Het Boek

Psalmen 67

1Een psalm voor de koordirigent. Een lied dat met snaarinstrumenten moet worden begeleid.

Ik bid
dat God ons zijn genade zal geven
en ons zal zegenen.
Dat Hij Zichzelf aan ons zal openbaren.
Dan zullen de mensen op aarde weten
wat uw wil is
en alle volken zullen door U worden bevrijd.
Ik bid
dat alle volken U zullen loven en prijzen, o God,
dat zij werkelijk allemaal U zullen eren.
Dat de volken zich in U zullen verheugen
en juichen zullen omdat U
elk volk rechtvaardig oordeelt
en uw weg wijst.
Ik bid
dat alle volken U zullen loven en prijzen, o God,
dat zij werkelijk allemaal U de lof mogen brengen.
Wij mochten een rijke oogst binnenhalen
omdat God, die onze God is, ons zo rijk zegent.
God zegent ons
opdat de hele aarde
ontzag voor Hem heeft.

The Message

Psalm 67

11-7 God, mark us with grace
    and blessing! Smile!
The whole country will see how you work,
    all the godless nations see how you save.
God! Let people thank and enjoy you.
    Let all people thank and enjoy you.
Let all far-flung people become happy
    and shout their happiness because
You judge them fair and square,
    you tend the far-flung peoples.
God! Let people thank and enjoy you.
    Let all people thank and enjoy you.
Earth, display your exuberance!
    You mark us with blessing, O God, our God.
You mark us with blessing, O God.
    Earth’s four corners—honor him!