองค์

และต้องอับอายขายหน้า

8ข้าพระองค์กลายเป็นคนแปลกหน้าสำหรับพี่น้องของข้าพระองค์

กลายเป็นคนต่างด้าวสำหรับพี่น้องท้องเดียวกัน

9เพราะความร้อนใจเพื่อพระนิเวศของพระองค์ท่วมท้นข้าพระองค์

การหมิ่นประมาทของผู้ที่สบประมาทพระองค์ตกอยู่บนข้าพระองค์

10เมื่อร่ำไห้และถืออดอาหาร

ข้าพระองค์ต้องทนการเย้ยหยัน

11เมื่อข้าพระองค์สวมเสื้อผ้ากระสอบ

ผู้คนพูดกระทบกระเทียบข้าพระองค์

12บรรดาผู้นั่งอยู่ที่ประตูเมืองเยาะเย้ยข้าพระองค์

และข้าพระองค์ตกเป็นเพลงเปรียบเปรยของคนขี้เมา

13ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า แต่ข้าพระองค์อธิษฐานทูลต่อพระองค์

ในยามที่พระองค์ทรงโปรด

ข้าแต่พระเจ้า โดยความรักยิ่งใหญ่ของพระองค์

ขอทรงตอบข้าพระองค์ด้วยความรอดอันแน่นอนซึ่งมาจากพระองค์

14ขอทรงดึงข้าพระองค์พ้นจากตมลึกนี้

อย่าให้ข้าพระองค์จมลงไป

ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากบรรดาผู้ที่เกลียดชังข้าพระองค์

ขอทรงช่วยให้พ้นจากห้วงน้ำลึก

15ขออย่าทรงให้น้ำหลากท่วมมิดข้าพระองค์

หรือให้เหวลึกกลืนข้าพระองค์

หรือให้แดนคนตายงับข้าพระองค์ไว้

16ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงตอบข้าพระองค์ เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ล้ำเลิศ

ขอทรงหันมาหาข้าพระองค์ด้วยพระเมตตาคุณอันล้นเหลือ

17ขออย่าทรงซ่อนพระพักตร์จากผู้รับใช้ของพระองค์

ขอทรงตอบข้าพระองค์โดยเร็วเพราะข้าพระองค์กำลังเดือดร้อน

18ขอทรงเสด็จมาใกล้ และช่วยกู้ข้าพระองค์ด้วยเถิด

ขอทรงปลดปล่อยข้าพระองค์จากเหล่าศัตรู

19พระองค์ทรงทราบว่าข้าพระองค์ถูกดูหมิ่น เย้ยหยัน และอับอายเพียงใด

ศัตรูทั้งปวงของข้าพระองค์ก็อยู่ต่อหน้าพระองค์

20การเย้ยหยันทำให้ดวงใจของข้าพระองค์ชอกช้ำร้าวราน

กลายเป็นคนสิ้นท่าอนาถา

ข้าพระองค์เหลียวหาความเห็นอกเห็นใจแต่ไม่พบเลย

มองหาคนปลอบใจ แต่ไม่มีแม้สักคน

21พวกเขาเอาน้ำดีรสขมใส่ในอาหารของ ข้าพระองค์

และให้น้ำส้มสายชูเมื่อข้าพระองค์กระหาย

22ขอให้สำรับที่ตั้งไว้ตรงหน้าพวกเขากลายเป็นบ่วงแร้ว

ขอให้กลายเป็นสิ่งคืนสนองและเป็น69:22 หรือและการชุมนุมของพวกเขากลายเป็นกับดัก

23ขอให้ดวงตาของพวกเขามืดมัวไป พวกเขาจะได้มองไม่เห็น

และขอให้หลังของพวกเขาค้อมลงตลอดไป

24ขอทรงระบายพระพิโรธใส่พวกเขา

ให้พระพิโรธอันเกรี้ยวกราดตะครุบพวกเขา

25ขอให้ที่อยู่ของพวกเขาเริศร้าง

อย่าให้มีผู้ใดอาศัยอยู่ในที่พำนักของพวกเขา

26เพราะพวกเขาข่มเหงผู้ที่พระองค์ทรงโบยตี

และพูดถึงความเจ็บปวดของผู้ที่พระองค์ทรงทำให้บาดเจ็บ

27ขอทรงกล่าวโทษพวกเขา คดีแล้วคดีเล่า

อย่าให้พวกเขามีส่วนในความรอดของพระองค์

28ขอให้คนเหล่านี้ถูกลบชื่อออกจากหนังสือแห่งชีวิต

และอย่าให้มีรายชื่อร่วมกับผู้ชอบธรรม

29ข้าพระองค์เจ็บปวดและทนทุกข์

ข้าแต่พระเจ้า ขอให้ความรอดซึ่งมาจากพระองค์ปกป้องข้าพระองค์ไว้

30ข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระนามของพระเจ้าด้วยบทเพลง

และถวายเกียรติแด่พระองค์ ด้วยการขอบพระคุณ

31สิ่งนี้จะเป็นที่พอพระทัยองค์พระผู้เป็นเจ้ายิ่งกว่าการถวายวัว

ยิ่งกว่าการถวายวัวผู้ทั้งเขาและกีบ

32ผู้ตกทุกข์ได้ยากจะเห็นแล้วยินดี

บรรดาท่านผู้แสวงหาพระเจ้าจงเบิกบานใจ

33องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสดับฟังผู้ยากไร้

และไม่ทรงดูหมิ่นคนของพระองค์ที่ตกเป็นเชลย

34ฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก

ทั้งทะเลและสรรพสิ่งในทะเล จงสรรเสริญพระองค์

35เพราะพระเจ้าจะทรงช่วยกู้ศิโยน

และจะทรงสร้างเมืองต่างๆ ของยูดาห์ขึ้นใหม่

แล้วเหล่าประชากรจะตั้งถิ่นฐานอยู่ที่นั่นและครอบครองเป็นกรรมสิทธิ์

36ลูกหลานของผู้รับใช้ของพระองค์จะได้รับดินแดนเป็นมรดก

บรรดาผู้ที่รักพระนามของพระองค์จะอาศัยอยู่ที่นั่น