Het Boek

Psalmen 68

1Een psalm van David. Een lied voor de koordirigent.

Als God aantreedt,
vluchten zijn vijanden alle kanten uit,
zij snellen weg om Hem niet te hoeven zien,
alle mensen die Hem haten.
U verdrijft hen.
Zoals rook uit elkaar drijft
en was in de warmte smelt,
zo blijft van de ongelovigen niets over
als God eraan komt.
Maar de gelovigen zijn blij
als zij God zien
en juichen voor Hem.
Met veel vertoon van blijdschap
laten zij dat blijken.
Zing voor God,
zing psalmen ter ere van zijn naam.
Maak een effen weg
voor Hem die door de vlakten nadert.
Zijn naam is Here,
jubel het uit voor Hem.
Hij is een vader voor ouderloze kinderen
en komt op voor de rechten van de weduwen,
Hij is God, die woont in zijn heilig huis.
God, die eenzame mensen weer familie geeft
en gevangenen bevrijdt en welstand geeft,
maar opstandigen laat Hij achter Zich
in een dor en droog land.
Mijn God, toen U voor ons volk uittrok
en ons voorging in de wildernis,
toen trilde de aarde en de hemel droop
omdat U Zich toonde,
zelfs de Sinaï beefde toen zij U zag,
U, de God van Israël.
10 U gaf ons een overvloed,
vele goede dingen gaf U ons, o God.
Toen het land uitgeput was,
gaf U het nieuwe kracht.
11 Uw volk putte daaruit.
U hielp ons
die er zo ellendig aan toe waren,
met uw goedheid en trouw.
12 Het machtige woord van de Here
werd over ons uitgesproken
en het goede nieuws
werd ons door velen gebracht.
13 De koningen van de vijandelijke legers vluchtten allemaal
en de vrouwen konden de buit verdelen.
14 Zou u tussen de schaapskooien blijven liggen?
U zult zijn als duiven
met zilveren vleugels en gouden slagpennen.
15 Toen de Almachtige God de koningen verjoeg,
leek de berg Salmon wit als sneeuw.
16 De berg van God lijkt op de bergen van Basan,
met hun vele toppen.
17 Waarom kijken jullie, toppen van Basan, zo jaloers
naar de berg die God uitkoos om er te wonen?
Luister, de Here zal daar voor eeuwig blijven wonen.
18 God bezit vele duizenden strijdwagens.
Vanaf de Sinaï is de Here zijn huis binnengegaan.
19 U bent naar de hemel gegaan
en hebt gevangenen met U meegenomen.
U hebt geschenken ontvangen voor de mensen,
zelfs voor de opstandigen onder hen.
U wilt bij hen wonen, Here God.
20 Wij prijzen de Here,
elke dag opnieuw staat Hij ons bij.
Deze God geeft ons bevrijding.
21 Die God is een God die altijd voor uitkomst zorgt.
De Oppermachtige Here bewaart ons voor de ondergang.
22 Luister, God vernietigt zijn vijanden,
Hij doodt de mensen die blijven zondigen.
23 De Here heeft beloofd
onze vijanden aan ons over te leveren,
waar dan ook vandaan.
Al moest Hij hen van de zeebodem weghalen.
24 Opdat Israël de overwinning heeft
en zelfs de honden hun deel krijgen van de vijand.
25 O God, ik zie de feestelijke optocht ter ere van U gaan,
iedereen loopt voor U, mijn God en mijn Koning,
naar uw heilig huis.
26 Vooraan lopen de zangers,
daarachter de muzikanten met de snaarinstrumenten.
Dan de jonge meisjes met hun tamboerijnen.
27 Met prachtige liederen prijzen zij God, de Here,
die Israël steeds weer kracht en leven geeft.
28 Ik zie daar de jongste stam,
Benjamin, die een groot regeerder is.
En de leiders van Juda, wat zijn het er veel!
En daar de leiders van Zebulon en Naftali.
29 Uw God gaf u de macht.
O God, laat ons maar zien hoe groot uw macht is,
waardoor U ons de overwinning gaf.
30 De koningen bieden U geschenken aan
voor uw tempel in Jeruzalem.
31 Bedreig het ongedierte in het riet,
de talloze stieren en kalveren van de volken.
Allen die uit zijn op geldelijk gewin.
Laat de volken die op oorlog uit zijn,
uitzwermen naar alle kanten.
32 Er komen hooggeplaatsten uit Egypte aan
en de mensen uit Ethiopië wenden zich tot God
en roepen Hem aan.
33 Laten alle koninkrijken die er zijn,
voor God lofliederen zingen.
Zing psalmen voor de Here.
34 Hij is meester over alle hemelen en alomtegenwoordig.
Luister! Zijn machtige stem klinkt.
35 Geef God alle eer.
Hij is onze sterkte.
Hij regeert over Israël.
Zijn kracht omspant alles.
36 O God, uw roem en eer zijn befaamd.
Men weet dat U in uw heilig huis woont.
De God van Israël geeft alle kracht en sterkte aan zijn volk.
Wij loven en prijzen onze God!

New American Standard Bible

Psalm 68

The God of Sinai and of the Sanctuary.

For the choir director. A Psalm of David. A Song.

1[a]Let God arise, [b]let His enemies be scattered,
And [c]let those who hate Him flee before Him.
As smoke is driven away, so drive them away;
As wax melts before the fire,
So let the wicked perish before God.
But let the righteous be glad; let them exult before God;
Yes, let them rejoice with gladness.
Sing to God, sing praises to His name;
[d]Lift up a song for Him who rides through the deserts,
Whose name is [e]the Lord, and exult before Him.

A father of the fatherless and a judge [f]for the widows,
Is God in His holy habitation.
God [g]makes a home for the lonely;
He leads out the prisoners into prosperity,
Only the rebellious dwell in a parched land.

O God, when You went forth before Your people,
When You marched through the wilderness, [h]Selah.
The earth quaked;
The heavens also dropped rain at the presence of God;
[i]Sinai itself quaked at the presence of God, the God of Israel.
You shed abroad a plentiful rain, O God;
You confirmed Your inheritance when it was [j]parched.
10 Your creatures settled in it;
You provided in Your goodness for the poor, O God.

11 The Lord gives the [k]command;
The women who proclaim the good tidings are a great host:
12 “Kings of armies flee, they flee,
And she who remains at home will divide the spoil!”
13 [l]When you lie down among the [m]sheepfolds,
You are like the wings of a dove covered with silver,
And its pinions with glistening gold.
14 When the Almighty scattered the kings [n]there,
It was snowing in Zalmon.

15 A [o]mountain of God is the mountain of Bashan;
A mountain of many peaks is the mountain of Bashan.
16 Why do you look with envy, O mountains with many peaks,
At the mountain which God has desired for His abode?
Surely the Lord will dwell there forever.
17 The chariots of God are [p]myriads, thousands upon thousands;
[q]The Lord is among them as at Sinai, in holiness.
18 You have ascended on high, You have led captive Your captives;
You have received gifts among men,
Even among the rebellious also, that [r]the Lord God may dwell there.

19 Blessed be the Lord, who daily bears our burden,
The God who is our salvation. Selah.
20 God is to us a God of deliverances;
And to [s]God the Lord belong escapes [t]from death.
21 Surely God will shatter the head of His enemies,
The hairy crown of him who goes on in his guilty deeds.
22 The Lord [u]said, “I will bring them back from Bashan.
I will bring them back from the depths of the sea;
23 That [v]your foot may shatter them in blood,
The tongue of your dogs may have its portion from your enemies.”

24 They have seen Your [w]procession, O God,
The [x]procession of my God, my King, [y]into the sanctuary.
25 The singers went on, the musicians after them,
[z]In the midst of the maidens beating tambourines.
26 Bless God in the congregations,
Even the Lord, you who are of the fountain of Israel.
27 There is Benjamin, the [aa]youngest, [ab]ruling them,
The princes of Judah in their throng,
The princes of Zebulun, the princes of Naphtali.

28 [ac]Your God has commanded your strength;
Show Yourself strong, O God, who have acted [ad]on our behalf.
29 [ae]Because of Your temple at Jerusalem
Kings will bring gifts to You.
30 Rebuke the beasts [af]in the reeds,
The herd of bulls with the calves of the peoples,
Trampling under foot the pieces of silver;
He has scattered the peoples who delight in war.
31 Envoys will come out of Egypt;
[ag]Ethiopia will quickly stretch out her hands to God.

32 Sing to God, O kingdoms of the earth,
Sing praises to the Lord, Selah.
33 To Him who rides upon the [ah]highest heavens, which are from ancient times;
Behold, He [ai]speaks forth with His voice, a mighty voice.
34 Ascribe strength to God;
His majesty is over Israel
And His strength is in the [aj]skies.
35 [ak]O God, You are awesome from Your [al]sanctuary.
The God of Israel Himself gives strength and power to the people.
Blessed be God!

Notas al pie

 1. Psalm 68:1 Or God shall
 2. Psalm 68:1 Or His enemies shall
 3. Psalm 68:1 Or those who hate Him shall
 4. Psalm 68:4 Or Cast up a highway
 5. Psalm 68:4 Heb Yah
 6. Psalm 68:5 Lit of
 7. Psalm 68:6 Lit makes the solitary to dwell in a house
 8. Psalm 68:7 Selah may mean: Pause, Crescendo or Musical interlude
 9. Psalm 68:8 Lit This is Sinai which
 10. Psalm 68:9 Lit weary
 11. Psalm 68:11 Lit word
 12. Psalm 68:13 Lit If
 13. Psalm 68:13 Or cooking stones or saddle bags
 14. Psalm 68:14 Lit in it
 15. Psalm 68:15 Or mighty mountain is
 16. Psalm 68:17 Lit twice ten thousand
 17. Psalm 68:17 Another reading is The Lord came from Sinai into the sanctuary
 18. Psalm 68:18 Heb Yah
 19. Psalm 68:20 Heb YHWH, usually rendered Lord
 20. Psalm 68:20 I.e. in view of; lit for
 21. Psalm 68:22 Or says
 22. Psalm 68:23 Some versions render, you may bathe your foot in blood
 23. Psalm 68:24 Lit goings
 24. Psalm 68:24 Lit goings
 25. Psalm 68:24 Lit in the sanctuary; or in holiness
 26. Psalm 68:25 Or The maidens in the midst
 27. Psalm 68:27 Or smallest
 28. Psalm 68:27 Or their ruler
 29. Psalm 68:28 Some mss read Command, God
 30. Psalm 68:28 Lit for us
 31. Psalm 68:29 Or From Your temple
 32. Psalm 68:30 Lit of
 33. Psalm 68:31 Lit Cush
 34. Psalm 68:33 Lit heaven of heavens of old
 35. Psalm 68:33 Lit gives forth
 36. Psalm 68:34 Lit clouds
 37. Psalm 68:35 Or Awesome is God from your sanctuary
 38. Psalm 68:35 Lit holy places