Het Boek

Psalmen 64

1Een psalm van David voor de koordirigent.

Luister naar mij, o God,
als ik met mijn zorgen bij U kom.
Bescherm mijn leven
tegen de aanvallen van de vijand.
Verberg mij
als de misdadigers iets tegen mij beramen,
als de zondaars het op mij gemunt hebben.
Zij scherpen hun tong alsof het een zwaard is
en schieten hun boosaardige taal als pijlen op mij af.
Vanuit hun schuilplaats schieten zij op onschuldigen.
Niets en niemand ontzien zij.
Zij wagen het kwade dingen te doen
en spreken er zelfs over valstrikken te zetten.
Zij denken dat niemand hen ziet.
Zij zijn op slechte dingen uit en zeggen:
‘Nu is het zover, het plan is goed doordacht.’
Ja, het hart van de mens is ondoorgrondelijk.
Maar God kan hen onverwacht treffen.
Als Hij een pijl afschiet,
is het altijd raak, zij zijn gewond.
Zij struikelen over hun eigen woorden.
Wie hen ziet, schudt misprijzend het hoofd.
10 Dan zullen alle mensen ontzag hebben
voor God en voor alles wat Hij doet.
Met ontzag zien zij op naar zijn werk.
11 De oprechte mens verheugt zich in de Here
en vindt bij Hem bescherming.
Alle eerlijke mensen beroemen zich op Hem.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 64

Psalmul 64

Pentru dirijor. Un psalm al lui David.

Ascultă, Dumnezeule, glasul plângerii mele!
    Păzeşte-mă de ameninţarea duşmanului!
Fereşte-mă de sfatul celor răi,
    de gloata celor ce săvârşesc răul,
de cei care îşi ascut limba drept sabie,
    care pregătesc cuvinte amare drept săgeţi,
ca să tragă pe ascuns asupra celui nevinovat,
    să tragă pe neaşteptate şi fără să se teamă.

Se îmbărbătează în răutatea lor,
    îşi plănuiesc cum să ascundă curse,
        zicând: „Cine ne[a] va vedea?“
Pun la cale nedreptăţi,
    zicând: „Am isprăvit planul ascuns!“
        Lăuntrul fiecăruia şi inima le sunt de nepătruns.

Însă Dumnezeu trage pe neaşteptate săgeţi asupra lor
    şi sunt loviţi.
Propria lor limbă i-a adus la ruină,
    aşa încât toţi cei care-i văd clatină din cap.

Toţi oamenii se înfricoşează,
    mărturisesc ceea ce a înfăptuit Dumnezeu
        şi-I recunosc lucrarea.
10 Să se bucure cel drept în Domnul şi să se adăpostească la El!
    Să se laude cu El toţi cei cu inima cinstită.

Notas al pie

  1. Psalmii 64:5 Sau: le