Het Boek

Psalmen 67

1Een psalm voor de koordirigent. Een lied dat met snaarinstrumenten moet worden begeleid.

Ik bid
dat God ons zijn genade zal geven
en ons zal zegenen.
Dat Hij Zichzelf aan ons zal openbaren.
Dan zullen de mensen op aarde weten
wat uw wil is
en alle volken zullen door U worden bevrijd.
Ik bid
dat alle volken U zullen loven en prijzen, o God,
dat zij werkelijk allemaal U zullen eren.
Dat de volken zich in U zullen verheugen
en juichen zullen omdat U
elk volk rechtvaardig oordeelt
en uw weg wijst.
Ik bid
dat alle volken U zullen loven en prijzen, o God,
dat zij werkelijk allemaal U de lof mogen brengen.
Wij mochten een rijke oogst binnenhalen
omdat God, die onze God is, ons zo rijk zegent.
God zegent ons
opdat de hele aarde
ontzag voor Hem heeft.

New Living Translation

Psalm 67

Psalm 67

For the choir director: A song. A psalm, to be accompanied by stringed instruments.

May God be merciful and bless us.
    May his face smile with favor on us. Interlude

May your ways be known throughout the earth,
    your saving power among people everywhere.
May the nations praise you, O God.
    Yes, may all the nations praise you.
Let the whole world sing for joy,
    because you govern the nations with justice
    and guide the people of the whole world. Interlude

May the nations praise you, O God.
    Yes, may all the nations praise you.
Then the earth will yield its harvests,
    and God, our God, will richly bless us.
Yes, God will bless us,
    and people all over the world will fear him.