Het Boek

Psalmen 66

1Een psalm, een lied voor de koordirigent.

Laat de hele aarde God lof toezingen.
Zing psalmen over de grote heerlijkheid van zijn naam.
Breng Hem de eer en de lof toe.
Zeg maar tegen God: alles wat U doet,
is beroemd door uw macht en grootheid.
Daarom doen zelfs uw vijanden of zij U eren.
Laat de hele aarde U aanbidden.
Laat zij psalmen zingen
ter ere van U en uw heilige naam.
Kom maar en kijk naar wat God allemaal doet,
groot is zijn reputatie om wat Hij voor de mensen doet.
Hij maakte land droog door de zee te laten opdrogen,
het volk ging te voet dwars door de rivier.
Daar aanbaden wij Hem
die in eeuwigheid regeert door zijn grote kracht.
Laat niemand tegen Hem in opstand komen.
Volken, prijs onze God,
zing luid uw lofliederen tot zijn eer.
Hij gaf ons het leven weer
en verhinderde dat wij vielen.
10 U hebt ons beproefd, o God,
ons gezuiverd zoals men zilver zuivert.
11 U hebt ons in een net laten vangen
en ons een zware last te dragen gegeven.
12 Er reden mensen over onze hoofden
en wij gingen door water en vuur,
maar U hebt ons naar een land met overvloed gebracht.
13 Ik zal mijn brandoffers in de tempel brengen,
ik kom mijn geloften na
14 die ik U gedaan heb.
Ik deed U die geloften
toen ik in grote moeilijkheden verkeerde.
15 Ik breng U brandoffers van jonge, vetgemeste kalveren,
de geur van rammen stijgt naar U omhoog.
Ik offer U runderen en geiten tegelijk.
16 Kom en luister!
Ik wil ieder die ontzag voor God heeft,
vertellen wat Hij allemaal voor mij heeft gedaan.
17 Nog maar net had ik Hem aangeroepen,
of Hij gaf mij al een loflied in de mond.
18 Als mijn motieven onzuiver waren geweest,
zou de Here echt niet hebben geluisterd.
19 Maar God heeft wel degelijk geluisterd:
Hij heeft mijn luide smeekbeden verhoord.
20 Ik prijs God omdat Hij mijn gebed aannam.
Hij wees mij niet af
en heeft mij ook zijn liefdevolle goedheid niet onthouden.

New International Reader's Version

Psalm 66

Psalm 66

For the director of music. A song. A psalm.

Shout to God for joy, everyone on earth!
    Sing about the glory of his name!
    Give him glorious praise!
Say to God, “What wonderful things you do!
    Your power is so great
    that your enemies bow down to you in fear.
Everyone on earth bows down to you.
    They sing praise to you.
    They sing the praises of your name.”

Come and see what God has done.
    See what wonderful things he has done for people!
He turned the Red Sea into dry land.
    The people of Israel passed through the waters on foot.
    Come, let us be full of joy because of what he did.
He rules by his power forever.
    His eyes watch the nations.
    Let no one who refuses to obey him rise up against him.

Praise our God, all you nations.
    Let the sound of the praise you give him be heard.
He has kept us alive.
    He has kept our feet from slipping.
10 God, you have tested us.
    You put us through fire to make us like silver.
11 You put us in prison.
    You placed heavy loads on our backs.
12 You let our enemies ride their chariots over our heads.
    We went through fire and water.
But you brought us to a place
    where we have everything we need.

13 I will come to your temple with burnt offerings.
    I will keep my promises to you.
14 I made them with my lips.
    My mouth spoke them when I was in trouble.
15 I will sacrifice fat animals to you as burnt offerings.
    I will offer rams, bulls and goats to you.

16 Come and hear, all you who have respect for God.
    Let me tell you what he has done for me.
17 I cried out to him with my mouth.
    I praised him with my tongue.
18 If I had enjoyed having sin in my heart,
    the Lord would not have listened.
19 But God has surely listened.
    He has heard my prayer.
20 Give praise to God.
    He has accepted my prayer.
    He has not held back his love from me.