Het Boek

Psalmen 66:1-20

1Een psalm, een lied voor de koordirigent.

Laat de hele aarde God lof toezingen.

2Zing psalmen over de grote heerlijkheid van zijn naam.

Breng Hem de eer en de lof toe.

3Zeg maar tegen God: alles wat U doet,

is beroemd door uw macht en grootheid.

Daarom doen zelfs uw vijanden of zij U eren.

4Laat de hele aarde U aanbidden.

Laat zij psalmen zingen

ter ere van U en uw heilige naam.

5Kom maar en kijk naar wat God allemaal doet,

groot is zijn reputatie om wat Hij voor de mensen doet.

6Hij maakte land droog door de zee te laten opdrogen,

het volk ging te voet dwars door de rivier.

7Daar aanbaden wij Hem

die in eeuwigheid regeert door zijn grote kracht.

Laat niemand tegen Hem in opstand komen.

8Volken, prijs onze God,

zing luid uw lofliederen tot zijn eer.

9Hij gaf ons het leven weer

en verhinderde dat wij vielen.

10U hebt ons beproefd, o God,

ons gezuiverd zoals men zilver zuivert.

11U hebt ons in een net laten vangen

en ons een zware last te dragen gegeven.

12Er reden mensen over onze hoofden

en wij gingen door water en vuur,

maar U hebt ons naar een land met overvloed gebracht.

13Ik zal mijn brandoffers in de tempel brengen,

ik kom mijn geloften na

14die ik U gedaan heb.

Ik deed U die geloften

toen ik in grote moeilijkheden verkeerde.

15Ik breng U brandoffers van jonge, vetgemeste kalveren,

de geur van rammen stijgt naar U omhoog.

Ik offer U runderen en geiten tegelijk.

16Kom en luister!

Ik wil ieder die ontzag voor God heeft,

vertellen wat Hij allemaal voor mij heeft gedaan.

17Nog maar net had ik Hem aangeroepen,

of Hij gaf mij al een loflied in de mond.

18Als mijn motieven onzuiver waren geweest,

zou de Here echt niet hebben geluisterd.

19Maar God heeft wel degelijk geluisterd:

Hij heeft mijn luide smeekbeden verhoord.

20Ik prijs God omdat Hij mijn gebed aannam.

Hij wees mij niet af

en heeft mij ook zijn liefdevolle goedheid niet onthouden.

Swedish Contemporary Bible

Psaltaren 66:1-20

Psalm 66

Tacksägelse och lovsång

1För körledaren, en sång, en psalm.

Hylla Gud, hela jorden!

2Lovsjung hans namns ära!

Höj en lovsång till honom!

3Säg till Gud: ”Väldiga är dina verk!

För din stora makt kryper dina fiender inför dig.

4Hela jorden böjer sig ner inför dig,

de lovar dig,

de prisar ditt namn.” Séla

5Kom och se vad Gud har gjort,

hans väldiga gärningar för människobarn!

6Han förvandlade havet till torrt land,

de kunde ta sig över floden till fots.

Låt oss glädjas i honom!

7Han härskar med sin makt för evigt.

Han vakar över folken,

och de upproriska kan inte resa sig mot honom. Séla

8Prisa vår Gud, ni folk,

och låt hans lov höras,

9för han bevarar våra liv

och låter inte våra fötter vackla.

10Gud, du har prövat oss

och renat oss som silver.

11Du lät oss fångas i nätet

och lastade på oss en tung börda.

12Du lät människor rida över oss.

Vi gick genom eld och vatten,

men du förde oss in i överflöd.

13Nu kommer jag med brännoffer till ditt tempel,

för jag vill fullfölja mina löften till dig,

14som mina läppar lovade och min mun uttalade

när jag var i nöd.

15Jag vill offra till dig feta djur,

med rök från baggar.

Jag vill offra tjurar och bockar. Séla

16Kom och lyssna, alla ni som fruktar Gud,

jag vill berätta för er vad han har gjort för mig.

17Jag ropade till honom,

och jag sjöng en lovsång till honom.

18Om jag haft orätt inom mig

skulle Herren inte ha lyssnat till mig.

19Men nu lyssnade Gud på mig

och hörde min bön.

20Välsignad är Gud,

som inte avvisade min bön

och inte höll tillbaka sin nåd mot mig.