Het Boek

Psalmen 64:1-11

1Een psalm van David voor de koordirigent.

2Luister naar mij, o God,

als ik met mijn zorgen bij U kom.

Bescherm mijn leven

tegen de aanvallen van de vijand.

3Verberg mij

als de misdadigers iets tegen mij beramen,

als de zondaars het op mij gemunt hebben.

4Zij scherpen hun tong alsof het een zwaard is

en schieten hun boosaardige taal als pijlen op mij af.

5Vanuit hun schuilplaats schieten zij op onschuldigen.

Niets en niemand ontzien zij.

6Zij wagen het kwade dingen te doen

en spreken er zelfs over valstrikken te zetten.

Zij denken dat niemand hen ziet.

7Zij zijn op slechte dingen uit en zeggen:

‘Nu is het zover, het plan is goed doordacht.’

Ja, het hart van de mens is ondoorgrondelijk.

8Maar God kan hen onverwacht treffen.

Als Hij een pijl afschiet,

is het altijd raak, zij zijn gewond.

9Zij struikelen over hun eigen woorden.

Wie hen ziet, schudt misprijzend het hoofd.

10Dan zullen alle mensen ontzag hebben

voor God en voor alles wat Hij doet.

Met ontzag zien zij op naar zijn werk.

11De oprechte mens verheugt zich in de Here

en vindt bij Hem bescherming.

Alle eerlijke mensen beroemen zich op Hem.

Ang Pulong Sa Dios

Salmo 64:1-10

Salmo 6464:0 Salmo 64 Ang ulohan sa Hebreo: Ang awit alang sa maestro sa mga mag-aawit. Awit kini ni David.

Ang Silot sa mga Daotan

1O Dios, pamatia ang akong reklamo.

Tipigi ang akong kinabuhi tungod kay gihulga ako sa akong mga kaaway.

2Panalipdi ako batok sa mga plano sa pundok sa mga daotan.

3Hait silag sinultihan, sama kini sa espada ug pana.

4Abtik silang mosulti ug mga bakak ngadto sa mga tawong matarong,

ug dili sila mahadlok mohimo niini.

5Nagdinasigay sila sa paghimo sa ilang daotang mga plano.

Ug nagplano kon asa nila ibutang ang ilang mga lit-ag.

Miingon sila, “Walay makakita niini.”

6Nagplano silag daotan ug miingon,

“Maayo kaayo ang atong plano!”

Dili gayod matugkad ang hunahuna ug kasingkasing sa tawo!

7Apan panaon sila sa Dios,

ug kalit lang silang masamdan.

8Laglagon sila sa Dios tungod sa ilang gipanulti.

Ang tanang makakita kanila magpanglingo.

9Unya mangahadlok ang tanang mga tawo.

Pamalandongan nila ang gipanghimo sa Dios,

ug isulti nila kini.

10Maglipay ug modayeg sa Ginoo ang tanang mga matarong tungod sa iyang gihimo,

ug modangop sila kaniya.