Het Boek

Psalmen 64:1-11

1Een psalm van David voor de koordirigent.

2Luister naar mij, o God,

als ik met mijn zorgen bij U kom.

Bescherm mijn leven

tegen de aanvallen van de vijand.

3Verberg mij

als de misdadigers iets tegen mij beramen,

als de zondaars het op mij gemunt hebben.

4Zij scherpen hun tong alsof het een zwaard is

en schieten hun boosaardige taal als pijlen op mij af.

5Vanuit hun schuilplaats schieten zij op onschuldigen.

Niets en niemand ontzien zij.

6Zij wagen het kwade dingen te doen

en spreken er zelfs over valstrikken te zetten.

Zij denken dat niemand hen ziet.

7Zij zijn op slechte dingen uit en zeggen:

‘Nu is het zover, het plan is goed doordacht.’

Ja, het hart van de mens is ondoorgrondelijk.

8Maar God kan hen onverwacht treffen.

Als Hij een pijl afschiet,

is het altijd raak, zij zijn gewond.

9Zij struikelen over hun eigen woorden.

Wie hen ziet, schudt misprijzend het hoofd.

10Dan zullen alle mensen ontzag hebben

voor God en voor alles wat Hij doet.

Met ontzag zien zij op naar zijn werk.

11De oprechte mens verheugt zich in de Here

en vindt bij Hem bescherming.

Alle eerlijke mensen beroemen zich op Hem.

New International Reader's Version

Psalm 64:1-10

Psalm 64

For the director of music. A psalm of David.

1God, hear me as I tell you my problem.

Don’t let my enemies kill me.

2Hide me from evil people who talk about how to harm me.

Hide me from those people who are planning to do evil.

3They make their tongues like sharp swords.

They aim their mean words like deadly arrows.

4They shoot from their hiding places at people who aren’t guilty.

They shoot quickly and aren’t afraid of being caught.

5They help one another make evil plans.

They talk about hiding their traps.

They say, “Who can see what we are doing?”

6They make plans to do what is evil.

They say, “We have thought up a perfect plan!”

The hearts and minds of people are so clever!

7But God will shoot my enemies with his arrows.

He will suddenly strike them down.

8He will turn their own words against them.

He will destroy them.

All those who see them will shake their heads

and look down on them.

9All people will respect God.

They will tell about his works.

They will think about what he has done.

10Godly people will be full of joy because of what the Lord has done.

They will go to him for safety.

All those whose hearts are honest will be proud of what he has done.