Het Boek

Psalmen 66

1Een psalm, een lied voor de koordirigent.

Laat de hele aarde God lof toezingen.
Zing psalmen over de grote heerlijkheid van zijn naam.
Breng Hem de eer en de lof toe.
Zeg maar tegen God: alles wat U doet,
is beroemd door uw macht en grootheid.
Daarom doen zelfs uw vijanden of zij U eren.
Laat de hele aarde U aanbidden.
Laat zij psalmen zingen
ter ere van U en uw heilige naam.
Kom maar en kijk naar wat God allemaal doet,
groot is zijn reputatie om wat Hij voor de mensen doet.
Hij maakte land droog door de zee te laten opdrogen,
het volk ging te voet dwars door de rivier.
Daar aanbaden wij Hem
die in eeuwigheid regeert door zijn grote kracht.
Laat niemand tegen Hem in opstand komen.
Volken, prijs onze God,
zing luid uw lofliederen tot zijn eer.
Hij gaf ons het leven weer
en verhinderde dat wij vielen.
10 U hebt ons beproefd, o God,
ons gezuiverd zoals men zilver zuivert.
11 U hebt ons in een net laten vangen
en ons een zware last te dragen gegeven.
12 Er reden mensen over onze hoofden
en wij gingen door water en vuur,
maar U hebt ons naar een land met overvloed gebracht.
13 Ik zal mijn brandoffers in de tempel brengen,
ik kom mijn geloften na
14 die ik U gedaan heb.
Ik deed U die geloften
toen ik in grote moeilijkheden verkeerde.
15 Ik breng U brandoffers van jonge, vetgemeste kalveren,
de geur van rammen stijgt naar U omhoog.
Ik offer U runderen en geiten tegelijk.
16 Kom en luister!
Ik wil ieder die ontzag voor God heeft,
vertellen wat Hij allemaal voor mij heeft gedaan.
17 Nog maar net had ik Hem aangeroepen,
of Hij gaf mij al een loflied in de mond.
18 Als mijn motieven onzuiver waren geweest,
zou de Here echt niet hebben geluisterd.
19 Maar God heeft wel degelijk geluisterd:
Hij heeft mijn luide smeekbeden verhoord.
20 Ik prijs God omdat Hij mijn gebed aannam.
Hij wees mij niet af
en heeft mij ook zijn liefdevolle goedheid niet onthouden.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 66

Psalmul 66

Pentru dirijor. Un cântec. Un psalm.

Strigaţi de bucurie către Dumnezeu, toţi locuitorii pământului[a]!
    Cântaţi slava Numelui Său,
        măriţi slava Lui prin laudele voastre!
Spuneţi-I lui Dumnezeu: „Cât de înfricoşătoare sunt lucrările Tale!“
    Tăria Ta este atât de mare, încât duşmanii Tăi dau înapoi în faţa Ta.
Tot pământul să Ţi se închine
    şi să-Ţi cânte,
        să-Ţi cânte Numele!Sela
Veniţi şi vedeţi faptele lui Dumnezeu,
    înfăptuirile înfricoşătoare pentru fiii oamenilor.
El a schimbat marea în uscat
    de au traversat râul cu piciorul!
        Deci să ne bucurăm în El!
El stăpâneşte cu puterea Sa pe vecie,
    ochii Săi supraveghează neamurile:
        fie ca răzvrătiţii să nu se mai ridice împotriva Lui!Sela
Popoare, binecuvântaţi-L pe Dumnezeul nostru,
    daţi glas laudei Sale!
El ne aşază sufletul printre cei vii
    şi nu lasă să ni se clatine piciorul.
10 Dumnezeule, Tu ne încerci
    şi ne purifici precum se purifică argintul.
11 Ne-ai făcut să intrăm în mreajă,
    ne-ai pus poveri pe spate.
12 Ai îngăduit omului să călărească pe capetele noastre;
    am trecut prin foc şi prin apă,
        dar apoi ne-ai condus spre îndestulare.

13 De aceea voi veni la Casa Ta cu arderi de tot,
    şi-mi voi împlini jurămintele,
14 jurăminte pe care buzele mele le-au promis
    şi pe care gura mea le-a rostit când eram în necaz.
15 Îţi voi aduce animale îngrăşate ca arderi de tot
    şi o ofrandă de berbeci;
        voi aduce viţei şi ţapi.Sela
16 Veniţi şi ascultaţi, voi, toţi cei ce vă temeţi de Dumnezeu,
    şi vă voi povesti ce a făcut El pentru mine!
17 Către El a strigat gura mea
    şi lauda Lui a fost pe limba mea.
18 Dacă aş fi văzut răutate în inima mea,
    nu m-ar fi ascultat Stăpânul.
19 Dar Dumnezeu m-a ascultat, într-adevăr,
    a luat aminte la glasul rugăciunii mele.
20 Binecuvântat să fie Dumnezeu
    Care nu mi-a respins rugăciunea
        şi nici nu Şi-a ascuns îndurarea faţă de mine!

Notas al pie

  1. Psalmii 66:1 Lit.: întregul pământ