Het Boek

Psalmen 64:1-11

1Een psalm van David voor de koordirigent.

2Luister naar mij, o God,

als ik met mijn zorgen bij U kom.

Bescherm mijn leven

tegen de aanvallen van de vijand.

3Verberg mij

als de misdadigers iets tegen mij beramen,

als de zondaars het op mij gemunt hebben.

4Zij scherpen hun tong alsof het een zwaard is

en schieten hun boosaardige taal als pijlen op mij af.

5Vanuit hun schuilplaats schieten zij op onschuldigen.

Niets en niemand ontzien zij.

6Zij wagen het kwade dingen te doen

en spreken er zelfs over valstrikken te zetten.

Zij denken dat niemand hen ziet.

7Zij zijn op slechte dingen uit en zeggen:

‘Nu is het zover, het plan is goed doordacht.’

Ja, het hart van de mens is ondoorgrondelijk.

8Maar God kan hen onverwacht treffen.

Als Hij een pijl afschiet,

is het altijd raak, zij zijn gewond.

9Zij struikelen over hun eigen woorden.

Wie hen ziet, schudt misprijzend het hoofd.

10Dan zullen alle mensen ontzag hebben

voor God en voor alles wat Hij doet.

Met ontzag zien zij op naar zijn werk.

11De oprechte mens verheugt zich in de Here

en vindt bij Hem bescherming.

Alle eerlijke mensen beroemen zich op Hem.

Tagalog Contemporary Bible

Salmo 64:1-10

Salmo 6464 Salmo 64 Ang unang mga salita sa Hebreo: Ang awit na isinulat ni David para sa direktor ng mga mang-aawit.

Ang Parusa sa Masasamang Tao

1O Dios, pakinggan nʼyo ang daing ko!

Ingatan nʼyo ang buhay ko mula sa banta ng aking mga kaaway.

2Ingatan nʼyo ako sa kasamaang pinaplano nila.

3Naghahanda sila ng matatalim na salita,

na gaya ng espada at palasong nakakasugat.

4Nagsasalita sila ng masakit sa likod ng mga taong matuwid

na parang namamana nang patago.

Bigla nila itong ginagawa nang walang katakot-takot.

5Hinihikayat nila ang isaʼt isa na gumawa ng kasamaan

at pinag-uusapan nila kung saan maglalagay ng bitag.

Sinasabi nila, “Walang makakakita nito.”

6Nagpaplano sila ng masama at sinasabi, “Napakaganda ng plano natin!”

Talagang napakatuso ng isip at puso ng tao!

7Ngunit papanain sila ng Dios at bigla na lang silang masusugatan.

8Mapapahamak sila dahil sa masasama nilang sinabi,

kukutyain sila ng mga makakakita sa kanila.

9At lahat ng tao ay matatakot.

Pag-iisipan nila ang mga ginawa ng Dios at ipahahayag ito sa iba.

10Magagalak at manganganlong sa Panginoon ang lahat ng matuwid.

At magpupuri sa kanya ang mga gumagawa ng tama.