Het Boek

Psalmen 64

1Een psalm van David voor de koordirigent.

Luister naar mij, o God,
als ik met mijn zorgen bij U kom.
Bescherm mijn leven
tegen de aanvallen van de vijand.
Verberg mij
als de misdadigers iets tegen mij beramen,
als de zondaars het op mij gemunt hebben.
Zij scherpen hun tong alsof het een zwaard is
en schieten hun boosaardige taal als pijlen op mij af.
Vanuit hun schuilplaats schieten zij op onschuldigen.
Niets en niemand ontzien zij.
Zij wagen het kwade dingen te doen
en spreken er zelfs over valstrikken te zetten.
Zij denken dat niemand hen ziet.
Zij zijn op slechte dingen uit en zeggen:
‘Nu is het zover, het plan is goed doordacht.’
Ja, het hart van de mens is ondoorgrondelijk.
Maar God kan hen onverwacht treffen.
Als Hij een pijl afschiet,
is het altijd raak, zij zijn gewond.
Zij struikelen over hun eigen woorden.
Wie hen ziet, schudt misprijzend het hoofd.
10 Dan zullen alle mensen ontzag hebben
voor God en voor alles wat Hij doet.
Met ontzag zien zij op naar zijn werk.
11 De oprechte mens verheugt zich in de Here
en vindt bij Hem bescherming.
Alle eerlijke mensen beroemen zich op Hem.

Ang Pulong Sang Dios

Salmo 64

Silot sa mga Malaot

1O Dios, pamatii ang akon reklamo.
Tipigi ang akon kabuhi sa pagpamahog sang akon mga kaaway.
Protektari ako sa malain nga plano sang sinang grupo sang mga malaot.
Masakit sila kon maghambal, daw pareho ini sa espada kag pana.
Maabtik sila maghambal sing masakit sa mga tawo nga wala sing kasawayan,
kag wala sila nahadlok maghambal sini.
Nagahangkatanay sila nga himuon nila ang ila malain nga mga plano.
Kag ginaplanohan nila kon diin nila ibutang ang ila mga siod.
Nagasiling sila, “Wala sing may makakita sini.”
Nagaplano sila sing malain
kag nagasiling sila, “Maayo gid ang aton plano!”
Indi gid matungkad ang hunahuna kag tagipusuon sang tawo!
Pero panaon sila sang Dios,
kag sa hinali lang mapilasan sila.
Pagalaglagon sila sang Dios tungod sang ila mga ginapanghambal.
Ang tanan nga makakita sa ila magalungo-lungo sa pagyaguta sa ila.
Dayon mahadlok ang tanan nga tawo.
Pamalandungan nila ang mga ginhimo sang Dios.
Kag isugid nila ini.

10 Magakalipay kag magadayaw sa Ginoo ang tanan nga matarong tungod sa ginhimo niya.
Kag magapangayo sila sang proteksyon sa iya.