Het Boek

Psalmen 65:1-14

1Een psalm van David, een lied voor de koordirigent.

2U komt toe dat wij in stille verwondering

naar U opzien, o God.

Wij willen U in Jeruzalem lofliederen zingen.

Geloften willen wij U betalen.

3U hoort al onze gebeden

en alles wat leeft, mag dan ook tot U komen.

4Het kwaad dreigde mij te overmeesteren,

maar U vergeeft mij mijn zonden.

5Gelukkig is de man die U uitkiest.

U laat hem bij U komen en bij U wonen.

Al het goede van uw huis zal ons

in overvloed ten deel vallen,

al het heilige in uw tempel.

6U antwoordt ons in oprechtheid met grote daden,

God, U bevrijdt ons.

De hele aarde kan op U vertrouwen,

U bent er tot in de verste zeeën.

7Met uw kracht hebt U de bergen stevig geplant,

vastgezet door uw sterkte.

8U laat de zeeën tot kalmte komen,

zowel het bruisen van de golven

als het geschreeuw van de volken.

9Daarom zijn alle mensen,

tot in de uithoeken van de aarde,

bang voor de tekenen die U doet.

Van oost tot west brengt men U eer en lof.

10U komt naar ons toe

en geeft ons land een overvloedige oogst.

U maakt ons rijk.

De beek van God is gevuld met water.

U laat het koren groeien,

zoals U alles laat groeien.

11U geeft het water op de akkers,

doordrenkt de voren op het land.

Uw regen laat onze gewassen groeien.

U zegent de gewassen.

12Door uw goedheid wordt onze oogst bekroond,

U geeft ons overvloed.

13De rijpe gewassen golven op de akker,

de heuvels juichen over U.

14De vruchtbare streken zijn bezaaid met kudden,

in de dalen groeit welig het koren.

Heel het land jubelt en zingt.

Heel deze overvloed is er dankzij U.

New International Version

Psalms 65:1-13

Psalm 65In Hebrew texts 65:1-13 is numbered 65:2-14.

For the director of music. A psalm of David. A song.

1Praise awaits65:1 Or befits; the meaning of the Hebrew for this word is uncertain. you, our God, in Zion;

to you our vows will be fulfilled.

2You who answer prayer,

to you all people will come.

3When we were overwhelmed by sins,

you forgave65:3 Or made atonement for our transgressions.

4Blessed are those you choose

and bring near to live in your courts!

We are filled with the good things of your house,

of your holy temple.

5You answer us with awesome and righteous deeds,

God our Savior,

the hope of all the ends of the earth

and of the farthest seas,

6who formed the mountains by your power,

having armed yourself with strength,

7who stilled the roaring of the seas,

the roaring of their waves,

and the turmoil of the nations.

8The whole earth is filled with awe at your wonders;

where morning dawns, where evening fades,

you call forth songs of joy.

9You care for the land and water it;

you enrich it abundantly.

The streams of God are filled with water

to provide the people with grain,

for so you have ordained it.65:9 Or for that is how you prepare the land

10You drench its furrows and level its ridges;

you soften it with showers and bless its crops.

11You crown the year with your bounty,

and your carts overflow with abundance.

12The grasslands of the wilderness overflow;

the hills are clothed with gladness.

13The meadows are covered with flocks

and the valleys are mantled with grain;

they shout for joy and sing.