Het Boek

Psalmen 64:1-11

1Een psalm van David voor de koordirigent.

2Luister naar mij, o God,

als ik met mijn zorgen bij U kom.

Bescherm mijn leven

tegen de aanvallen van de vijand.

3Verberg mij

als de misdadigers iets tegen mij beramen,

als de zondaars het op mij gemunt hebben.

4Zij scherpen hun tong alsof het een zwaard is

en schieten hun boosaardige taal als pijlen op mij af.

5Vanuit hun schuilplaats schieten zij op onschuldigen.

Niets en niemand ontzien zij.

6Zij wagen het kwade dingen te doen

en spreken er zelfs over valstrikken te zetten.

Zij denken dat niemand hen ziet.

7Zij zijn op slechte dingen uit en zeggen:

‘Nu is het zover, het plan is goed doordacht.’

Ja, het hart van de mens is ondoorgrondelijk.

8Maar God kan hen onverwacht treffen.

Als Hij een pijl afschiet,

is het altijd raak, zij zijn gewond.

9Zij struikelen over hun eigen woorden.

Wie hen ziet, schudt misprijzend het hoofd.

10Dan zullen alle mensen ontzag hebben

voor God en voor alles wat Hij doet.

Met ontzag zien zij op naar zijn werk.

11De oprechte mens verheugt zich in de Here

en vindt bij Hem bescherming.

Alle eerlijke mensen beroemen zich op Hem.

Swedish Contemporary Bible

Psaltaren 64:1-11

Psalm 64

Bön om beskydd när det onda hotar

1För körledaren. En psalm av David.

2Hör mig, Gud, när jag klagar!

Bevara mitt liv när fienden hotar.

3Göm mig för de ondas hop,

för skocken av dem som gör orätt.

4De vässar sina tungor som svärd.

De avlossar sina grymma ord som pilar,

5för att från sina bakhåll skjuta på den oskyldige.

Plötsligt och utan fruktan skjuter de.

6De eggar varandra i sin onda plan.

De talar om att i hemlighet sätta ut fällor.

”Ingen kommer att se dem,” säger de.

7De tänker ut onda planer

och säger: ”Vi har planerat det perfekt!”

Outgrundligt är människans innersta.

8Men Gud själv skjuter dem med pil,

plötsligt slås de ner.

9Deras egen tunga bringar dem på fall,

och alla som ser dem skakar på huvudet.

10Alla människor blir rädda,

de förkunnar Guds verk

och inser vad han har gjort.

11Den rättfärdige gläder sig i Herren

och tar sin tillflykt till honom.

Alla rättsinniga prisar honom.