Het Boek

Psalmen 65

1Een psalm van David, een lied voor de koordirigent.

U komt toe dat wij in stille verwondering
naar U opzien, o God.
Wij willen U in Jeruzalem lofliederen zingen.
Geloften willen wij U betalen.
U hoort al onze gebeden
en alles wat leeft, mag dan ook tot U komen.
Het kwaad dreigde mij te overmeesteren,
maar U vergeeft mij mijn zonden.
Gelukkig is de man die U uitkiest.
U laat hem bij U komen en bij U wonen.
Al het goede van uw huis zal ons
in overvloed ten deel vallen,
al het heilige in uw tempel.
U antwoordt ons in oprechtheid met grote daden,
God, U bevrijdt ons.
De hele aarde kan op U vertrouwen,
U bent er tot in de verste zeeën.
Met uw kracht hebt U de bergen stevig geplant,
vastgezet door uw sterkte.
U laat de zeeën tot kalmte komen,
zowel het bruisen van de golven
als het geschreeuw van de volken.
Daarom zijn alle mensen,
tot in de uithoeken van de aarde,
bang voor de tekenen die U doet.
Van oost tot west brengt men U eer en lof.
10 U komt naar ons toe
en geeft ons land een overvloedige oogst.
U maakt ons rijk.
De beek van God is gevuld met water.
U laat het koren groeien,
zoals U alles laat groeien.
11 U geeft het water op de akkers,
doordrenkt de voren op het land.
Uw regen laat onze gewassen groeien.
U zegent de gewassen.
12 Door uw goedheid wordt onze oogst bekroond,
U geeft ons overvloed.
13 De rijpe gewassen golven op de akker,
de heuvels juichen over U.
14 De vruchtbare streken zijn bezaaid met kudden,
in de dalen groeit welig het koren.
Heel het land jubelt en zingt.
Heel deze overvloed is er dankzij U.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 65

Psalmul 65

Pentru dirijor. Un psalm al lui David. Un cântec.

Dumnezeule, pe Tine Te aşteaptă lauda[a] în Sion;
    faţă de Tine vor fi împlinite jurămintele.
Tu asculţi rugăciunea;
    de aceea toţi oamenii vor veni la Tine.
Poverile fărădelegilor noastre sunt mai puternice decât noi,
    dar Tu faci ispăşire pentru nelegiuirile noastre.
Ferice de cel pe care-l alegi,
    pe care-l apropii să locuiască în curţile Tale!
Ne vom sătura de lucrurile bune ale Casei Tale,
    ale Templului Tău cel sfânt.

Tu ne răspunzi prin faptele grozave ale dreptăţii,
    Dumnezeul mântuirii noastre,
Nădejdea tuturor marginilor pământului
    şi ale mărilor îndepărtate,
Cel ce ai aşezat munţii prin puterea Ta,
    fiind încins cu tărie,
Cel ce potoleşti vuietul mărilor,
    vuietul talazurilor lor şi tumultul noroadelor.
Locuitorii de la marginile pământului se tem din pricina minunilor Tale!
    Tu faci să răsune de bucurie locurile de unde se ivesc dimineaţa şi seara.

Tu cercetezi pământul, îi dai belşug,
    îl îmbogăţeşti cu multe lucruri.
Râurile lui Dumnezeu sunt pline de apă
    ca să dai oamenilor grâne. Iată cum pregăteşti pământul:[b]
10 îi uzi brazdele, îi sfărâmi bulgării,
    îl înmoi cu ploile repezi şi îi binecuvântezi răsadul.
11 Încununezi anul cu bunătăţile Tale,
    în urma Ta musteşte belşugul;[c]
12 mustesc, de asemenea, şi păşunile din pustie,
    iar dealurile se încing cu veselie.
13 Păşunile se îmbracă cu turme,
    văile se acoperă de grâne;
        toate strigă de bucurie şi cântă.

Notas al pie

  1. Psalmii 65:1 Sau: Dumnezeule, pentru Tine, tăcere, laudă
  2. Psalmii 65:9 Sau: grâne, căci aşa ai hotărât Tu
  3. Psalmii 65:11 Sau: din carele Tale se prelinge belşugul