Het Boek

Psalmen 64:1-11

1Een psalm van David voor de koordirigent.

2Luister naar mij, o God,

als ik met mijn zorgen bij U kom.

Bescherm mijn leven

tegen de aanvallen van de vijand.

3Verberg mij

als de misdadigers iets tegen mij beramen,

als de zondaars het op mij gemunt hebben.

4Zij scherpen hun tong alsof het een zwaard is

en schieten hun boosaardige taal als pijlen op mij af.

5Vanuit hun schuilplaats schieten zij op onschuldigen.

Niets en niemand ontzien zij.

6Zij wagen het kwade dingen te doen

en spreken er zelfs over valstrikken te zetten.

Zij denken dat niemand hen ziet.

7Zij zijn op slechte dingen uit en zeggen:

‘Nu is het zover, het plan is goed doordacht.’

Ja, het hart van de mens is ondoorgrondelijk.

8Maar God kan hen onverwacht treffen.

Als Hij een pijl afschiet,

is het altijd raak, zij zijn gewond.

9Zij struikelen over hun eigen woorden.

Wie hen ziet, schudt misprijzend het hoofd.

10Dan zullen alle mensen ontzag hebben

voor God en voor alles wat Hij doet.

Met ontzag zien zij op naar zijn werk.

11De oprechte mens verheugt zich in de Here

en vindt bij Hem bescherming.

Alle eerlijke mensen beroemen zich op Hem.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 64:1-10

Psalmul 64

Pentru dirijor. Un psalm al lui David.

1Ascultă, Dumnezeule, glasul plângerii mele!

Păzește‑mi viața de groaza dușmanului!

2Ferește‑mă de sfatul celor răi,

de gloata celor ce săvârșesc nelegiuirea,

3de cei care își ascut limba drept sabie,

care pregătesc cuvinte amare drept săgeți,

4ca să tragă pe ascuns asupra celui integru,

să tragă pe neașteptate și fără să se teamă.

5Se îmbărbătează în răutatea lor,

își plănuiesc cum să ascundă curse,

zicând: „Cine ne5 Sau: le. va vedea?“

6Pun la cale nedreptăți,

zicând: „Am terminat planul ascuns!“

Lăuntrul fiecăruia și inima le sunt de nepătruns.

7Însă Dumnezeu trage pe neașteptate săgeți asupra lor

și sunt loviți.

8Propria lor limbă i‑a adus în ruină,

așa încât toți cei care‑i văd clatină din cap.

9Toți oamenii se tem,

istorisesc ceea ce a înfăptuit Dumnezeu

și iau aminte la lucrarea Lui.

10Să se bucure cel drept în Domnul și să se adăpostească în El!

Să se laude cu El toți cei cu inima dreaptă.