Het Boek

Psalmen 68:1-36

1Een psalm van David. Een lied voor de koordirigent.

2Als God aantreedt,

vluchten zijn vijanden alle kanten uit,

zij snellen weg om Hem niet te hoeven zien,

alle mensen die Hem haten.

3U verdrijft hen.

Zoals rook uit elkaar drijft

en was in de warmte smelt,

zo blijft van de ongelovigen niets over

als God eraan komt.

4Maar de gelovigen zijn blij

als zij God zien

en juichen voor Hem.

Met veel vertoon van blijdschap

laten zij dat blijken.

5Zing voor God,

zing psalmen ter ere van zijn naam.

Maak een effen weg

voor Hem die door de vlakten nadert.

Zijn naam is Here,

jubel het uit voor Hem.

6Hij is een vader voor ouderloze kinderen

en komt op voor de rechten van de weduwen,

Hij is God, die woont in zijn heilig huis.

7God, die eenzame mensen weer familie geeft

en gevangenen bevrijdt en welstand geeft,

maar opstandigen laat Hij achter Zich

in een dor en droog land.

8Mijn God, toen U voor ons volk uit trok

en ons voorging in de wildernis,

9toen trilde de aarde en de hemel droop

omdat U Zich toonde,

zelfs de Sinaï beefde toen zij U zag,

U, de God van Israël.

10U gaf ons een overvloed,

vele goede dingen gaf U ons, o God.

Toen het land uitgeput was,

gaf U het nieuwe kracht.

11Uw volk putte daaruit.

U hielp ons

die er zo ellendig aan toe waren,

met uw goedheid en trouw.

12Het machtige woord van de Here

werd over ons uitgesproken

en het goede nieuws

werd ons door velen gebracht.

13De koningen van de vijandelijke legers vluchtten allemaal

en de vrouwen konden de buit verdelen.

14Zou u tussen de schaapskooien blijven liggen?

U zult zijn als duiven

met zilveren vleugels en gouden slagpennen.

15Toen de Almachtige God de koningen verjoeg,

leek de berg Salmon wit als sneeuw.

16De berg van God lijkt op de bergen van Basan,

met hun vele toppen.

17Waarom kijken jullie, toppen van Basan, zo jaloers

naar de berg die God uitkoos om er te wonen?

Luister, de Here zal daar voor eeuwig blijven wonen.

18God bezit vele duizenden strijdwagens.

Vanaf de Sinaï is de Here zijn huis binnengegaan.

19U bent naar de hemel gegaan

en hebt gevangenen met U meegenomen.

U hebt geschenken ontvangen voor de mensen,

zelfs voor de opstandigen onder hen.

U wilt bij hen wonen, Here God.

20Wij prijzen de Here,

elke dag opnieuw staat Hij ons bij.

Deze God geeft ons bevrijding.

21Die God is een God die altijd voor uitkomst zorgt.

De Oppermachtige Here bewaart ons voor de ondergang.

22Luister, God vernietigt zijn vijanden,

Hij doodt de mensen die blijven zondigen.

23De Here heeft beloofd

onze vijanden aan ons over te leveren,

waar dan ook vandaan.

Al moest Hij hen van de zeebodem weghalen.

24Opdat Israël de overwinning heeft

en zelfs de honden hun deel krijgen van de vijand.

25O God, ik zie de feestelijke optocht ter ere van U gaan,

iedereen loopt voor U, mijn God en mijn Koning,

naar uw heilig huis.

26Vooraan lopen de zangers,

daarachter de muzikanten met de snaarinstrumenten.

Dan de jonge meisjes met hun tamboerijnen.

27Met prachtige liederen prijzen zij God, de Here,

die Israël steeds weer kracht en leven geeft.

28Ik zie daar de jongste stam,

Benjamin, die een groot regeerder is.

En de leiders van Juda, wat zijn het er veel!

En daar de leiders van Zebulon en Naftali.

29Uw God gaf u de macht.

O God, laat ons maar zien hoe groot uw macht is,

waardoor U ons de overwinning gaf.

30De koningen bieden U geschenken aan

voor uw tempel in Jeruzalem.

31Bedreig het ongedierte in het riet,

de talloze stieren en kalveren van de volken.

Allen die uit zijn op geldelijk gewin.

Laat de volken die op oorlog uit zijn,

uitzwermen naar alle kanten.

32Er komen hooggeplaatsten uit Egypte aan

en de mensen uit Ethiopië wenden zich tot God

en roepen Hem aan.

33Laten alle koninkrijken die er zijn,

voor God lofliederen zingen.

Zing psalmen voor de Here.

34Hij is meester over alle hemelen en alomtegenwoordig.

Luister! Zijn machtige stem klinkt.

35Geef God alle eer.

Hij is onze sterkte.

Hij regeert over Israël.

Zijn kracht omspant alles.

36O God, uw roem en eer zijn befaamd.

Men weet dat U in uw heilig huis woont.

De God van Israël geeft alle kracht en sterkte aan zijn volk.

Wij loven en prijzen onze God!

Japanese Contemporary Bible

詩篇 68:1-35

68

1ああ神よ、立ち上がってください。

敵どもを追い散らし、

あなたの前から逃げ去らせてください。

2煙が風で吹き払われ、ろうが火で溶けるように、

悪党どもが神の御前で滅ぼされますように。

3正しい者たちは、躍り上がって喜びますように。

歓喜にあふれますように。

4神に賛美の歌をささげなさい。

雲に乗って来られる方に、声高らかに歌いなさい。

喜びを満面にたたえて、この方の前に出なさい。

5きよいお方である神は、

父親のいない子の父となり、

未亡人の訴えを公正に取り扱ってくださいます。

6身寄りのない者に家族を与え、

囚人を牢獄から解き放ち、

その口に喜びの歌をわき上がらせてくださいます。

しかし、神に背く者の行く手には、

ききんと悩みが待っています。

7ああ神よ。あなたが荒野で人々を導かれた時、

8大地は揺れ動き、天は震えました。

シナイ山も、イスラエルの神の前で縮み上がりました。

9-10ああ神よ。あなたは十分な雨を降らせ、

疲れ果てたようなご自分の領地を、

生き返らせてくださいました。

根無し草のようであった神の民は、

その地を住みかとしていただいたのです。

11-13主のひと言で、敵は逃げ惑います。

家を守る女たちは、

「こちらに向かっていた敵軍は逃げて行きました」と

大声で知らせて回ります。

今や、イスラエル中の女が

戦利品を分け合うのです。

ごらんなさい。女たちは、羽で覆われた鳩のように、

きらめく金銀で身を飾ります。

14敵は神の御手によって、

ツァルモンの森に落ちるひとひらの雪のように、

影も形もなく消え去りました。

15-16バシャンに連なってそびえる、

壮大な山々、峰々よ。君たちがシオン山を

ねたみをもって眺めるのも無理はありません。

この山は、神の永遠の住まいとして

選ばれたのですから。

17おびただしい戦車を巡らして、神はシナイ山から、

シオンの山にある聖なる宮に移られます。

18大ぜいの捕虜を率いて、高い所へ上って行かれます。

神の受ける貢ぎ物の中には、

かつての反逆からささげられた物もあります。

神である主は私たちのただ中に住んでくださるのです。

19主はすばらしいお方です。

日ごとに私たちの重荷を担って、

救いの手を差し伸べてくださいます。

20神は私たちを解き放ち、死から救い出されます。

21しかし、強情で罪深い生き方を

改めようとしない敵は、粉砕なさいます。

22主はヘルモン山の岩地や海の底に身を潜めている敵に、

「さあ、出て来い」と叫ばれます。

23人々はこの敵を徹底的に滅ぼし、

彼らの血に足を浸すべきです。

犬が敵の肉を食べるでしょう。

24私の王である神の行列は、聖所に向かっています。

25先頭を行くのは歌い手たちで、

楽器をかなでる人々がしんがりを務め、

真ん中はタンバリンを打ち鳴らす

おとめたちが進みます。

26さあ、イスラエルの国民よ、

私たちの泉そのものである主をほめたたえなさい。

27最も小さなベニヤミン族が先頭となり、

そのあとに、ユダ族の長と長老たち、

ゼブルン族とナフタリ族の長たちが続きます。

28ああ神よ、どうか奮い立って、今までと同じく、

あなたの力強さをお示しください。

29諸国の王は、エルサレムの神の宮に

貢ぎ物を納めに来ます。

30ああ神よ、敵をしかりつけ、

進んで税を持って来るようにしてください。

争い事を好む連中を追い散らしてください。

31エジプトは貴金属の品々を贈ってよこし、

エチオピヤは神に慕いこがれて

手を差し出すでしょう。

32世界の国々よ、神に賛美の歌声を上げなさい。

33大昔からこの天空にまたがり、

力強い声を、雷のように大空にとどろかせておられた

神に、賛美をささげなさい。

34力の源は神です。

神のご威光はイスラエルの上に輝き、

その力は天上にみなぎります。

35宮でひざまずくとき、

口では言い表せないほどの厳粛さに打たれます。

イスラエルの神は、ご自分の民を強くし、

力を与えてくださいます。

さあ、神をほめたたえましょう。