Het Boek

Psalmen 64

1Een psalm van David voor de koordirigent.

Luister naar mij, o God,
als ik met mijn zorgen bij U kom.
Bescherm mijn leven
tegen de aanvallen van de vijand.
Verberg mij
als de misdadigers iets tegen mij beramen,
als de zondaars het op mij gemunt hebben.
Zij scherpen hun tong alsof het een zwaard is
en schieten hun boosaardige taal als pijlen op mij af.
Vanuit hun schuilplaats schieten zij op onschuldigen.
Niets en niemand ontzien zij.
Zij wagen het kwade dingen te doen
en spreken er zelfs over valstrikken te zetten.
Zij denken dat niemand hen ziet.
Zij zijn op slechte dingen uit en zeggen:
‘Nu is het zover, het plan is goed doordacht.’
Ja, het hart van de mens is ondoorgrondelijk.
Maar God kan hen onverwacht treffen.
Als Hij een pijl afschiet,
is het altijd raak, zij zijn gewond.
Zij struikelen over hun eigen woorden.
Wie hen ziet, schudt misprijzend het hoofd.
10 Dan zullen alle mensen ontzag hebben
voor God en voor alles wat Hij doet.
Met ontzag zien zij op naar zijn werk.
11 De oprechte mens verheugt zich in de Here
en vindt bij Hem bescherming.
Alle eerlijke mensen beroemen zich op Hem.

New Living Translation

Psalm 64

Psalm 64

For the choir director: A psalm of David.

O God, listen to my complaint.
    Protect my life from my enemies’ threats.
Hide me from the plots of this evil mob,
    from this gang of wrongdoers.
They sharpen their tongues like swords
    and aim their bitter words like arrows.
They shoot from ambush at the innocent,
    attacking suddenly and fearlessly.
They encourage each other to do evil
    and plan how to set their traps in secret.
    “Who will ever notice?” they ask.
As they plot their crimes, they say,
    “We have devised the perfect plan!”
    Yes, the human heart and mind are cunning.

But God himself will shoot them with his arrows,
    suddenly striking them down.
Their own tongues will ruin them,
    and all who see them will shake their heads in scorn.
Then everyone will be afraid;
    they will proclaim the mighty acts of God
    and realize all the amazing things he does.
10 The godly will rejoice in the Lord
    and find shelter in him.
And those who do what is right
    will praise him.