Het Boek

Psalmen 69:1-37

1Een lied van David voor de koordirigent. Te zingen op de wijs van: ‘De Lelies.’

2Bevrijd mij, o God,

want het water stijgt mij naar de lippen.

3Ik zak weg in het moeras en kan er niet staan.

Ik sta in water waar ik de bodem niet kan voelen

en het stroomt over mijn hoofd.

4Ik ben moe van het roepen

en mijn keel is schor.

Mijn ogen zijn moe van het uitkijken naar mijn God.

5De mensen die mij haten, zijn niet te tellen,

het zijn er meer dan de haren op mijn hoofd.

En er is geen reden voor hun haat.

Mijn tegenstanders, die mij willen vernietigen,

zijn zo machtig.

Ik moet hun teruggeven

wat ik niet van hen heb geroofd.

6O God, U kent mij,

een klein en dwaas mens.

U ziet al mijn zonden.

Niets is voor U verborgen.

7Laten uw volgelingen niet door mij

hun vertrouwen in U kwijtraken,

Oppermachtige Here,

U die Heer bent over de hemelse legers.

O God, laten de mensen die U zoeken,

niet door mijn toedoen in U beschaamd worden.

8Ter wille van U verdraag ik de schande.

Ik bedek mijn gezicht uit schaamte.

9Mijn vrienden kennen mij niet meer

en mijn broers herkennen mij niet.

10Van mijzelf blijft niets over,

omdat ik alles geef voor uw huis.

De beledigingen van hen die U haten,

kwamen op mij terecht.

11Ik huilde terwijl mijn hele hart zich op U richtte,

maar het werd mij als schande aangerekend.

12Ik trok rouwkleding aan,

maar zij lachten mij uit.

13De leiders van de stad praten met elkaar over mij

en tijdens drinkgelagen drijven zij de spot met mij.

14Maar ik zal op de juiste tijd tot U bidden, Here,

o God, geef mij uw trouwe hulp

als een antwoord daarop in uw goedheid en liefde.

15Trek mij uit dit moeras, voordat ik zink.

Red mij van mijn haters en uit dit diepe water.

16Zorg toch dat het water mij niet boven het hoofd stijgt,

dat ik niet naar de bodem word getrokken en verdrink.

17Geef mij antwoord, Here,

want ik weet hoe groot uw goedheid en trouw zijn.

Kom naar mij toe met uw liefdevolle ontferming.

18Verberg U niet voor mij,

ik ben uw dienaar en ik ben vreselijk bang.

Antwoord mij toch snel!

19Kom naar mij toe en bevrijd mij.

Verlos mij, zodat mijn tegenstanders beschaamd staan.

20U ziet toch hoe ik word bespot,

hoe beschaamd ik ben en tot schande gemaakt.

U weet precies wie mij dit allemaal aandoen.

21De spot breekt mijn hart

en ik ben nog maar heel zwak.

Ik verwachtte medelijden te ontmoeten,

maar vond het niet.

Tevergeefs wachtte ik op iemand die mij troostte.

22Zij gaven mij gif te eten

en lieten mij, toen ik dorst had, azijn drinken.

23Laat het lekkere eten een valstrik voor hen worden

en laat hun tafelgenoten hen verraden.

24Verslechter hun ogen,

zodat zij niets meer kunnen zien.

Geef dat hun heupen verzwakken,

zodat zij niet meer kunnen lopen.

25Stort uw toorn over hen uit,

laat de gloed daarvan hen vernietigen.

26Verander hun woonplaats in een woestenij

en maak hun tenten onbewoond.

27Want wie door U wordt geslagen,

wordt door hen achtervolgd.

Zij sturen verhalen de wereld in

over het verdriet van hen die door U werden getroffen.

28Laat hun schuld maar hand over hand toenemen,

zodat zij geen aanspraak kunnen maken op uw gerechtigheid.

29Verwijder hun namen uit uw boek,

waarin ieder vermeld staat die bij U hoort.

Zorg dat hun naam niet naast die van een gelovige staat.

30Ik verkeer in grote ellende en groot verdriet.

Laat uw heil mij beschermen, o God.

31Ik zal een loflied zingen

en de naam van God prijzen.

Ik zal Hem roemen door de liederen

die ik tot zijn eer zing.

32Dat zal de Here meer vreugde geven

dan een rund of een stier met horens en hoeven.

33Zij die zich dankbaar aan God onderwerpen,

zullen het zien en zich erover verheugen.

U die God zoekt, zult er nieuwe moed uit putten.

34Want de Here luistert wel

naar de armen die Hem aanroepen

en Hij ziet niet neer

op de mensen die gevangenzitten.

35Laat de hele schepping,

hemel, aarde en zeeën,

Hem eer brengen en prijzen.

36Want God zal Jeruzalem bevrijden

en de steden van Juda weer opbouwen.

Dan zullen zij weer daarin wonen

en het land opnieuw bezitten.

37De kinderen van zijn dienaren zullen het land erven

en het zal worden bewoond door mensen

die zijn naam liefhebben.

Akuapem Twi Contemporary Bible

Nnwom 69:1-36

Dwom 69

Dawid dwom.

1Ao, Onyankopɔn, gye me nkwa

na nsu no abɛdeda me kɔn mu.

2Meremem wɔ dontori a mu dɔ mu,

wɔ baabi a mʼanan nnya sibea.

Madu bun mu

na nsu abu afa me so.

3Mafrɛ abrɛ rehwehwɛ mmoa.

Me mene mu ayow.

Mʼani so ayɛ kusuu,

na merehwehwɛ me Nyankopɔn.

4Wɔn a wɔtan me kwa no

dɔɔso sen me ti so nwi;

wɔn a wɔtan me kwa no dɔɔso,

wɔn a wɔhwehwɛ sɛ wɔbɛsɛe me no.

Wɔhyɛ me sɛ mennan

nea minnwiae no mma.

5Wo, Onyankopɔn, nim me nkwaseasɛm;

mʼafɔdi nhintaw wo.

6Awurade, Awurade Tweduampɔn,

mma wɔn a wɔn ani da wo so no,

anim ngu ase esiane me nti, Awurade, Asafo Awurade;

Israel Nyankopɔn,

mma wɔn a wɔhwehwɛ wo no

anim ngu ase esiane me nti.

7Wo nti migyina animka ano,

na aniwu kata mʼanim.

8Mete sɛ ɔhɔho wɔ me nuanom mu,

mete sɛ ɔmamfrani wɔ me na mmabarima mu,

9na wo fi ho mmɔdemmɔ hyɛ me so,

wɔn a wɔbɔ wo ahohora no animtiaabu bɛda me so.

10Sɛ mitwa adwo na midi mmuada a

wɔbɔ me ahohora;

11sɛ mifura atweaatam a

nnipa de me yɛ aserewde.

12Wɔn a wɔtete ɔpon no ano no serew me,

na akɔwensafo de me din to dwom.

13Nanso mɛbɔ wo mpae, Awurade,

wɔ wʼadom bere mu;

wɔ wʼadɔe kɛse no nti, Ao, Onyankopɔn,

fa wo nokware nkwagye no gye me so.

14Yi me fi dontori no mu,

mma memmem wɔ mu;

gye me fi wɔn a wɔtan me no nsam,

ne nsu bun mu.

15Mma nsu nnyiri mmfa me

anaa bun mmene me

anaa amoa nkata me so.

16Awurade, gye me so fi wʼadɔe a eye no mu;

wʼadom nti, dan bɛhwɛ me.

17Mfa wʼanim nhintaw wo somfo;

gye me so ntɛm, na mewɔ ɔhaw mu.

18Twiw bɛn me na gye me;

gye me nkwa, mʼatamfo nti.

19Wunim sɛnea wɔkasa tia me, gu mʼanim ase na wotiatia mʼanim;

wʼani tua mʼatamfo nyinaa.

20Kasatia ahyɛ me koma so

ama mayɛ sɛ obi a onni ɔboafo;

mepɛɛ awerɛkyekye, nanso mannya bi,

mepɛɛ ɔwerɛkyekyefo, nanso manhu bi.

21Wɔde bɔnwoma guu mʼaduan mu,

osukɔm dee me no, wɔmaa me nsa nwenweenwen.

22Ma wɔn didipon a esi wɔn anim nyi wɔn sɛ afiri;

ma ɛnyɛ akatua ne afide mma wɔn.

23Ma wɔn ani so nyɛ wɔn kusuu na wɔanhu ade,

na ma wɔn akyi nkuntun afebɔɔ.

24Hwie wʼabufuwhyew gu wɔn so;

na ma wʼabufuw huhuhuhu no mmra wɔn so.

25Ma wɔn fi nyɛ amamfo;

mma obiara ntena wɔn ntamadan mu.

26Wɔtaa wɔn a wupira wɔn no,

wɔka wɔn a wupira wɔn no yawdi ho asɛm.

27Fa amumɔyɛ mu amumɔyɛ ho sobo bɔ wɔn;

mma wonnya wo nkwagye mu kyɛfa.

28Pepa wɔn din fi nkwa nhoma no mu,

mfa wɔn din nka atreneefo de ho.

29Mewɔ ɔyaw ne ahohiahia mu;

Onyankopɔn, ma wo nkwagye no mmɔ me ho ban.

30Mede dwonto beyi Onyankopɔn din ayɛ

na mede aseda ahyɛ no anuonyam.

31Eyi bɛsɔ Awurade ani yiye asen nantwi,

asen nantwinini a otua mmɛn na ɔwɔ tɔte.

32Mmɔborɔni behu na nʼani agye,

mo a mohwehwɛ Onyankopɔn no koma benya nkwa.

33Awurade tie wɔn a ade ahia wɔn,

na ommu ne nkurɔfo nneduafo animtiaa.

34Ma ɔsoro ne asase nkamfo no,

po ne nea ɛkeka ne ho wɔ mu nyinaa,

35efisɛ Onyankopɔn begye Sion nkwa

na wakyekye Yuda nkuropɔn no bio.

Afei nnipa bɛtena mu na ayɛ wɔn de;

36Nʼasomfo asefo na wɔbɛfa hɔ,

na wɔn a wɔdɔ ne din no bɛtena hɔ.