Het Boek

Psalmen 64

1Een psalm van David voor de koordirigent.

Luister naar mij, o God,
als ik met mijn zorgen bij U kom.
Bescherm mijn leven
tegen de aanvallen van de vijand.
Verberg mij
als de misdadigers iets tegen mij beramen,
als de zondaars het op mij gemunt hebben.
Zij scherpen hun tong alsof het een zwaard is
en schieten hun boosaardige taal als pijlen op mij af.
Vanuit hun schuilplaats schieten zij op onschuldigen.
Niets en niemand ontzien zij.
Zij wagen het kwade dingen te doen
en spreken er zelfs over valstrikken te zetten.
Zij denken dat niemand hen ziet.
Zij zijn op slechte dingen uit en zeggen:
‘Nu is het zover, het plan is goed doordacht.’
Ja, het hart van de mens is ondoorgrondelijk.
Maar God kan hen onverwacht treffen.
Als Hij een pijl afschiet,
is het altijd raak, zij zijn gewond.
Zij struikelen over hun eigen woorden.
Wie hen ziet, schudt misprijzend het hoofd.
10 Dan zullen alle mensen ontzag hebben
voor God en voor alles wat Hij doet.
Met ontzag zien zij op naar zijn werk.
11 De oprechte mens verheugt zich in de Here
en vindt bij Hem bescherming.
Alle eerlijke mensen beroemen zich op Hem.

The Message

Psalm 64

A David Psalm

1Listen and help, O God.
    I’m reduced to a whine
And a whimper, obsessed
    with feelings of doomsday.

2-6 Don’t let them find me—
    the conspirators out to get me,
Using their tongues as weapons,
    flinging poison words,
    poison-tipped arrow-words.
They shoot from ambush,
    shoot without warning,
    not caring who they hit.
They keep fit doing calisthenics
    of evil purpose,
They keep lists of the traps
    they’ve secretly set.
They say to each other,
    “No one can catch us,
    no one can detect our perfect crime.”
The Detective detects the mystery
    in the dark of the cellar heart.

7-8 The God of the Arrow shoots!
    They double up in pain,
Fall flat on their faces
    in full view of the grinning crowd.

9-10 Everyone sees it. God’s
    work is the talk of the town.
Be glad, good people! Fly to God!
    Good-hearted people, make praise your habit.