Het Boek

Psalmen 64:1-11

1Een psalm van David voor de koordirigent.

2Luister naar mij, o God,

als ik met mijn zorgen bij U kom.

Bescherm mijn leven

tegen de aanvallen van de vijand.

3Verberg mij

als de misdadigers iets tegen mij beramen,

als de zondaars het op mij gemunt hebben.

4Zij scherpen hun tong alsof het een zwaard is

en schieten hun boosaardige taal als pijlen op mij af.

5Vanuit hun schuilplaats schieten zij op onschuldigen.

Niets en niemand ontzien zij.

6Zij wagen het kwade dingen te doen

en spreken er zelfs over valstrikken te zetten.

Zij denken dat niemand hen ziet.

7Zij zijn op slechte dingen uit en zeggen:

‘Nu is het zover, het plan is goed doordacht.’

Ja, het hart van de mens is ondoorgrondelijk.

8Maar God kan hen onverwacht treffen.

Als Hij een pijl afschiet,

is het altijd raak, zij zijn gewond.

9Zij struikelen over hun eigen woorden.

Wie hen ziet, schudt misprijzend het hoofd.

10Dan zullen alle mensen ontzag hebben

voor God en voor alles wat Hij doet.

Met ontzag zien zij op naar zijn werk.

11De oprechte mens verheugt zich in de Here

en vindt bij Hem bescherming.

Alle eerlijke mensen beroemen zich op Hem.

Luganda Contemporary Bible

Zabbuli 64:1-10

Zabbuli 64

Ya Mukulu wa Bayimbi. Zabbuli ya Dawudi.

164:1 a Zab 55:2 b Zab 140:1Ayi Katonda, owulire eddoboozi lyange, ery’okwemulugunya kwange;

okuume obulamu bwange eri okutiisibwatiisibwa omulabe.

264:2 Zab 56:6; 59:2Onkweke mpone enkwe z’abakola ebibi,

onzigye mu kibinja ky’aboonoonyi, abaleekaana

364:3 Zab 58:7abawagala ennimi zaabwe ng’ebitala,

ne balasa ebigambo byabwe ng’obusaale obutta.

464:4 a Zab 11:2 b Zab 55:19Beekweka ne bateega oyo atalina musango bamulase;

amangwago ne bamulasa nga tebatya.

564:5 Zab 10:11Bawagiragana mu kigendererwa kyabwe ekibi

ne bateesa okutega emitego mu kyama;

ne boogera nti, “Ani asobola okutulaba?”

6Beekobaana okukola ebitali bya bwenkanya, ne boogera nti,

“Tukoze enteekateeka empitirivu.”

Ddala ddala ebirowoozo by’omuntu n’omutima gwe byekusifu.

7Naye Katonda alibalasa n’obusaale bwe;

alibafumita, mangwago ne bagwa ku ttaka.

864:8 a Zab 9:3; Nge 18:7 b Zab 22:7Ebyo bye boogera biribaddira,

ne bibazikiriza,

ababalaba ne babanyeenyeza emitwe.

964:9 Yer 51:10Olwo abantu bonna ne batya,

ne bategeeza abalala omulimu gwa Katonda,

ne bafumiitiriza ku ebyo by’akoze.

1064:10 a Zab 25:20 b Zab 32:11Omutuukirivu ajagulizenga mu Mukama,

era yeekwekenga mu ye.

Abo bonna abalina omutima omulongoofu bamutenderezenga!